Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Davaa Tsendsuren

on 15 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Foundation Drive Phase 1 Phase 2 Results Core ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС....

269 дүгээр зүйл.Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
269.1.Гаалийн байгууллага нь дараахь үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ:
269.1.1.гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих;
269.1.2.гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөнд хяналт тавих;
269.1.3.гаалийн бүрдүүлэлт хийж гаалийн болон бусад татвар, хураамжийг ногдуулах, хураах, албадан хураах, тэдгээрт хяналт тавих;
269.1.4.гаалийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах;
269.1.5.гадаад худалдааны гаалийн статистикийн мэдээлэл гаргах;
269.1.6.гаалийн хууль тогтоомжийг олон нийтэд таниулах, мэдээллээр хангах;
269.1.7.гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх;
269.1.8. гаалийн байгууллагын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх;
269.1.9. энэ хуульд заасны дагуу оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах. Төрийн болон төрийн бус байгууллага,
ГЕГ-ын кохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд,
Гаалийн газар, хороодтой хамтран ажилласнаар манай газар болон гаалийн байгууллагын зорилго хэрэгжих болно. ДҮГНЭЛТ ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ МОНГОЛ ХҮН
... Өндөр хатуулагтай согтууруулах ундааны татварыг үе шаттай нэмэгдүүлэх /Тарифын бодлого/

ТАВ. ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ МОНГОЛ ХҮН
... Зөвшөөрөл, лицензийн тоог эрс цөөлөх....
... Мэдээлийн технологийг ашиглан цаасаар үйлддэг шат дамжлагыг 50 хувиар бууруулах
... Авилга, хүнд сурталтаы хийх тэмцэлд эрс шинэчлэл гаргах Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФЫН ГАЗАР АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА НЭГ. АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ МОНГОЛ ХҮН
... Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргаж, бизнест ээлтэй орчныг бүрдүүлэх нь тэргүүлэх зорилтын нэг байна.
ЭДИЙН ЗАСГАА СОЛОНГОРУУЛАХ
... 1. Үйлдвэржүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого:
Уул уурхайн бус экспортыг дэмжих /Экспортын үнийн хяналт/, хөгжүүлэх, үндэсний хөтөлбөр....
ДХБ-д элсэхдээ хүлээсэн үүргийн дагуу гааль, тарифын механизмыг ашиглан үндэсний үйлдвэрлэлээ хамгаалах асуудал /Тарифын бодлого/
... 6. Импортыг орлох, экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд:
импортын төмс, хүнсний ногоо, сүү, өндөг, үр тариа, гурилтай
холбоотой тарифын бодлого, үнийн хяналт Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах
Улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх
гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих /ГТХ 269.1.1./ ; Гаалийн байгууллагын үүрэг СТАТИСТИК ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФЫН ГАЗАР Дэргэдэх байгууллага ЦАХИМ НЭГ ЦОНХНЫ АЖЛЫН АЛБА МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС....

