Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lanzarotes konvencija: tās nozīme aizsargājot bērnus pret se

No description
by

Lauris Neikens

on 18 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lanzarotes konvencija: tās nozīme aizsargājot bērnus pret se

Lanzarotes konvencija: tās nozīme, aizsargājot bērnus pret seksuālu izmantošanu un seksuālo vardarbību
Fona informācija - 2013.gada statistikas dati
Lanzarotes konvencija - Konvencija par bērnu aizsardzību pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību

atvērta parakstīšanai: 2007.gada 25.oktobrī
stājās spēkā: 2010.gada 1.jūlijā
Latvija
parakstīja: 2013.gada 7.martā
ratificēja: 2014.gada 18.augustā
kļūs Latvijai saistoša: 2014.gada 1.decembrī
ratificējušas: 34 valstis (vairāk kā puse no visām dalībvalstīm)
parakstījušas: visas dalībvalstis (47)

Pēc noziedzīga nodarījuma grupas objekta "Noziedzīgi nodarījumi pret tikumību un dzimumneaizskaramību" 2013.gadā reģistrēti 116 nodarījumi pret bērniem

31 vecuma grupā 0-6
18 vecuma grupā 7-10
23 vecuma grupā 11-13
44 vecuma grupā 14-17
110+ bērni, kuri cietuši no seksuālās vardarbības, saņēmuši sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

no tiem:

79 meitenes
31 zēns

no tiem:

37 cietuši ģimenē
73 bērni cietuši citur
1093 bērni, kuri saņēmuši rehabilitāciju, cietuši no kombinētās vardarbības =
vairāku veidu vardarbības,

daļa no šiem bērniem
ir cietuši no seksuālās vardarbības,

bet patlaban pieejamā statistika liedz noskaidrot, cik tieši liela daļa šo bērnu ir bijusi pakļauta seksuālajai vardarbībai
8 aborti veikti meitenēm līdz 14 gadu vecumam (ieskaitot)

144 aborti veikti meitenēm vecumā no 15 līdz 17 (ieskaitot)
10 dzemdības meitenēm līdz 14 gadu vecumam (10 dzīvi dzimušie)

236 dzemdības notikušas meitenēm 15 - 17 gadu vecumā (235 dzīvi dzimušie)
312 ziņojumi par bērnu apdraudējumu internetā
tai skaitā:

92 ziņojumi par erotisku/pornogrāfisku saturu bez izvietotiem brīdinājumiem

220 ziņojumi par pedofiliju/bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem
172 zvani par seksuālo vardarbību
tai skaitā:
5 zvani saistībā ar seksuālo vardarbību aprūpes iestādēs
99 zvani par seksuālo vardarbību savstarpējās attiecībās
68 zvani saistībā ar seksuālo vardarbību ģimenē
182 zvani par iespējamu apdraudējumu internetā
tai skaitā:

4 zvani par seksuāla rakstura ziņu apmaiņa (sekstings)
9 zvani par tikšanos klātienē
63 zvani par seksuāla rakstura piedāvājumiem (grūmings)
37 zvani par saskarsmi ar bērnu seksuālu izmantošanu
57 zvani par saskarsmi ar pornogrāfiju, kas pieejama bez brīdinājuma
12 zvani par saskarsmi ar pieaugušo pornogrāfiju
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 dati
Apvienoto Nāciju Organizācija
Eiropas Padome
Starptautisko un ES tiesību aktu konteksts...

Eiropas Savienība
paldies!
Valsts policijas dati
Labklājības ministrijas dati
Labklājības ministrijas dati
Drošāka interneta centra ziņojumu līnijas dati
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 dati
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 dati
Slimību profilakses un kontroles centra dati
Slimību profilakses un kontroles centra dati
Konvencijas mērķi
jautājumi?
Labklājības ministrijas
Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Lauris Neikens
Lauris.Neikens@lm.gov.lv; 67021590

