Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Studiepoäng vid sociokonstruktivistisk inlärning

En beskrivning över hur studerande avlägger studiepoäng vid Avdelningen för företagsekonomi, turism och samhälle vid YH Novia
by

Inger Tallgård

on 16 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Studiepoäng vid sociokonstruktivistisk inlärning

Hur får jag studiepoäng? Läroplan behöver du som grund för dina studier.
Du hittar den på intranet under Studier.
Kom bara ihåg att logga in dig. Kompetens visar vad du har för kunskaper och förmåga att utföra en uppgift relaterat till kursen. Fundera vad kompetens innebär för just dig. Vad har du för kunskap och erfarenheter från tidigare? Vilken nivå vill du uppnå? Kom ihåg att med repetition av något du redan kan uppnår du ingen ny kunskap. OM KOMPETENS hittar du t.ex. här (bland annat nyttigt material):
http://generationstudy.wordpress.com/2011/03/10/inlarningsnivaer-och-hur-vi-kan-anvanda-dem/
eller googla vidare... Kompetenser i kursen hittar du i läroplanen. När du ska avlägga en kurs behöver du förstås veta vilken kompetens det leder till, eller hur? Mina inlärningsmål Varifrån kommer studiepoäng?
Studiepoäng kommer i huvudsak från tre delar i ditt studieliv; från träningar, från litteraturstudier och från praktiska projekt
- En studiepoäng motsvarar 27 arbetade timmar, dvs en studiehelhet som är 6 sp skall motsvara 162 arbetade timmar. Beräkna att din arbetsvecka är 40 h, dvs 8 studietimmar per dag. Studieprestationsdokument - När du har alla delar klara finns det en skild studieprestationsblankett som returneras undertecknad till coachen efter utförda prestationer.

- Blanketten underlättar och försnabbar införandet av studieprestationer i Winha, därför har vi den.

- På blanketten antecknar du litteraturstudier, träningstimmarna specificerade (kolla i din träningsdagbok), praktiskt arbete i projekt (med projektplan och projektrapport) och reflektionspapper samt eventuell bokessä (de tre sistnämnda som bilagor)

- Observera, att när du undertecknar dokumentet försäkrar du att den information du gett är riktig, dvs att det är du som gjort arbetet.

Ett tips: uppgör ett schema (t.ex i excel) över dina studier. Modell finns från äldre studeranden. HÅLL KOLL PÅ VAD DU GÖR! Tycker du att det är besvärligt att skriva in på dator varje gång så skriv in allt i din kalender. Har du en kalender? INLÄRNINGSKONTRAKT För att fördjupa den egna kunskapen inom ett ämne börjar du med att söka litteratur, dvs böcker, artiklar, forskningsrapporter, lagar och förordningar, anvisningar o. dyl.

Om du har svårt att ta i en bok och börja läsa kan du börja med att titta på dokumentärer, program odyl i ämnet men det ersätter inte läsandet. Sök ämnet på Youtube.

Läs t.ex. om hur Johannes Jansson ger råd om läsning: http://generationstudy.wordpress.com/2011/04/05/konsten-att-lasa-en-bok/ eller

Kolla i Tiimiyrittäjän & tiimivalmentajan parhaat kirjat som innehåller massor med bra bokrekommendationer.

Resultatet blir en bokessä på 2-5 sidor. LITTERATURSTUDIER MODELL PÅ BOKESSÄ Den viktigaste punkten i spelreglerna är närvaro på träningarna. Från dem får du inte vara borta. Din röst är enormt viktig. En av de viktigaste mätarna är närvaron, såväl den fysiska som den tankemässiga. Du bör alltså vara medvetet på plats. Du bör vara förberedd så därför skall det även finnas en medvetenhet om vad som kommer att behandlas, t.ex. i form av en agenda.

Under träningen antecknar du i din träningsdagbok de ärenden som behandlas, de beslut som görs, de uppgifter som faller på din lott och de du ska samarbeta med, dina reflektioner och dina tankar och idéer.

