Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

W&W

Wergeland og Welhaven
by

Andreas Eliassen

on 24 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of W&W

Wergeland og Welhaven Welhaven var en bygutt som var sterkt konservativ av natur og som beundret Danmark. Wergeland vokste opp med sterke tilknytninger til landsbygda og som sønn til en eidsvollmann var han følgelig i sterk opposisjon mot Danmark. Begge studerte teologi og levde på tidlig 1800-tallet. Wergeland derimot gikk imot poesiens tradisjoner ved et romantisk forhold til poesiens form. Welhaven var dypt opptatt av at poesiens stil, oppbygning og estetikk var klassisk. Begge deltok aktivt i debatten om hvordan Norge som et land skulle bli etter løsrivelsen fra Danmark i 1814.

De ble begge offentlige symboler for hver sin kulturpolitisk retning for Norge. De var begge romantiske når det gjaldt poesiens innhold, men ... Wergeland var spontan men kunne også være hissig og kom ofte opp i krangler. men selv om Welhaven var veltalende kunne han også være vanskelig, kverulerende og frekk. Wergeland var mer opptatt av å forbedre livet til vanlige folk. Han ville forandre samfunnet. Både Wergelan og Welhaven var smarte og veltalende lederskikkelser. Welhaven vil beholde kontakten med Danmark og mente at Danmark burde være Norges forbilde. Naar Sorgens Klokker ringe,
med Sukkenes Gjenlyd fra dit Bryst,
da fører en iiskold Vinge
din Sjæl til en natlig Lyst.

Der er en bitter Kvide,
som holder det bævende Hjerte lukt;
selv Sukkene kan ei vide,
hvorhen de skal tage Flugt.

De ilte med Angstens Styrke
i Nattens Time mod Himlens Lys,
og atter i Hjertets Mørke
nedsank de med Tvivlens Gys. De tre første versene i Welhavens dikt Sorg:

Fast verslengde
Alltid rim
A, B, A, B - mønster

Klassisk form O Foraar! Foraar! red mig!
Ingen har elsket dig ømmere end jeg.


Dit første Græs er mig meer værd end en Smaragd.
Jeg kalder dine Anemoner Aarets Pryd,
skjøndt jeg nok veed at Roserne ville komme.


Ofte slyngede de fyrige sig efter mig
Det var som at være elsket af Princesser.
Men jeg flygtede: Anemonen, Foraarets Datter, havde min Tro. De tre første versene fra Wergelands dikt "Til Foraaret":

Ikke noe bestemt mønster og varierende verslengde er kjennetegn på Wergelands diktning. I tillegg til alle deres politiske og poetiske motsetninger var søsteren til Wergeland, Cammila Collet forelsket i Welhaven og disse to hadde et forhold.

Det ble ikke dem tilslutt, men dette gjorde bare forholdet mellom Wergeland og Welhaven enda værre. Wergeland døde i ung alder i 1845, men på grunn av sin effektivitet etterlot han allikevel et enormt livsverk. Welhaven døde i 1873.
Full transcript