Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

COLUMNA VERTEBRALIS

No description
by

mustafa özgül

on 6 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of COLUMNA VERTEBRALIS

Stj.Dr. Mustafa ÖZGÜL
COLUMNA VERTEBRALİS
Uzunluğu yetişkin erkeklerde yaklaşık 70 cm, kadınlarda ise yaklaşık 60 cm dir.

Columna vertebralis, 
33 vertebradan meydana gelir.

7 tane servikal,
12 tane torakal,
5 tane lumbal,
5 tane sakral
4 tane koksigeal,

İlk 24 vertebra hareketli, geriye kalan 9 vertebra hareketsizdir. 
En büyük hareketli vertebra, L5’tir.

ÖZELLİKLER
Columna vertebralis, dört bölgede kavis gösterir :

1.   Servikal kavis; arkaya doğru
konkavdır ( lordoz ).
Atlas ile T2 arasındadır.

2.   Torakal kavis; arkaya doğru
konvekstir ( kifoz ).
T2 ile T12 arasındadır.

3.   Lumbal kavis; arkaya doğru
konkavdır ( lordoz ).
T12 ile lumbosakral birleşme
arasındadır.

4.   Sakral (pelvik) kavis; arkaya -
aşağıya doğru konvekstir.
Lumbosakral birleşme ile kok-
siks’in tepesi arasındadır.

VERTEBRAE ( OMUR ) :
Tipik bir vertebra; corpus vertebrae ve arcus vertebrae olarak iki kısımdan oluşur. Bu iki kısım arasında kalan deliğe foramen vertebrale denir.
Vertebralar üst üste geldiğinde for. vertebrale’ler de üst üste gelerek canalis vertebralis’i oluşturur.
Canalis vertebralis’de medulla spinalis
( omurilik ) bulunur…

ÖZELLİKLER
Columna vertebralis’in en hareketli kısımları servikal ve lumbal bölgeleridir.

Fleksiyon en geniş servikal bölgede, 

Ekstansiyon ve lateral fleksiyon ise en fazla servikal ve lumbal bölgede yapılır. 

Rotasyon en belirgin üst torakal bölgededir.

Pedikülolaminar birleşmede arcus’un üst kenarından her iki tarafta ayrılan uzantılara processus articularis superior, alt kenarından ayrılanlara da processus articularis inferior adı verilir.

Bu çıkıntıların üstünde ve altında incisura vertebralis superior ve incisura vertebralis inferior denen çentikler bulunur. Bu çentikler, altlı üstlü karşı karşıya gelerek, foramen intervertebralis denen deliği meydana getirirler. Bu delikten, içerdeki omurilikten ( medulla spinalis’den ) çıkmış sinirler ( spinal sinirler ) geçer ve dışarı çıkarlar
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
COLUMNA VERTEBRALIS
KASIM,2014
Arcus’un corpus’a tutunduğu dar parçaya pediculus arcus vertebrae adı verilir.
Pediculus’un devamı olan geniş ve düz parçaya lamina arcus vertebrae denir.

Her iki taraftaki laminalar, arkaya doğru uzanır ve arkada birleşirler. Laminaların birleşmesi ile, vertebranın arkasında, for. vertebrale denen büyük delik oluşur.

Tipik bir vertebra’nın arcus vertebrae’sı üzerinde 7 tane çıkıntı vardır :

1. İki tane Proc. articularis sup.
2. İki tane Proc. articularis inf.
3. İki tane Proc. transversus
4. Bir tane Proc. spinosus

SERVİKAL
VERTEBRALAR
Tipik servikal vertebralar’ın foramen vertebrale’leri büyük ve üçgen şeklinde, processus spinosus’ları küçük ve çatallıdır.

Processus transversus’larının uçlarında önde ve arkada bulunan kabarıntılara tuberculum anterius ve tuberculum posterius adı verilir.

6. servikal vertebra’nın tuberculum anterius’u uzundur ve a. carotis communis’e bası yapabilir ya da arter buna karşı komprese edilebilir. Bu nedenle tuberculum caroticum olarak da isimlendirilir.

Servikal vertebraların korpuslarının üstünde proc. uncinatus denen çıkıntılar bulunur.

1, 2 ve 7. servikal vertebralar atipiktir.

1. servikal vertebra’nın (atlas) corpus’u ve processus spinosus’u yoktur ( onların yerine tuberculum anterius ve posterius’u var ).