269 дүгээр зүйл.Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
269.1.Гаалийн байгууллага нь дараахь үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ:
269.1.1.гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих;
269.1.2.гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөнд хяналт тавих;
269.1.3.гаалийн бүрдүүлэлт хийж гаалийн болон бусад татвар, хураамжийг ногдуулах, хураах, албадан хураах, тэдгээрт хяналт тавих;
269.1.4.гаалийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах;
269.1.5.гадаад худалдааны гаалийн статистикийн мэдээлэл гаргах;
269.1.6.гаалийн хууль тогтоомжийг олон нийтэд таниулах, мэдээллээр хангах;
269.1.7.гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх;
269.1.8. гаалийн байгууллагын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх;
269.1.9. энэ хуульд заасны дагуу оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах. Төрийн болон төрийн бус байгууллага,
ГЕГ-ын кохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд,
Гаалийн газар, хороодтой хамтран ажилласнаар манай газар болон гаалийн байгууллагын зорилго хэрэгжих болно. ДҮГНЭЛТ НЭГ. АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ МОНГОЛ ХҮН
... Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргаж, бизнест ээлтэй орчныг бүрдүүлэх нь тэргүүлэх зорилтын нэг байна.
ЭДИЙН ЗАСГАА СОЛОНГОРУУЛАХ
... 1. Үйлдвэржүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого:
Уул уурхайн бус экспортыг дэмжих /Экспортын үнийн хяналт/, хөгжүүлэх, үндэсний хөтөлбөр....
ДХБ-д элсэхдээ хүлээсэн үүргийн дагуу гааль, тарифын механизмыг ашиглан үндэсний үйлдвэрлэлээ хамгаалах асуудал /Тарифын бодлого/
... 6. Импортыг орлох, экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд:
импортын төмс, хүнсний ногоо, сүү, өндөг, үр тариа, гурилтай
холбоотой тарифын бодлого, үнийн хяналт Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФЫН ГАЗАР Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах
Улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх
гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих /ГТХ 269.1.1./ ; Гаалийн байгууллагын үүрэг АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ МОНГОЛ ХҮН
... Өндөр хатуулагтай согтууруулах ундааны татварыг үе шаттай нэмэгдүүлэх /Тарифын бодлого/

ТАВ. ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ МОНГОЛ ХҮН
... Зөвшөөрөл, лицензийн тоог эрс цөөлөх....
... Мэдээлийн технологийг ашиглан цаасаар үйлддэг шат дамжлагыг 50 хувиар бууруулах
... Авилга, хүнд сурталтаы хийх тэмцэлд эрс шинэчлэл гаргах Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд СТАТИСТИК ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФЫН ГАЗАР Дэргэдэх байгууллага ЦАХИМ НЭГ ЦОНХНЫ АЖЛЫН АЛБА МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС....

269 дүгээр зүйл.Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
269.1.Гаалийн байгууллага нь дараахь үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ:
269.1.1.гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих;
269.1.2.гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөнд хяналт тавих;
269.1.3.гаалийн бүрдүүлэлт хийж гаалийн болон бусад татвар, хураамжийг ногдуулах, хураах, албадан хураах, тэдгээрт хяналт тавих;
269.1.4.гаалийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах;
269.1.5.гадаад худалдааны гаалийн статистикийн мэдээлэл гаргах;
269.1.6.гаалийн хууль тогтоомжийг олон нийтэд таниулах, мэдээллээр хангах;
269.1.7.гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх;
269.1.8. гаалийн байгууллагын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх;
269.1.9. энэ хуульд заасны дагуу оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах. ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ МОНГОЛ ХҮН
... Өндөр хатуулагтай согтууруулах ундааны татварыг үе шаттай нэмэгдүүлэх /Тарифын бодлого/

ТАВ. ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ МОНГОЛ ХҮН
... Зөвшөөрөл, лицензийн тоог эрс цөөлөх....
... Мэдээлийн технологийг ашиглан цаасаар үйлддэг шат дамжлагыг 50 хувиар бууруулах
... Авилга, хүнд сурталтаы хийх тэмцэлд эрс шинэчлэл гаргах Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд НЭГ. АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ МОНГОЛ ХҮН
... Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргаж, бизнест ээлтэй орчныг бүрдүүлэх нь тэргүүлэх зорилтын нэг байна.
ЭДИЙН ЗАСГАА СОЛОНГОРУУЛАХ
... 1. Үйлдвэржүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого:
Уул уурхайн бус экспортыг дэмжих /Экспортын үнийн хяналт/, хөгжүүлэх, үндэсний хөтөлбөр....
ДХБ-д элсэхдээ хүлээсэн үүргийн дагуу гааль, тарифын механизмыг ашиглан үндэсний үйлдвэрлэлээ хамгаалах асуудал /Тарифын бодлого/
... 6. Импортыг орлох, экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд:
импортын төмс, хүнсний ногоо, сүү, өндөг, үр тариа, гурилтай
холбоотой тарифын бодлого, үнийн хяналт Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах
Улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх
гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих /ГТХ 269.1.1./ ; Гаалийн байгууллагын үүрэг АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА Төрийн болон төрийн бус байгууллага,
ГЕГ-ын кохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд,
Гаалийн газар, хороодтой хамтран ажилласнаар манай газар болон гаалийн байгууллагын зорилго хэрэгжих болно. ДҮГНЭЛТ ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФЫН ГАЗАР СТАТИСТИК ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФЫН ГАЗАР Дэргэдэх байгууллага ЦАХИМ НЭГ ЦОНХНЫ АЖЛЫН АЛБА МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ ГААЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИАС....

