Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MAX WEBER VE SOSYOLOJI

No description
by

Coşku Kale

on 19 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MAX WEBER VE SOSYOLOJI

MAX WEBER
1864-1920 yılları arasında yaşayan ünlü Alman düşünürü ve sosyoloğu Max Weber, sosyolojiye önemli katkılar sağlamış,olarak sosyolojinin genel kavramsal çerçevesini çizmiş ve tutarlı bir sosyal bilimler felsefesi geliştirmiştir.
Weber'in sosyolojik yaklaşımına göre sosyoloji, toplumsal davranışların anlamını kavramalı, toplumsal yaşamın değişik alanlardaki nedensel ilişkisini araştırmalı ve anlamalıdır. Örneğin, dinin toplumsal olayları nasıl etkilediği, bürokrasini toplumu nasıl ve hangi ölçüde şekillendirdiği gibi.
Weber, sosyolojisinin en önemli kısmını din ile ekonomik ve toplumsal yapı ilişkisi konusundaki çalışmaları meydana getirir. Bu çalışmalarında eknomik ve toplumsal yapının din üzerinde etkisi olabileceğinin yanı sıra, dinin de eknomik yapı üzerinde etkisi olabileceği görüşünü ortaya atmıştır.
Weber'in ilk önemli incelemesi olan Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu adlı çalışmasında, kapitalizm ve protestanlık arasında kurmuş olduğu ünlü ilişkisi bu düşünce çerçevesinde ortaya atılmıştır.
Bu tez; kapitalizmi, aşılacak ve sonu gelecek bir ekonomik düzen değil, tersine ulaşılacak bir zirve olarak tanımlamaktadır. Öte yandan Weber, toplumsal gelişmenin bütün toplumlar için kaçınılmaz olmadığını öne sürmekte ve toplumsal gelişmeyi ancak bunun için gerekli unsurlara; yani protestan etiğine sahip olan toplumlara özgü saymaktadır. Weber’in görüşüne göre Batı kültürünün başlıca özelliği saydığı rasyonelleşme Protestanlıktan kaynaklanmaktadır ve bir toplumsal gelişme yasasıdır.
Weber, sosyolojinin yalnızca eyleme iişkin öznel bir yorum olmadığı ve sosyologların yalnızca toplumsal dinamiklerin birbirlerini nasıl etkilediğini değil; insanlar için taşıdığı anlamları da araştırmaları gerektiğini vurgulamıştır.
MAX WEBER VE SOSYOLOJI
Weber, modern toplumun temel özelliklerini tespit edip ortaya koymuş, dünya dinlerini, antik toplumları, iktisadi tarihi, hukuk ve müzik sosyolojisini kapsayan araştırmaları kaleme almıştır.
Bu özelliklerinden dolayı Weber, sosyolojinin kurucularından kabul edilir.
Weber, her şeyden önce sosyolojinin insan davranışlarıyla ilgili olarak, doğa bilimlerinkine benzer, genel yasalara ulaşmayacağını, evrim niteliği taşıyan bir gelişmeyi temellendiremeyeceğini öne sürmüştür.
Weber'in sosyolojisi, bir yandan
evrimci pozitizme
, diğer yandan da
dogmatik Marksizm
'e tepki olarak oluşmuştur.
Pozitivizm:
Olgularla desteklenen ya da verilere dayanan, bilginin tek sağlam bilgi olduğu görüşüdür.
Marksizm:
özgün bir siyasal felsefede, tarihin diyalektik materyalist bir yorumuna dayanan ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşüdür.
Weber'in Yorumlayıcı Sosyoloji Anlayışı
Weber
:
"Sosyal eylemin gerek yerine getirilmesinin, gerek etkilerinin nedensel açıklamasını vermek amacıyla, sosyal eylemin yorumlayıcı anlaşılmasına yönelen bir bilimdir. Eylem sosyaldir; zira eylemde bulunan bireyler ona öznel bir anlam yakıştırırlar ve başkalarının davranışını dikkate alırlar."
Ancak bu çalışma protestanlıktan çok kapitalizmin araştırması olmuştur. Weber'in incelemesi, modern Avrupa kapitalizminin sosyolojik analizini konu alıyordu. Weber'in tezine göre kapitalist ekonomi büyük ölçüde protestanlığın iktisadi ve toplumsal ahlak anlayışıyla biçimlenmişti.
kaynakça
Keat,Russel & Urry,John (1994), BILIM OLARAK SOSYAL TEORI, Imge Yayınları
Cevizci,Ahmet FELSEFE SÖZLÜĞÜ, Ekin Yayınları
Sayın,Önal SOSYOLOJIYE GIRIŞ, Ege Üniversitesi Yayınları
Coşku KALE
Full transcript