Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PENDIDIKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH

No description
by

muhamad hazman

on 23 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PENDIDIKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH

PENDIDIKAN AL-QURAN & AS-SUNNAH
'ULUM AL-QURAN (TING 5)
Ayat al-Quran diturunkan selama 23 tahun.
Sebahagian diturunkan di Mekah dan sebahagian lain diturunkan di Madinah dan di tempat lain semasa Rasulullah saw dalam perjalanan.
Ulama telah membahagikan ayat dan surah al-Quran kepada Makiyyah dan Madaniyyah.

MUKADDIMAH
Terdapat 3 pendapat ulama' tentang pengertia Makiyyah dan Madaniyyah berdasarkan :-
Tempat
: Makiyyah ialah ayat dan surah yang diturunkan di Mekah dan kawasan sekitarnya seperti Mina, 'Arafah dan Hudaibiah sama ada sebelum @ selepas hijrah. Madaniyyah ialah ayat dan surah yang diturunkan di Madinah dan kawasan sekitarnya seperti Badar dan Uhud sama ada sebelum @ selepas hijrah.
PENGERTIAN MAKIYYAH DAN MADANIYYAH
Kumpulan Sasaran
: Makiyyah ialah ayat atau surah yang ditujukan kepada penduduk Mekah dan kawasan sekitarnya. Madiyyah ialah ayat atau surah yang ditujukan kepada penduduk Madinah dan kawasan sekitarnya.
Masa
: Makiyyah ialah ayat atau surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah saw ke Madinah. Madaniyyah ialah ayat atau surah yang diturunkan selepas hijrah.
FAEDAH MENGETAHUI MAKIYYAH DAN MADANIYYAH
Dapat mengetahui dan memahami sejarah perundangan islam dan tahap-tahap yang dilalui sebelum ditetapkan.
Menambah serta meneguhkan keimanan seseorang mukmin.
Membantu mufassirin dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran.
Dapat membezakan nasakh dan mansukh.
Boleh mengetahui dan memahami sirah Rasulullah saw dengan terperinci.
Dapat menambahkan keyakinan terhadap keaslian al-Quran.
BENTUK AYAT MAKIYYAH DAN MADANIYYAH
CIRI-CIRI KANDUNGAN AYAT MAKIYYAH DAN MADANIYYAH
Ayat Makiyyah :
Memantapkan akidah dengan memerangi habis-habisan syirik dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh penduduk Mekah.
Menggalakkan manusia supaya merenung diri dan alam sejagat untuk melihat bukti-bukti kebenaran al-Quran supaya mengakui keEsaan Allah swt, hari kiamat dan keadilan pembalasan Allah swt.
Membanteras budaya jahiliyah seperti membunuh, suka bergaduh dan berperang.
Menjelaskan tentang prinsip-prinsip akhlak al-Quran dan hak-hak sosial dalam islam.
Menceritakan kisah-kisah rasul dan umat-umat terdahulu yang mengandungi pengajaran dan teladan.
Menggunakan ayat yang ringkas dan padat.
Ayat Madaniyyah :
Menjelaskan dengan terperinci dalam soal hukum-hukum syara'.
Menyeru ahlul kitab (Yahudi & Nasrani) supaya mereka menerima Islam dan mengajak mereka berbincang tentang akidah yang benar.
Terdapat ayat yang memberi keizinan berperang dan berjihad dengan menjelaskan hukum yang berkaitan dengannya.
Ayat atau surah Madaniyyah lebih terperinci kerana peduduk Madinah tidak sama dengan penduduk Mekah dari segi penguasaan bahasa.
RUMUSAN
Memuliakan al-Quran dengan membaca dan mengkaji kandungannya.
Berusaha membentuk diri dan masyarakat dengan akidah yang sempurna.
Mengambil iktibar daripada cerita-cerita yang terkandung dalam al-Quran.
PEMBAHAGIAN SURAH MAKIYYAH DAN MADANIYYAAH
Sebanyak 20 surah yang telah dipersetujui oleh para ulama' sebagai surah Madaniyyah :-
al-Baqarah
ali-'Imran
an-Nisa'
al-Maidah
al-Anfal
at-Taubah
an-Nur
al-Ahzab
Muhammad
al-Fath
al-Hujurat
al-Hadid
al-Mujadalah
al-Hasyr
al-Mumtahanah
al-Jumuah
al-Munafiqun
al-Thalaq
al-Tahrim
an-Nasr
Sebanyak 82 surah telah disepakati oleh para ulama' sebagai Makiyyah
Terdapat 12 surah para ulama' berselisih pendapat dalam menentukan sama ada surah Makiyyah atau Madaniyyah :-
al-Fatihah
ar-Ra'd
ar-Rahman
al-Saf
al-Taghabun
al-Falaq
al-Muthafifin
al-Bayyinah
al-Zalzalah
al-Ikhlas
al-Qadr
al-Nas
Full transcript