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/93/ES par seksuālas vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2004/68/TI
Eiropas Cilvēktiesību konvencija (1950, ETS No. 5)
Eiropas Konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu (ETS No. 126: 1987/1989)
Konvencija par bērnu tiesību piemērošanu (1996, ETS No. 160)
Eiropas Sociālā harta (ETS No. 163: 1996/1999)
Eiropas Padomes Konvencija par kibernoziegumiem (ETS No. 185)
Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību (CETS No. 197)
Eiropas Konvencija par bērnu adopciju (pārstrādātā) (CETS No. 202: 27 November 2008/ 2011 )
Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (CETS No.: 210, 2011)

Ministru komitejas rekomendācijas:
CM/Rec(2011)12 par bērnu tiesībām un sociālajiem palpojumiem, kas draudzīgi bērniem un ģimenēm
CM/Rec(2009)10 par integrētajām nacionālajām stratēģijām bērnu aizsardzībai pret vardarbību
CM/Rec(2009)5 par līdzekļiem, lai aizsargātu bērnus no kaitīga satura un uzvedības un veicinātu bērnu aktīvu līdzdalību jaunajā informācijas un komunikāciju vidē
Rec(2002)5 par sieviešu aizsardzību pret vardarbību
Rec(2001)16 par bērnu aizsardzību pret seksuālu ekspluatāciju
Rec(2000)11 par cīņu pret cilvēku tirdzniecību seksuālas ekspluatācijas nolūkā
R (97) 19 par vardarbības atainošanu elektroniskajos medijos
R (91) 11 par bērnu un gados jaunu pieaugušo seksuālu ekspluatāciju, pornogrāfiju, prostitūciju un tirdzniecību
R (90) 2 par sociāliem pasākumiem saistībā ar vardarbību ģimenē
R (87) 21 par palīdzību cietušajiem un viktimizācijas novēršanu
R (85) 4 par vardarbību ģimenē

Rekomendācijas
par bērniem draudzīgu tiesisko vidi (2010)
par integrētajām nacionālajām stratēģijām bērnu aizsardzībai pret vardarbību (2009)

Vadlīnijas
Konvencija par bērna tiesībām
Konvencijas par bērna tiesībām papildu protokols par tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju
Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību Protokols par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to
Bērnu darba ļaunāko formu konvencija


a) nepieļaut un apkarot bērnu seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību pret bērniem;

b) aizsargāt to bērnu tiesības, kuri cietuši no seksuālas izmantošanas un seksuālas vardarbības;

c) veicināt sadarbību valstī un starptautisko sadarbību pret bērnu seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību pret bērniem.
Konvencijas uzliktās saistības
1. Īstenot preventīvos pasākumus (2.nodaļa).
Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija
2. Specializētās institūcijas un koordinējošās iestādes (3.nodaļa).
Labklājības ministrija
3. Aizsardzības pasākumi un palīdzība cietušajiem (4.nodaļa).
Labklājības ministrija
4. Intervences programmas un līdzekļi (5.nodaļa).
Veselības ministrija, Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija un Labklājības ministrija
5. Materiālās krimināltiesības (6.nodaļa).
Tieslietu ministrija
6. Izmeklēšana, kriminālvajāšana un procesuālās tiesības (7.nodaļa).
Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija
7. Datu reģistrācija un glabāšana (8.nodaļa).
Iekšlietu ministrija
Konvencijas ieviestās izmaiņas
Stingrāki profesionālās darbības ierobežojumi
Speciālās zināšanas personām, kuras strādā ar bērniem
Bērnu izglītošana
Pakalpojumi personām, kuras potenciāli var izdarīt dzimumnoziegumus, lai to novērstu
Ziņošana
Cietušā bērna aizsardzība
Rehabilitācijas pakalpojumi (cietušajiem un varmākām)
Atbalsts jāsniedz pat, ja vēl nav noskaidrots bērna vecums;
Bērna vajadzību un apstākļu izvērtēšana pirms atbalsta sniegšanas
Aizsardzība medijos
Paplašināts pārkāpumu loks, par ko iestājas atbildība (arī pārkāpumi internetā)
Cietušo kompensācijas
Papildināti atbildību pastiprinošie apstākļi
Bērnam draudzīgāks kriminālprocess (juridiskā palīdzība, pratināšana, slēgta tiesas sēde u.c.)
Full transcript