269 дүгээр зүйл.Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
269.1.Гаалийн байгууллага нь дараахь үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ:
269.1.1.гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих;
269.1.2.гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөнд хяналт тавих;
269.1.3.гаалийн бүрдүүлэлт хийж гаалийн болон бусад татвар, хураамжийг ногдуулах, хураах, албадан хураах, тэдгээрт хяналт тавих;
269.1.4.гаалийн мэдээллийн системийг боловсронгуй болгох, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, хамгаалах;
269.1.5.гадаад худалдааны гаалийн статистикийн мэдээлэл гаргах;
269.1.6.гаалийн хууль тогтоомжийг олон нийтэд таниулах, мэдээллээр хангах;
269.1.7.гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх;
269.1.8. гаалийн байгууллагын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх;
269.1.9. энэ хуульд заасны дагуу оюуны өмчийн эрхийг хамгаалах. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА Төрийн болон төрийн бус байгууллага,
ГЕГ-ын кохион байгуулалтын бүтцийн нэгжүүд,
Гаалийн газар, хороодтой хамтран ажилласнаар манай газар болон гаалийн байгууллагын зорилго хэрэгжих болно. ДҮГНЭЛТ ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ ОРЧИНТОЙ МОНГОЛ ХҮН
... Өндөр хатуулагтай согтууруулах ундааны татварыг үе шаттай нэмэгдүүлэх /Тарифын бодлого/

ТАВ. ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ МОНГОЛ ХҮН
... Зөвшөөрөл, лицензийн тоог эрс цөөлөх....
... Мэдээлийн технологийг ашиглан цаасаар үйлддэг шат дамжлагыг 50 хувиар бууруулах
... Авилга, хүнд сурталтаы хийх тэмцэлд эрс шинэчлэл гаргах Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд НЭГ. АЖИЛТАЙ, ОРЛОГОТОЙ МОНГОЛ ХҮН
... Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ шатанд гаргаж, бизнест ээлтэй орчныг бүрдүүлэх нь тэргүүлэх зорилтын нэг байна.
ЭДИЙН ЗАСГАА СОЛОНГОРУУЛАХ
... 1. Үйлдвэржүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлэх бодлого:
Уул уурхайн бус экспортыг дэмжих /Экспортын үнийн хяналт/, хөгжүүлэх, үндэсний хөтөлбөр....
ДХБ-д элсэхдээ хүлээсэн үүргийн дагуу гааль, тарифын механизмыг ашиглан үндэсний үйлдвэрлэлээ хамгаалах асуудал /Тарифын бодлого/
... 6. Импортыг орлох, экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд:
импортын төмс, хүнсний ногоо, сүү, өндөг, үр тариа, гурилтай
холбоотой тарифын бодлого, үнийн хяналт Монгол Улсын Засгийн Газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн хүрээнд ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФЫН ГАЗАР Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах
Улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэх
гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих /ГТХ 269.1.1./ ; Гаалийн байгууллагын үүрэг СТАТИСТИК ГААЛИЙН ТАТВАР, ТАРИФЫН ГАЗАР Дэргэдэх байгууллага ЦАХИМ НЭГ ЦОНХНЫ АЖЛЫН АЛБА МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ТӨВ
Full transcript