Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Флинн классификациясы

No description
by

Nurken Spashev

on 21 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Флинн классификациясы

SISD класына VAX 11/780 типі сияқты бірпроцессорлы тізбекті компьютерлер кіреді. Алайда, бұл класқа, егер сәйкес команда үшін векторды бүтін бөлінбейтін берілген деп қарастыратын болсақ, онда векторлы-конвейерлік машиналарды да енгізуге болады. Бұл жағдайда SISD класына Cray-16, CYBER 205, FACOM VP машиналары және көптеген т.б машиналар да жатады.
SIMD (Single Instruction stream/Multiple Date stream) - командалардың жеке ағыны және деректердің көптеген ағыны . SISD класынан айырмашылығы, мұндай архитектураларда векторлық командалар енетін командалардың бір ағыны сақталады. Ал бұл өз кезегінде бірден көптеген берілгендермен, мысалы, вектор элементтерімен, бір арифметикалық операцияны орындауға мүмкіндік береді. Векторлық операцияларды орындау тәсілі арнайы айтылмайды, сондықтан вектор элементтерін өңдеу процессорлық матрица арқылы, мысалы, ILLIAC IV – тегі сияқты немесе конвейер көмегімен, мысалы, Cray-1 машинасындағы сияқты жүргізілуі мүмкін.
SIMD класына даусыз процессорлық матрицалар: ILLIAC IV, ICL DAP, Goodyear Aerospase MPP, Connection Machine 1 және т.б. кіреді. Мұндай жүйелерде процессорлық элементтер жиынын ортақ басқару құрылғысы қадағалайды. Әрбір бекітілген уақыт мезетінде, әрбір процессорлық элемент, басқару құрылғысынан бірдей команданы қабылдап, оны өздерінің локальды берілгендеріне орындайды.
Флинн классификациясы ағын түсінігіне негізделеді. Ағын - процессорда өңделетін командалар немесе деректер тізбегі. Командалар мен деректер ағымы санына байланысты Флинн архитектураны 4 класқа бөледі. Олардың үшеуі параллельді өңдеу жүйесіне жатады.
- ЖКЖД ( SISD) – жекелеген командалар ағыны, деректердің жекеленген ағыны (тізбекті есептеу жҥйесінің Фон – Нейман классификациясына негізделген).
- ЖКТД (SIMD) – жекелеген командамен деректердің топталған ағымы ( параллельді Фон – Нейман классификациясына негізделген).
- ТКЖД (MISD) - топталған командалардың ағымының тобыры, деректер ағымының тобыры, жеке (параллель есептеу жҥйесі Фон – Нейман классификациясы бойынша) тобыры;
- ТКТД (MIMD) – топталған командалар, деректер ағымының тобыры ( параллель есептеу жҥйесі Фон –Нейман классификациясы бойынша).

SIDE A
SIDE B
ВТиПО
Флин ұсынған бұл классификация сызбасы, бүгінгі күні ең көп қолданылуда екенін айта кету керек. Егер компьютер SIMD немесе MIMD класына кіреді деп айтылса, онда оның жұмысының бірден базалық қағидалары түсінікті және кейбір жағдайларда осының өзі жеткілікті болады.
Флинн классификациясы
THANK YOU!
SISD, SIMD архитектурасы

SISD (Single Instruction stream/Single Date stream) – командалардың жеке ағыны және деректердің жеке ағыны

MISD, MIMD архитектурасы
MIMD - командалардың көптеген ағыны және деректердің көптеген ағыны.
Бұл класта, есептеу жүйесінде бір кешенге біріктірілген, командаларды өңдейтін бірнеше құрылғы бар деп есептеледі және олардың әрқайсысы өз командалар ағынымен және деректер ағынымен жұмыс істейді. Оған көп процессорлы векторлы супер ЭЕМ ғана емес, басқа да көп процессорлы компьютерлер, сонымен қатар компьютерлік кластерлер жатады. Көптеген қазіргі супер ЭЕМ-ың архитектурасы MIMD болып табылады.

MISD (Multiple Instruction stream/Single Date stream) - командалардың көптеген ағыны және деректердің жеке ағыны
MISD класы магистралды (конвейерлі) ЕЖ болып есептеледі, кейде оларды мультиконвейерлі ЕЖ деп атайды. Бірақ жеке бөліктері арасындағы практикалық сҧрақтарын анықтамайды. Бір – біріне тәуелсіз бір ортақ мақсатты шешу немесе бірнеше тәуелсіз есептерді шешуді қарастырмайды. Сондықтан соңғы мезгілде Флин классификациясы кең тарады.
MIMD класы өте кең, себебі оған барлық мүмкін мультипроцессорлық жүйелер: Cm*, C.mmp, Cray Y-MP, Denelcor HEP, BBN Butterfly, Intel Paragon, Cray T3D және көптеген басқа машиналар енеді.
Full transcript