Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Miljö- och energiledningssystem- info för verksamhetsansvariga

No description
by

Mónika Rüll

on 8 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Miljö- och energiledningssystem- info för verksamhetsansvariga

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli
SFFs
Miljö- och energiledningssystem

Minska den negativa miljöpåverkan
Arbeta med läroplanens mål kring hållbar utveckling
Struktur för miljöarbetet
Vad?
Införa miljö- och energiledningssytem (MELS) i hela verksamheten
Varje förskola/skola
Hur?
Stöd från rektor/fsk chef
Miljöombud utses
Miljögrupp utses
Genomgång av checklistor resulterar i handlingsplan (kemikalier, avfall, kommunikation, inköp, transporter finns på miljöinsikten)
Stöd från miljösamordnare Mónika Rüll Lundin
Vem?
Skolledare särskilt ansvar
Miljöombudet är motorn i arbetet tillsammans med en miljögrupp
Förvaltninsgchef med ledning godkänner centrala dokument i systemet som alla ska känna till
Mer information:
http://blogg/miljoinsikten

http://insikten/TJANSTEROCHVERKTYG/SFF/MILJO/Sidor/default.aspx

Användbar sida:
http://www.programkontoret.se/sv/Program-och-stipendier/Program-A---O/Den-Globala-Skolan/Vad-ar-larande-for-hallbar-utveckling/
Har du några frågor...
Varför?
...om miljöarbetet i staden?
Kontakta Sofia Mattsson
Sofia.mattsson@helsingborg.se

...om SFFs miljöorganisation och miljöarbete?
Kontakta Mónika Rüll Lundin
monika.rulllundin@helsingborg.se
Rektorn och förskolechefens ansvar
är att se till så att:
rutiner, mål, handlingsplaner och övriga dokument följs i den egna verksamheten
det finns miljö/hållbarhetsmål i styrkortet
det finns miljöombud och miljösamordnaren känner till dessa
det finns utrymem för miljöfrågor på apt:er
budgetering för miljöarbetet görs
miljöombud har tillräckliga resurser för att kunna driva arbetet framåt
information kring miljöarbetet når alla i den egna verksamheten
alla lärare/pedagoger har tillräcklig miljöutbildning
Full transcript