Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları

No description
by

Berk Aksu

on 25 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları

Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
ÖZDEN HAMAMCIOĞLU
MÜGE ÖYKÜ KAYA
AYKUT

KARACA

Stratejistlerin Seçimi ve Görevlendirilme Evresi

Stratejistler,

İşletmelerde stratejik yönetim süreci ile ilgili çalışmaları başlatan ve bu sürecin her safhasında yer alan; stratejik faaliyetlerden sorumlu görevlilerdir.

Stratejistler iki anlamda sınıflanır :

Yönetici Pozisyonundaki Stratejistler
Profesyonel Uzman Stratejistler

Yönetici Stratejistler

Uzman Stratejistler ;

Stratejik bilinç sahibi olabilmek,
Olayları geniş açıdan, sistem yaklaşımı içinde görebilmek
Stratejik yönetim bilgilerini toplayabilmek, analiz yapabilmek
Analiz yeteneği yanında içgüdü ve öngörü yeteneklerine sahip olmak
Yaratıcı ve takım çalışmasına yatkın kişilik özelliklerine sahip olmak,
Zamanı iyi yönetebilmek

Profesyonel Uzman Stratejistler
Stratejik düşünebilmek, stratejik yönetimi başarıyla uygulayabilmek için liderlik birinci derecede önem taşımaktadır.
Vizyonu ve misyonu olmayan bir liderin stratejik düşünebilme yeteneği sınırlıdır.
Her geçe gün giderek yoğunlaşan rekabet ortamında stratejik yönetimin önemini kavrayan ve bunu uygulamakta kararlı olan organizasyonların performans düzeylerini artıracağına şüphe yoktur.
Stratejik yönetimin organizasyonlarda başarıyla uygulanabilmesi için en başta lider ve üst yönetimin stratejik düşünmenin ve stratejik planlamanın önemine ve yararına inanması gerekir.
Lider ve üst yönetimin inancı ve desteği olmaksızın organizasyonda stratejik yönetimi uygulamaya kalkışmak bir sonuç vermez.
Stratejik yönetimin organizasyonda uygulanması için üst yönetimde Stratejik Yönetim Yürütme Kurulu adı altında bir kurul oluşturulmalıdır. Bu kurul bünyesinde organizasyonun başında bulunan lider ve üst düzey yöneticiler görev yapmalıdır.
Orta ve alt kademelerinde stratejik yönetimin uygulanmasını ve kontrolünü sağlayacak çalışma grupları oluşturulmalıdır. Bu çalışma gruplarında stratejistler görev almalı ve üst yönetim orta ve alt kademelerde yapılan çalışmaları yakından izlemelidir

Stratejistler
Stratejik Yönlendirme Evresi
İşletmenin yaptığı iş; ürettiği mal veya hizmetlerin, üretim faaliyetinin ve faaliyette bulunduğu pazarların belirtilmesidir.
İşletmenin yaptığı işin tanımında;

Ürün,
İşlevler,
Pazarın
açıklanması gerekmektedir.

İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin hedef kitlesinin, müşteri gruplarının ve bu müşterilerin hangi tip gereksinimlerinin nasıl karşılanabileceğinin de açıklanması önemlidir.

İşletmenin Yaptığı İşin Tanımı
Misyon


Bir işletmeye yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o işletmeyi benzerlerinden ayıran görev ve ortak değerler
” dir.

Bu bağlamda misyon, bir işletme veya örgütün
“kuruluş ve varoluş nedeni”
ni açıklayan, temel amaç ve hedefini net bir şekilde ortaya koyan bir ifadedir

İşletmenin Misyonu
MİSYON SORULARI

Kurumun var olma nedeni nedir?

Kimlere hizmet verilmektedir?

Faaliyet alanı ne’dir?

Paydaşların hangi gereksinimleri karşılanmaktadır?

Kurumun yasal görevleri nelerdir?

Misyon
İşletmenin Vizyonu
VİZYON SORULARI
Kurumun ideal geleceği nedir?

