Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Creatieve Leerkracht

No description
by

Chelsea Schild

on 6 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Creatieve Leerkracht

De Creatieve Leerkracht
Chelsea Schild
29v1a
Beroepstaak 3

Creatief Onderwijzen
Tijdens de stageweken in blok 3 ben ik bezig geweest met het creatief onderwijzen. Ik heb mijn lessen afgewisseld met elke keer nieuwe werkvormen te gebruiken. Zo heb ik bijvoorbeeld tijdens een woordenschatles heb ik een binnen-buitenkring gedaan.

De creatieve leerkracht.
Thank you!
Creativiteit in het basisonderwijs
Leerkrachten in het basisonderwijs moeten continu prikkelen, stimuleren, motiveren en nieuwe invalshoeken bedenken. Zo bevorderen zij een onderzoekende en nieuwsgierige leerhouding bij hun leerlingen. Dat vraagt van heb de nodige flexibiliteit en inventiviteit: kortom, het vergt een enorm creatief denkvermogen. En juist over die creativiteit zijn leerkrachten vaak onzeker.

Creativiteit, out of the box denken, sociale vaardigheden, associatief en vernieuwend denken, communicatieve vaardigheden, goed kunnen presenteren, dat zijn de eisen die er gesteld worden aan de leerkracht van nu.

Creativiteit is kijken hoe iets feitelijk is en er dan een nieuwe slag of interpretatie aan geven. Herkennen wat er is en daar iets nieuws mee doen. Creativiteit is voor iedereen belangrijk.
Creativiteit ontwikkelen bij kinderen in een lesomgeving
Uit onderzoek blijkt dat het verbeeldingsvermogen van leerlingen blokkeert op een leeftijd tussen de 7 en 9 jaar (Gardner, 1982). Kinderen worden naarmate ze ouder worden steeds kritischer op hun eigen doen en kunnen. Ze komen op een leerftijd warop ze uitspraken doen als: "Ik kan niet tekenen". Waarom lijkt het alsof ze ineens bang worden voor een potlood en leeg papier? Mogelijk vanuit het feit dat de omgeving duidelijk te kennen geeft dat de bladeren van de boom niet blauw kunnen zijn. Het fantastische vermogen van de fantasie lijkt hier helaas steeds verder zoek te raken.

Verbetering voor de docent is te halen uit het bewust opmerken van creativiteit en mogelijkheden voor het stimuleren van creativiteit te benoemen, feedback geven op het creatieve proces en leerlingen bewust maken dat het ontwikkelen van creativiteit een waardevolle kwaliteit vormt. Om leerlingen te begeleiden in meer creativiteit is het van belang te starten met uitleg te geven wat creativiteit is, voorbeelden laten zien en discussiëren over creativiteit. Geef feedback op het niveau van creativiteit dat naar voren komt in hun werk. Je moet hierbij wel voorzichtig zijn.
Het is van belang om het werk te benoemen, om de leerlingen te motiveren en waarde te geven aan de creativiteit.
9 stappen plan
Wat ga je doen? Wat is de beschrijving van de opdracht, het probleem of het idee waaraan je gaat werken?
Begrenzen en afbakenen van het gebied.

Creativiteit Onderwijzen
In de afgelopen stageweken heb ik de creativiteit bij de leerlingen zo veel mogelijk geprobeerd te stimuleren. Ik heb eigen lessen ontworpen en afgeweken van de methodelessen. Zo heb ik bijvoorbeeld met de leerlingen de Goldberg machine gemaakt. Hierbij gaf ik alleen de uitleg en liet de kinderen zelf experimenteren.
Wanneer ik methodelessen gaf, probeerde ik die helemaal te veranderen zodat het mijn eigen les werd.
Hierbij een filmpje bijgevoegd over coöperatieve werkvormen die je in de klas kunt gebruiken.
Wat ga je precies doen? Wat is de exacte beschrijving van het probleem of het idee waaraan je gaat werken?
Aanscherpen van het kader.
Veel mogelijkheden zonder na te denken
Je maakt een keuze uit een aantal mogelijkheden.
Het is het tegenovergestelde van divergeren.

(Tussen-) producten aan anderen laten zien, horen, voelen, ruiken, proeven, lezen.
Creatiewijzer
Kaderen
Waarnemen
Wat is er al? Wat heb jij gezien, gehoord, gelezen, gevoeld, geroken, geproefd, ervaren?
Verzamelen van bestaande informatie en ervaringen.
Focussen
Verbeelden
Verzinnen, fantaseren, 'out he box' denken, associëren, filosoferen, combineren.
Verbeelden vindt plaats in je hoofd.
Divergeren
Experimenteren
Je gaat uitproberen, testen, improviseren.
Het kan slagen maar mag ook mislukken.
Convergeren
Vormgeven
Je gaat een product maken, tot stand brengen.
Je realiseert het en werkt het uit.
Presenteren
Full transcript