Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Methodisch Beoordelen

No description
by

inez van haaften

on 14 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Methodisch Beoordelen

assessmentgesprek = examengesprek
Methodisch Beoordelen
Start
= een reflectie instrument / ontwikkeling / BP + SLB verslagen
Strak
= een examinering instrument / verantwoording / verantwoordingsverslag + assessmentgesprek

Start
= gedrag >>vaardigheden en houding
Strak
=
Verantwoording
op basis van
toegepaste kennis
(visie, overtuiging waarmee handelen wordt onderbouwd) op het juiste
beheersingsniveau

Wanneer is in het gesprek aangetoond dat de student een goed / voldoende /onvoldoende heeft?

Instrument unit breed ontwikkelen vanuit de competenties en prestatie indicatoren. (Diana /consortium)

Tijdens verantwoordingsverslag en examengesprek het KD op tafel met ter controle info onder het kop "vakkennis en vaardigheden"

www.examineringmbo.nl "BET" = beschrijving examentaken
Naslagwerk Examineren 2014 Consortium
Instructie Beoordelen Consortium examentoetsen Portal
Beoordelingsinstrument
De student brengt een succesverhaal in.
De examinator stelt de vraag "met welke kennis was jij in staat om.........?"

STRAK =
daarbij een methode om de juiste vragen te stellen.
Vroeg-Wacker-methodiek is de structuur voor het methodisch beoordelen.
VROEG
= voorbereiding van het examen
WACKER
= uitvoering van het examen
Succesverhaal
* stuur op resultaat
* formuleer vraag afgeleid van prestatie-indicator
* vraag naar het "waarom" / gemaakte keuzes /
afwegingen
* vraag naar verantwoording van gemaakte keuzes
* vraag naar onderliggende theorie/protocollen/
verpleegplannen/teamafspraken
* vraag naar visie instelling
* vraag naar persoonlijke visie kandidaat
Verantwoording examengesprek
Start versus Strak
Formulier aantekeningen
Dit is een persoonlijk werkdocument!!

Waarneming = blijf bij de woorden van de kandidaat.
Tijd = komen alle werkprocessen evenveel aan bod
C = classifiseren = competenties + uitleg
K = kwalificeren in + of -
Onderbouwing van de beoordeling = standaardzin gezien de schrijfruimte. (volgend KD meer ruimte om te schrijven)

Vraag : "Wat gebeurt er met een persoonlijk werkdocument"
Valkuilen- achterhalen van gedrag
- competentie oppervlakkig bevragen
- buiten begrenzing werkproces en
prestatie-indicator gaan
- ontwikkelgerichte of loopbaan vragen
stellen
- stellen van hypothetische vragen

Programma
:
* Welkom en verwachtingen
* Examen doel assessment
* Examineren d.w.z. gedrag tijdens
gesprek en beheersingsniveaus
(Taxonomie van Bloom)
* Methodisch beoordelen VROEG
* Oefenen en huiswerk
Examineren vraagt voorbereiding!!
"Wat is het doel van het assessment gesprek? "
"Wat meet je in het gesprek en hoe meet je?"
Assessment gesprek
Verantwoorden van gemaakte
keuzes
:
* aantonen van
bewust bekwaam
handelen
* op de
prestatie-indicator
binnen het werkproces
* op basis van
toegepaste kennis
(onderliggende theorie, instructie, protocol, visie instelling, waarden, persoonlijke instelling, beroepscode enz.)
* op
beheersingsniveau
van een beginnend beroepsbeoefenaar
* met een
beoordelingsschema
leren en examineren zijn gescheiden
Afname condities assessment gesprek
* plaats van uitvoering examen
* duur van het examen per competentie
* toegestane hulpmiddelen tijdens examen
* beroeps situatie dekt werkproces
* beroeps situatie heeft passende complexiteit
* bekwame en onafhankelijke assessoren
* vraagstelling examen op juiste beheersingsniveau
* methodische beoordeling
Full transcript