Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

reumaliitto

määritelmiä, perusteluita miksi vertaistoiminta kannattaa, ryhmäkerran rakenne, rooli, ja normit ryhmässä ja vähän ryhmä
by

Anne Laimio

on 25 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of reumaliitto

Anne Laimio
23.-24.2.13 Vertaistoiminta
kannattaa Vertaistoiminnalla on vaikutusta! Samankaltainen
elämäntilanne
ja huumori Vastavuoroinen jakaminen
synnyttää luottamusta Keskinäinen apu -
yhteisöllisyys lisääntyy Sosiaaliset roolimallit, identiteettikysymykset Tunteiden normalisointi Kokemuksellista ja
käytännöllistä tietoa Helppo päästä mukaan ”Teoreettisen integraation pohjalta voidaan sanoa, että voimaantuminen on ihmisestä itsestään kasvava prosessi.
Voimaantuminen on kuitenkin toisessa ympäristössä helpompaa ja todennäköisempää kuin toisessa.
Tässä mielessä toisten ihmisten osuus voi olla merkittävä, vaikka ihminen voimaantuukin itse, eikä toiselle voi antaa voimaa, vaikka kuinka haluaisi. Juha Siitonen Voimaantuminen -empowerment Keskustelun ohjaaminen

Ryhmän ohjaaja tai jokainen ryhmän jäsen voi ohjata keskustelua
Muuttamalla yksityisen asian yhteiseksi: ”onko muilla kokemusta tästä?” ”Haluaako joku muu kertoa…?” www.kssotu.fi Ei kuuntele
Ajattelemme omiamme samalla, kun joku kertoo meille asiaa.

Anna kun minä puhun!
Odotamme toisen vetävän henkeä, jotta pääsemme sanomaan oman asiamme.

Samaa vai eri mieltä
Mietimme jaammeko kertojan näkemykset vai emme. Kuunnella voi monella tavalla www.kssotu.fi Avoin kuuntelu
Pyrimme panemaan omat ajatuksemme syrjään ja keskitymme siihen mitä toinen sanoo.

Kuuntelemme, ajattelemme ja
ilmaisemme kuuntelevamme!

Avoimet kysymykset
Mitä? Milloin? Kuka? Miten? auttavat viemään keskustelua eteenpäin. Kuunteleminen luo yhteyden "Kun ihminen kokee tulevansa aidosti kuulluksi, hänen stressitasonsa laskee
Se näkyy mm. sydämen sykkeen ja verenpaineen laskuna
Kun stressi vähenee, ihminen pystyy toimimaan joustavammin ja hän pystyy ottamaan vastaan uusia ajatuksia ja näkemään mahdollisuuksia"
Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri/ Tesso 7/2011 Kuulluksi tuleminen vähentää stressiä Jokainen ohjaaja ansaitsee kestävät toiminnan rakenteet ja hyvän johtajuuden

Tukemalla ja kannustamalla kaikkia ryhmän jäseniä ilmaisemaan itseään
Osoittamalla ymmärrystä – ilmeet, eleet Tuomalla tietoa tai
keventämällä tilannetta
huumorilla Laadukkaasti järjestetyn
vapaaehtoistoiminnan rakenteet

- järjestäjän motiivi ja sitoutuminen
- resurssit
- tehtävänkuvaus
- koulutus
- perehdyttäminen
- tuki ja ohjaus
- palaute ja huomioiminen
- seuranta ja arviointi Vilho Kekkonen Ohjelman jälkeen eräältä rouvalta
kysyttiin,
mitä ”täti tykkäs?” Rouva vastasi:
”Noh, siinähän tuo män
muitten vaivojen lisänä.” Kiitos mielenkiinnosta! Johdattelua vertaistukeen haistelu
maistelu
taistelu
muistelu Roolit ryhmässä Tehttävän suorittamista edistäviä rooleja: aloitteentekijä, tietojen etsijä, asiantuntija, järjestelijä

ryhmää ylläpitäviä ja toimintaa helpottavia rooleja: mukaan vetäjä, sovittelija, jännityksen laukaisija, tunteiden ilmaisija ryhmän toimintaa häiritseviä rooleja:
jarruttaja, kilpailija, itsensä
väheksyjä, saivartelija Järjestelmällistä ja tavoitteellista toimintaa
Sisältö nousee ohjattavan työstä ja ohjattavasta työn tekijänä
Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen kasvu, työssä selviytyminen ja työn/organisaation kehittyminen
Keino tarkastella työtä, rakenteita, odotuksia ja tehtävän herättämiä tunteita.
Perustehtävän kirkastaminen
Roolit ja rajat Työnohjaus on: Tilaisuus reflektioon – kokemuksellinen oppiminen
Motivaation ylläpitäminen
Työnohjausryhmä työyhteisönä
Vapaaehtoisen identiteetin muodostuminen
Toiminnan laadun varmistaminen
Toiminnan kehittäminen
Kokemusten jakaminen (vaitiolovelvollisuus) Työnohjauksen merkityksiä Tuen tarve vaihtelee:
harkitsija-aloittelija-
tekijä-pitkänmatkanjuoksija
Full transcript