Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENGURUSAN BILIK DARJAH

No description
by

Harlina Ishak

on 28 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENGURUSAN BILIK DARJAH

PKB3143
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS

Prosedur Peraturan

1. Rutin pentadbiran
2. Pergerakan murid keluar masuk kelas
3. Pengurusan bilik darjah
4. Rutin pengajaran dan pembelajaran
5. Interaksi antara guru dan murid

Terima Kasih
• Pengurusan tingkahlaku
• Penjadualan
• Penyimpan rekod
• Stesen-stesen pembelajaran

Pengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Persekitaran Bilik Darjah untuk murid berkeperluan khas
Kerjasama Murid
1. Membina hubungan positif dengan murid.
2. Berkongsi dan memikul tanggungjawab bersama
3. Memberi ganjaran bagi tingkah laku yang susuai.

Pn Harlina binti Hj Ishak
Pensyarah JPK IPGKDA

Komponen-Komponen Dalam Pengurusan Bilik Darjah
• Penyusunan kemudahan fizikal/perabot bilik darjah
• Peraturan-peraturan bilik darjah
• Pembahagian kumpulan P&P
Penyusunan Kemudahan Fizikal/Perabot Bilik Darjah

Penyusunan yang berkesan akan dapat:

Membolehkan aktiviti dijalankan dengan terancang
Mengurangkan kebisingan dan gangguan
Memupuk interaksi murid
Menambah masa yang dalam aktiviti pembelajaran
Membolehkan guru memantau aktiviti murid

Cara penyusunan bilik darjah harus membolehkan:

Guru dan murid boleh bergerak tanpa halangan
Memudahkan guru mendapatkan bahan bantu mengajar
Guru dapat memberi perhatian kepada semua murid

Peraturan Bilik Darjah

Aktiviti keluar masuk kelas
Menggunakan bahan-bahan berkongsi seperti almari dll
Kawasan-kawasan seperti tandas, kantin dll
Meninggalkan tempat duduk
Menyerah kerja yang siap
Menjaga kebersihan bilik darjah
Padang permainan
Perhimpunan dll

Penyusunan Kemudahan Fizikal / Perabot Bilik Darjah

Aspek fizikal bilik darjah yang disusun dengan berkesan dapat:
(i) Membolehkan aktiviti dijalankan dengan terancang;
(ii) Mengurangkan kebisingan dan gangguan;
(iii) Memupuk interaksi murid;
(iv) Menambahkan masa yang dihabiskan dalam aktiviti
pembelajaran; dan
(v) Membolehkan guru memantau aktiviti murid.


Penyusunan Bilik Darjah

Cara penyusunan bilik darjah harus membolehkan:
(i) Guru dan murid bergerak tanpa
halangan;
(ii) Memudahkan guru untuk
mendapatkan bahan bantu
mengajar; dan
(iii) Guru dapat menumpukan
perhatian kepada semua murid.


Ruang Pengajaran dan Pembelajaran
Berikut adalah ciri-ciri yang patut ada di ruang pengajaran dan pembelajaran:
(i) Ruang belajar berasingan untuk kumpulan besar
dan kumpulan kecil;
(ii) Sudut rekreasi;
(iii) Sudut audio-visual / sudut tayangan;
(iv) Sudut bacaan;
(v) Sudut pameran;
(vi) Sudut ‘time-out’;
(vii) Sudut tempat letak peralatan membersihkan diri;
(viii) Sudut maklumat murid; dan
(ix) Sudut peralatan dan bahan pengajaran dan
pembelajaran

Peraturan Bilik Darjah
Peraturan perlu diwujudkan untuk situasi tertentu seperti:
(i) Aktiviti keluar masuk & meninggalkan
tempat duduk;
(ii) Menyerahkan kerja yang telah siap &
menjaga kebersihan bilik darjah; dan
(iii) Menggunakan perabot, peralatan dan
bahan-bahan yang dikongsi.

Pembahagian Kumpulan Pengajaran dan Pembelajaran
Prosedur untuk aktiviti kumpulan kecil:
(i) Membentuk kumpulan dengan cepat
dan tanpa gangguan;
(ii) Tentukan bahan-bahan untuk dibawa
dalam kumpulan; dan
(iii) Menguruskan tingkah laku ahli
kumpulan.

Pengurusan Tingkah Laku
(i) Tingkah laku yang tidak sesuai
boleh diubah kepada tingkah
laku baru; dan
(ii) Tingkah laku baru boleh
dipelajari sepanjang masa

Penjadualan
Jadual waktu kelas mesti disusun dengan sempurna untuk:
(i) Memberi struktur kepada proses
pengajaran dan pembelajaran;
(ii) Memastikan objektif pengajaran dan
pembelajaran tercapai; dan
(iii) Menetapkan aktiviti yang akan
dilaksanakan.

Penyimpanan Rekod
Mengumpul, menyimpan dan menggunakan data untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran seperti: laporan doktor, laporan kaunseling & temubual dengan ibu bapa, soal selidik tingkah laku, biodata / profil murid, buku rekod kesihatan murid, borang-borang penilaian, borang-borang rekod prestasi dan Rancangan Pendidikan Individu.

Stesen-stesen Pembelajaran
Kepentingan mewujudkan stesen-stesen pembelajaran adalah seperti berikut:
(i) Dapat memupuk kemahiran pengajaran dan pembelajaran mengikut subjek yang diajar.
(ii) Guru-guru dapat menjadi pakar / mahir dalam sesuatu mata pelajaran.
(iii) Bahan Bantu mengajar yang berkesan dan menarik dapat disediakan dengan lebih efisyen.
(iv) Penilaian dan Rancangan Pembelajaran Individu (RPI) dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, berkesan dan berfokus.
(v) Disiplin murid lebih terkawal.
(vi) Jadual waktu lebih bermakna.
(vii) Isi pengajaran dan pembelajaran dapat diseragamkan di peringkat sekolah.


Pengurusan Murid
Komponen-komponen dalam pengurusan murid
• Penyusunan kemudahan fizikal/perabot bilik darjah
• Peraturan-peraturan bilik darjah
• Pembahagian kumpulan pengajaran & pembelajaran
• Pengurusan tingkah laku
• Penjadualan
• Penyimpan rekod
• Stesen-stesen pembelajaran

Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran

Pembentukan persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh dikekalkan sekiranya tiga perkara ini dipatuhi.

1. Strategi Umum
2. Prosedur dan peraturan
3. Kerjasama murid

Strategi umum- Strategi Autoritatif dan Mengurus kumpulan

Strategi Autoritatif - Guru memantau tingkah laku murid-murid di samping menggalakkan mereka untuk berdikari dari segi pemikiran dan perlakuan.

Mengurus Kumpulan
1. Menyedari apa yang berlaku dalam bilik darjah.
2. Mampu menangani situasi dalam bilik darjah yang bertindan tindih.
3. Mengekalkan kesinambungan isi pelajaran yang disampaikan.
4. Libatkan murid-murid dalam aktiviti pembelajaran.

Jommm.. balik
Full transcript