2.   servikal vertebra (axis), servikal vertebraların en kuvvetlisidir. Atlas ile eklem yapan dens axis isimli bir çıkıntısı vardır.

7. servikal vertebra (vertebra prominens) processus spinosus’u en uzun servikal vertebradır.
Canlıda elle muayenede spinal çıkıntısı hissedilebilen tek servikal vertebradır. Diğer servikal vertebraların processus spinosus’ları ligamentum nuchae tarafından örtüldüğü için palpe edilemez. Processus spinosus’u çatalsızdır. Vertebraların sayılmasında kullanılır.
ATLAS
( C1 VERTEBRA )
AXIS
( C2 VERTEBRA )
Tüm servikal vertebraların processus transversus’larında
foramen transversarium isimli delik bulunur. 

Bu delik, servikal vertebraların ayırıcı tanısı için
en önemli özelliktir. 

7. servikal vertebradaki hariç,
diğer 6 servikal vertebradaki bu deliklerden  a.v. vertebralis’ler geçer.


C7 vertebranın foramen transversarium’undan,
sadece v. vertebralis geçer, a. vertebralis geçmez !..

TORAKAL VERTEBRALAR
Processus spinosus’ları uzun ve aşağıya doğru oblik,
foramen vertebrale’leri küçük
ve yuvarlaktır.

Gövdeleri kalp şeklindedir.
  

En karakteristik özellikleri; corpus’larında ve processus transversus’larında kostalar için bulunan eklem yüzleridir.
Tipik bir torakal vertebranın, gövdesinin her iki tarafının üst ve alt kenarında kosta başları için yarımşar eklem yüzü vardır. Ayrıca processus transversus larında da kostaların tuberculum costae’ları için eklem yüzü bulunur.
1, 9, 10, 11 ve 12. torakal vertebra’lar atipiktir.

1. torakal vertebranın gövdesinde her iki yanda 1.5 eklem yüzü (bir tam, bir yarım) vardır.

9. torakal vertebra genellikle 10. kosta ile eklem yapmaz ve bu yüzden genellikle gövdesindeki yarım alt eklem yüzü bulunmaz. Bu nedenle gövdesinin sadece üst kısmında yarım eklem yüzü vardır.

10. torakal vertebra gövdesinin üst kısmında, her iki taraf 10. kosta başı için tam bir eklem yüzü bulunur.

11. ve 12. torakal vertebranın sadece gövdelerinde, 11. ve 12. kostaların başları için tam bir eklem yüzü vardır. Processus transversus’larında eklem yüzü yoktur.
LUMBAL
VERTEBRALAR
OS SACRUM
Arka yüzünde uzunlamasına seyreden üç kabarıntı vardır.
Tam orta hatta olanı sakral vertebraların processus spinosus’larının ( 5. sakral vertebranın processus spinosus’u yoktur ) birleşmesi ile oluşan 
crista sacralis mediana’dır.
Bunun her iki tarafında görülen 
crista sacralis intermedia, processus articularis’lerin birleşmesinden meydana gelmiştir.
Bunların dış tarafında görülen 
crista sacralis lateralis  ise, processus transversus’larının birleşmesinden oluşmuştur.
Canalis sacralis, sakral vertebraların foramen vertebrale’leri tarafından oluşturulur
Cauda equina’yı,
Filum terminale’leri,
Medulla spinalis’i
saran zarları
( meninksleri ) içerir.
Canalis sacralis’in alt açıklığına 
hiatus sacralis adı verilir. Bu açıklıktan filum terminale, 5. sakral spinal sinir ve n. coccygeus geçer.

OS COCCYX


Dört tane rudimenter vertebranın birleşmesinden meydana gelir.

1. koksigeal vertebranın üst yüzünde görülen
cornu coccygeum’lar diğer vertebralardaki pediculus arcus vertebrae ile processus articularis superior’ların karşılığıdır.

DISCUS INTERVERTEBRALIS


Vertebralar arasında, discus intervertebralis adı verilen disk’ler bulunur.

Sadece C1 ve C2 vertebralar arasında yer almayan disklerin sayısı : 23

Discus intervertebralis’lerin görevi :

Vertebralar üzerine düşen yükün ( vücut ağırlığının, taşınan yüklerin vb.. )
ağırlığını absorbe etmek, tolere edilmesini sağlamaktır..


TEŞEKKÜR EDERİM.
Full transcript