Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az új Polgári Törvénykönyv

No description
by

Barbara Gál

on 29 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az új Polgári Törvénykönyv

Az új Polgári Törvénykönyv
4. és 7. könyve: Család- és Öröklésjog

Családjog
Öröklési jog
Gyermek védelme
saját családban nevelkedés
lakáshasználat - házastársi közös lakásban
tartásra rászorultság vélelme
gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődése
Házassági vagyonjogi szerződés
Házassági vagyonjog
Főszabály - házastársi vagyonközösség
Öröklési jog - "örök"
Alapelv: szabályozás megszokottsága
Túlélo házastárs törvényes öröklése
legjelentősebb változás
Végintézkedés
szerkezeti változás - a törvényes öröklést meghatározó normák elé kerül
Változatlan marad....
ipso iure
universalis successio
végintézkedési szabadság elve
2014-es adócsomag
ajándékozás egyenesági rokonok között illetékmentessé vált
egyenes ági rokonok közötti vagyonátruházás esetén történő vagyonszerzés
Mentes a vagyonátruházási illeték alól:
Mentes az ajándékozási illeték alól:
Alapelvek

Illeték
1861 - Ideiglenes Törvénykezési Szabályok
1876. évi XVI. törvénycikk
A mai törvényes örklési és kötelesrészi jogunk visszanyúlik:
VÁLTOZTATÁS CSAK INDOKOLT ESETBEN
különösen
gazdasági, társadalmi, valamint a családi és demográfiai viszonyokban bekövetkezett változások
Házastárs öröklése leszármazó mellett
holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és
egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.
haszonélvezeti jog NEM korlátozható, megváltása nem igényelhető
osztályos egyezségben a gyermekrész helyett egész hagyatékra kiterjedő holtig tartó haszonélvezeti jog
új házasság nem szünteti meg a haszonélvezetet


Házastárs öröklése szülő mellett
az örökhagyó házastársa örökli az örökhagyóval közösen lakott lakást és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakat.
az ezen felüli hagyaték felét az örökhagyó házastársa örökli, másik felét az örökhagyó szülei öröklik fejenként egyenlő arányban. Az öröklésből kiesett szülő helyén a másik szülő és az örökhagyó házastársa örököl fejenként egyenlő arányban.


közös tulajdon megszünetésére irányuló perek elszaporodása várható
utóörökös nevezés érvénytelen - két kivétel:
az elsősorban örökösnek nevezett házastárs halála esetére
substitutio pupillaris - örökhagyó érvényesen nevezhet utóörököst, ha az előörökös érvényes végrendeletet nem tudna tenni.
NEM szükséges, hogy az okiratból kitűnjék
a végredeleti minőség, és
a végrendelet keltének helye
házasság és a család védelme
gyermek érdekeinek védelme
házastársak egyenjogúságának védelme
méltányosság és a gyengébb fél védelme
érvényességi feltétel a közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba való foglalása
ÚJ: országos nyilvántartás - hitelezővedelem
Házassági vagyonjogi szerződés tartalma
közszerzeményi rendszer


vagyonelkülönítés
különélő szülők együttműködési kötelezettsége
kapcsolattartásra jogosultak köre bővül: nagyszülő, testvér, gyermek szülőjének testvére, házastársa
többes gyámrendelés lehetősége
korábbi szabályozás folytatása:
lehetséges a közös végrendelet házastársak számára
az ajándékozó házastársa által szerzett ajándék
a házassági vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés
Elfogadva: 2013. november 18.
házastársak egymás közötti vagyonátruházásából, ill.
a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből számazó vagyonszerzés
Dr. Gál Barbara Erika
ügyvédjelölt
Gobert és Társai Ügyvédi Iroda
1061 Budapest, Andrássy út 10.
barbara.gal@gfplegal.com
Telefon: + 36 1 270 99 00
Full transcript