Kurum, paydaşlar tarafından nasıl algılanmak ve değerlenmek istiyor?

İdeal gelecek tanımı özgün, çekici ve ayırt edici özelliğe sahip mi?

Hesap verme sorumluluğunu taşıyan idari ve siyasi otoriteler nasıl bir gelecek öngörüyor?

Kurumun ideal ve ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi ifadesidir.
Vizyon
İşletmenin Amaç ve Hedefleri
Kurumun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesi; elde edilecek sonuçlar
Amaç
Spesifik, ölçülebilir alt amaçlardır
Hedef
YİĞİT BEKİROĞLU
Stratejik analiz süreci; işletmenin faaliyette bulunduğu genel ve sektörel çevre unsurlarının halihazır durumunun incelenmesi ve işletme içindeki unsurların değerlemesiyle ilgili süreçtir.

Stratejik Analiz Evresi
*Bilgi Toplama ve Değerleme
Stratejistlerin çalışmalarına ışık tutacak bilgiye erişmek
Gerekli bilgilerin toplanarak analiz edilmeye hazır hale getirmek

Stratejik Analiz Evresi
Stratejik Analiz Evresi
*Çevre Analizi

-Genel / Uzak Dış Çevre Analizi
Politik, yasal, ekonomik, sosyokültürel, demografik, teknolojik ve uluslararası(global) faktörler

-Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi
Anapazarın tanımlanması, rekabet analizi ve esas rakip analizi

-İşletme İçi Çevrenin Analizi

-Durum Belirleme Matrislerinin Hazırlanması

Stratejik Analiz Evresi
*SWOT Analizi

-Güçlü Yönler: Organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşabilmesi için kendisine avantaj sağlayacak öznitelikleridir.
-Zayıf Yönler: Organizasyonun belirlediği hedeflere ulaşabilmesinde kendisi için dezavantaj olan öznitelikleridir.
-Fırsatlar: Hedeflere ulaşılabilmesinde organizasyona yardımcı olacak dış çevre koşullarıdır.
-Tehditler: Hedeflere ulaşılabilmesinde organizasyonun performansını düşürecek olan dış çevre koşullarıdır.

Stratejik Analiz Evresi
Streteji Oluşturma Evresi
Temel Stratejiler ve Alt Stratejiler
İşletmenin veya çeşitli iş birimlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için gelecekte yapması veya yapmaması gerekli olan iş ve faaliyetlerle ilgilidirler.

Temel Stratejiler
Temel Stratejilerin Uygulanması
Temel Stratejilerin Alt Grupları
BERK AKSU
Yönetim Düzeylerine Göre Stratejiler
Üst Yönetim Kurumsal Stratejiler
Çeşitlendirme Stratejisi (Büyüme):
Yeni iş alanlarına girmek ve oradaki fırsatlardan yararlanarak ortalamanın üzerinde getiri elde etmek isteyen işletmelerde uygulanan bir stratejidir.

Üst Yönetim Kurumsal Stratejiler
Çekilme Stratejisi (Küçülme):
Bazı durumlarda, işletme üst düzey yöneticileri mevcut işlerinin bazılarından veya tamamından vazgeçmek, onları geçici veya süresiz olarak terk etmek kararı verebilir.

Üst Yönetim Kurumsal Stratejiler
İş Yönetim Rekabet Stratejileri
İş Yönetim Rekabet Stratejileri
Stratejik Uygulama Evresi
Stratejik Kontrol Evresi
Stratejik Yönetim Çalışmalarındaki Hareket Noktalarıyla ilgili Yaklaşımlar

1. Açık Analizi Yaklaşımı
2. Fırsat Yaklaşımı
3.Kaynak Yaklaşımı
Misyon ve Amaçlar
Çevre Analizi
Stratejik Yönetim Süreci

“İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik tüm bilgi toplama, analiz, seçim, karar ve uygulama faaliyetlerinin tümü” olarak tanımlanır.

Stratejik Yönetim Süreci (Genel Bakış)

Temel Stratejiler
Full transcript