Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Att bygga effektiva team

För att bygga ett effektivt team krävs många olika byggstenar. Vi kommer att titta på 3 av dem - IMDG - Situationsanpassat Ledarskap - Konflikthantering
by

Sofia Arvegard

on 14 February 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Att bygga effektiva team

att bygga effektiva team - IMGD
- Situationsanpassat ledarskap
- Konflikthantering Önskningar
- Ökad kunskap kring hur man bygger ett effektivt team
- Ökad självkännedom
- En stund för reflektion
- Inspiration
- ca 60 minuter detta hoppas jag på ... ... Varför brinner jag för grupper? - Uppväxt och erfarenheter
- Påverka och förändra Hur fungerar ett
effektivt team? Beteenden:
- Visar stort behov av acceptans
- Observerar, lyssnar
- Pratar, berättar
- Samtalar om icke relevanta ämnen Beteenden:
- Parbildning och subgrupper
- Berätta, förklara, försvara
- Den officiella ledaren möter motstånd
- Fokus på hur
- Mindre fokus på vad Beteenden:
- Beslut fattas baserat på fakta och belägg
- Beskyddande för grupp och gruppmedlemmar
- Delge ideér, åsikter, feedback och kritik
- Mer fokus på vad 5. Avslut 1. Tillhörighet och trygghet 2. Opposition och konflikter 3. Struktur och tillit 4. Arbete och
produktion Beteenden:
- Tar ansvar för gruppens uppgift
- Upplevelsen av att alla bidrar
- Parbildningar och subgrupper
- Medlemmar får själva välja nivå av
engagemang i gruppaktiviteter Beteenden:
- Visar stort behov av en ledare
- Samtalar om icke relevanta ämnen
- Distans till gruppen och gruppmedlemmar
- Likgiltighet, resignation, depression Frågorna:
- Är jag accepterad?
- Vill jag vara med här?
- Accepterar jag normerna och värderingarna? Frågorna:
- Konkurrerar vi om samma roll
- Vilka normer och värderingar förespråkar du?
- Hur mycket makt vill du ha?
- Accepterar jag dig? Frågorna:
- Hur ser förutsättningarna ut?
- Litar gruppen på att jag kan?
- Litar jag på att du kan? Frågorna:
- Hur ligger vi till i förhållande till målet?
- Har förutsättningarna förändrats?
- Hur kan vi höja ribban? Frågorna:
- Vad händer nu?
- Hur kommer det att gå med mig?
- Vad har jag åstadkommit? S A Ledarskapet:
- Vill alla vara här?
- Vill vi ha alla här?
- Har vi informerat och kommunicerat? S A Ledarskapet:
- Har vi lärt känna varandra?
- Är vi överens om mål och förväntningar?
- Är ledaren accepterad?
- Är medlemmarna accepterade?
- Är vi enade kring normer och värderingar ? S A Ledarskapet:
- Målbeskrivning är gjord
- Förutsättningarna är satta
- Kompetensinventeringen är gjord
- Vi är transparenta S A Ledarskapet:
- Kommunicera mål och framgång
- Fira
- Gör utrymme för utvärdering
- Tydlighet, öppenhet, transparens "Grupper är verkliga och kan bli farliga.
Gruppen kan ta kontroll över individen "
1895 Gustav Le Bon "En grupp är ett antal individer samlade på en plats och med en eller flera gemensamma nämnare" - Uppmärksamhet
- Dialog
- Handling och konsekvens
- Inget facit En Referensgrupp:
Den grupp vi väljer/anstränger oss för att tillhöra En Medlemskapsgrupp:
Genom födsel citat, intervjuer,
frågeställningar,
undersökningar empiriskt prövat forskning sedan 1900 olika grupper 1,2,3 till 5? - Samtal
- Utvärdering
- Feedback
- Öppenhet
- Transparens IMGD: Intergrated model of group development - Hur vi ser på oss själva
- Våra värderingar
- Vår moral
- Våra drivkrafter
- Våra egenskaper
- Våra relationer
- Vårt språk Konflikthantering - Förstå vad som sker och varför
- Anpassa ledarskapet därefter 1. Feedback handlar om vår relation
2. Feedback ska vara kopplat till vårt uppdrag
3. Feedback säger mer om avsändaren än om mottagaren
4. Feedback handlar om öppenhet av mig som avsändare
5. Feedback är ett verktyg fritt från värderingar
6. Feedback är initialt konstruktivt och positivt Feedback Viljan och inställningen IMGD - Goda avsikter
- Värderingfritt förhållningssätt
- Handling och konsekvens
- Jag-budskap
- Nyfiket utforskade
- Lyssna och förstå "Du gör mig glad"
"Du kan sälja sand i Sahara"
"Du har utvecklats under året"
"Du kommer att lyckas"
"Du var inte alls som jag trodde" Vad kan ni få ut av den här stunden? vad har jag gjort och Vad gör jag idag? - Hyper, UGL, FUGL, THE mm ...
Ottoboni, Berghs och bloggen Är detta feedback? Ett effektivt team sofia@arvegard.com
www.arvegard.com
twitter: arvegard
+46706749703 Agenda:
10.30-12.00
12.00-1300
13.00-1530
15.30-16.15
16.15-18.00
Full transcript