Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alkohol

No description
by

Morten Eikli

on 23 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alkohol

Godt?
Ondt?
"Djevelens urin"?
@ Moster - Av: Morten Eikli
Måteholds?
Avholds?
Fyll?
Hva med min neste?
Kan jeg som kristen drikke?
Alkohol - Elsket og betent
?
"Guds gave"?
Bibelen som rettesnor
Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd. Slik skal det menneske som hører Gud til, settes i rett stand og bli rustet til all god gjerning.
2. Tim 3,16
Om dette taler han(Paulus) i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv.
2. Pet 3,16


Kam, far til Kanaan, fikk se sin far naken, og han gikk ut og fortalte det til sine to brødre.
1. mos 9,18
Fyll
- æ'kke bra
5. Mos 21,20; Matt 24,29; Luk 12,45; 21,34; Rom 13,13; 1. Kor 5,11; 1. Pet 4,3;
Ef 5,18 –
”Og bli ikke fulle av vin, for det fører til utskeielser”
Prester fikk ikke lov til å drikke on duty
(3. Mos 10,9; Esekiel 44,21)
”Verken tyver, grådige,
drukkenbolter
, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.”
(1. kor 6,10)
Pastorer kan ikke være for glad i flaska
(1. Tim 3:3; Titus 1:7
Konger fikk ikke drikke når de skulle dømme
(Ordsp 31,4-5)
men fikk lov ellers
(4. mos 18,12.27. 30)
Galskap
(Jer 51,7)
Incest
(1. mos 19,32-35)
Fordummende
(Hosea 4,11)
Vold
(Ordsp 3,17)
Fattigdom
(Ordsp 21,17)
Heltestatus og djervhet
– på drikkefronten
(Jes 5,22)
Fråtsing og fattigdom
(Ordsp 23,20-21)
Spying
(Jer 25,27; 48,26; Jes 19,14)
Nakenhet
(Habbakuk 2,15; Klag 4,21)
Drikking hele dagen
(Jes 5,11-12)
Bråkmakeri og bli høylydt
(Ordsp 20,1)
Mord
(2 Samuel 11,13)
Hor
(Åpenbaringen 17,2)
Famling
(Salme 107,27; Job 12,25)
Hallusinasjoner
(Jes 28,7)
Sløve hjertet
(Luk 21,34)
Alkoholmisbruk koster Norge 23 milliarder hvert år
70 - 80 prosent av oppdagede voldsepisoder har skjedd i forbindelse med at enten voldsutøveren eller offeret eller begge har drukket.
Ett av 25 dødsfall på verdensbasis kan tilskrives alkoholmisbruk
Alkohol er synd
Alle totalavholds
Moderasjon
Tre hovedssyn på alkohol i
kristne kretser

Vinen er en spotter, og den sterke drikk en bråkmaker, ingen som raver av drikk, er vis
Bibelvers for:
Ordsp 20,1
Se ikke på vinen, hvor den gløder, hvordan den funkler i begeret og hvor lett den renner ned.
Ordsp 23,1
”Du lar gresset gro for dyrene og for menneskene vekster som de kan dyrke. Slik lar du brødet komme fra jorden og
vinen

som gjør menneskene glade”
Bibelvers mot:
Salme 104,14-15:
Ca 200 liter vann om til vin!
(Joh 2,1-11)
Jesus første mirakel vaaar:
Menneskesønnen kom, og både spiste og drakk, og de sier: ”Se, en storeter og en vindrikker, tolleres og synderes venn!" (Matt 11,19)
Romerne 14,13
Bibelvers(et) for
Derfor er det riktig ikke å spise kjøtt eller drikke vin eller gjøre andre ting som fører din bror til fall
”For hun erkjente ikke at det var Jeg som ga henne kornet, mosten og oljen, og som lot henne få stadig mer sølv og gull, det de brukt til Ba’al”
Bibelvers mot:
Hosea 2,8:
Menneskesønnen kom, og både spiste og drakk, og de sier: ”Se, en storeter og en vindrikker, tolleres og synderes venn!" (Matt 11,19)
Har Gud gitt deg noe du har misbrukt?
”Ånden sier utrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.

Det skjer ved løgneres hykleri, ved slike som ha fått brennemerket sin egen samvittighet. De forbyr å gifte seg og befaler å avholde seg fra mat som Gud skapte til å bli mottatt med takksigelse av dem som tror og erkjenner sannheten.
For all Guds skapning er god, og ingenting skal forkastes hvis det bli tatt imot med takksigelse”:
1. Tim 4,1-5
JESUS DRAKK ALKOHOL!
Det finnes tidspunkt hvor det ikke er riktig å drikke om du velger det, og det finnes gode grunner for å velge å være avholds.
Vin er snakket både bra og dårlig om I samme vers
(1 Samuel 1,14, 24; 25,18, 37; Joel 1,5,10)
Vin blir brukt til:
Nattverd
(Matt 26,29)
Medisinske formål
(1. Tim 5,23)
Gammel-Testamentlig tilbedelse
(4. mos 28,14)
Døperen Johannes og Samson ble bedt av Gud å ikke drikke
”Enten dere da spiser eller drikker eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære”
Hvorfor dette er rett:
1. Kor 10,31:
Romerne 14
Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Én har en tro som tillater ham å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker
Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham.  

Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans herres sak. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe.
Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.   Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud
For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde
Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol,  for det står skrevet:  

Så sant jeg lever, sier Herren, 
for meg skal hvert kne bøye seg, 
og hver tunge skal lovprise Gud. 

Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap [for Gud].     

La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm h
eller slik: Ingen må få sin bror til å snuble og falle
I Herren Jesus vet jeg sikkert og visst at ingenting er urent i seg selv. Men for den som mener at noe er urent, er det urent.  Hvis du sårer din bror med det du spiser, går du ikke fram med kjærlighet. Den som Kristus døde for, må ikke du føre i fortapelse med det du spiser
La ikke det gode dere eier, bli utsatt for spott. For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd.  Den som tjener Kristus på denne måten, er til glede for Gud og blir respektert av mennesker.
Så la oss strebe etter det som tjener til fred og til å bygge opp fellesskapet.  Riv ikke ned Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det er galt om et menneske spiser slik at det blir årsak til fall.  Derfor er det riktig å la være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som fører din bror til fall.
Den tro du har, skal du ha for deg selv, for Guds ansikt. Salig er den som ikke dømmer seg selv på grunn av det han velger.  Men den som spiser med tvil, er dømt, fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd.
Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv.   Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp.

For Kristus tenkte ikke på seg selv. Slik står det skrevet: 
På meg falt hånsordene fra dem som håner deg.  

Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.  

Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje.   Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far
47 64 73 99
Noah dyrket jorden, og han var den første som plantet en vingård. Da han drakk av vinen, ble han drukken og kledde seg naken inne i teltet. 
Da tok Sem og Jafet en kappe og la den over skuldrene sine. Så gikk de baklengs inn og dekket sin fars nakne kropp. De vendte ansiktet bort, så de ikke så faren naken.
47 64 73 99
• Minst 135 000 barn lider under foreldrenes alkoholbruk. Det vil si flere barn enn det bor
mennesker i Tromsø, Larvik, Harstad, Hamar og Halden til sammen.
Full transcript