Varje träning har en träningsansvarig som planerat, följer upp tidigare diskussioner och leder teamet i dialogen på träningen. Innan träning ska coachen och träningsansvariga diskutera igenom det som kommer att tas upp. Coachen finns som stöd men tar aldrig över teamansvarigas roll.

Diskutera i början teamets spelregler och gör ett gruppkontrakt. Det är viktigt att man öppet lyssnar på varandra men lika viktigt att även berätta om en idé, ställa frågor och helt enkelt aktivt delta i dialogen eller diskussionen.

Kom ihåg dialogen, respekten och att du aldrig slår ner idéer. TRÄNINGAR GRUPPKONTRAKT PROJEKT Genom att arbeta i projekt kommer du direkt in i arbetslivet och du får samtidigt möjlighet att knyta kontakter för framtiden.

Projektet utmynnar i en skriftlig projektrapport och eventuellt en muntlig presentation för uppdragsgivaren och för teamet. På det här sättet lär sig även alla andra i teamet och inte bara du och din projektgrupp.

Kom ihåg även att fakturera om ni kommit överens om det med uppdragsgivaren. Projektrapport Min studieplan Studieplanen är egentligen din egen personliga läroplan så att du hela tiden har helheten för ögonen, dvs du ser skogen och inte bara alla träden. Gjord av Inger Tallgård. Skicka förbättringsförslag till inger.tallgard@novia.fi
Innehåll och texter är inspirerade av Tiimiakatemias pedagogiska modell http://www.tiimiakatemia.fi/ Vad är dialog? Ska vi repetera lite? Men när får jag studiepoängen? Isaacs, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Helsinki: Kauppakaari.
Senge, P. M. 2005. Den femte disciplinen – Den lärande organisationens konst. Stockholm: Thomson fakta. Litteratur Varje deltagare måste granska sina tidigare antaganden
Varje deltagare måste se de andra som sina kolleger
Någon måste hålla ihop dialogen


(Senge 1995) Tre grundläggande förutsättningar för dialog enligt Bohm Dialogen är lekfull
Nya idéer undersöks och prövas
Om man börjar hänga upp sig på vem som har sagt vad och deltagarna blir rädda för att göra bort sig, så försvinner lekfullheten


(Senge 1995) Dialogen, en allvarsam lek Initiativtagare
Understödare
Motståndare
Åskådare (De som följer med från sidan)


(Isaacs 2001) Fyra roller som skall cirkulera under dialogen Du kan bli mer medveten om hur du påverkar olika situationer
Du kan bli medveten om dina fasta föreställningar
Du kan vänta innan du formar en säker uppfattning
Du kan granska situationen från fler olika synvinklar
(Isaacs 2001) Medvetenhet i dialogen Uttryck det som du själv tänker och känner
Hur låter min musik? Vem spelar min musik?
Vinn självcensuren
Improvisera
Säg det som man inte får säga


(Isaacs 2001) Rak kommunikation Ta ett steg tillbaka
Vänta med att formulera en stark åsikt
I dialogen vågar man ställa frågor som man inte ännu själv vet svaret på
Pröva på ett nytt perspektiv
Fråga dig själv: Vad har jag inte upptäckt?

(Isaacs 2001) Vänta Observera människor som hela individer
Respekt begreppet härstammar från latinets respicere, som betyder se på nytt
Se på en människa ur flera olika perspektiv
Inse att alla är unika


(Isaacs 2001) Respektera Hur visar man respekt under en dialog?
Vad betyder följande citat ”Vi måste lära oss att lyssna mycket ödmjukare ”? Diskussionsfrågor Dialogfärdigheter (Isaacs 2001) I dialogen presenterar deltagarna olika åsikter och ser på dem ur flera perspektiv
I diskussionen fattas beslut Både dialog och diskussion behövs Diskussion
Den enskilda deltagarens mål är att få stöd för sin åsikt
Syftet för den enskilda är att vinna

Dialog
Ett fritt meningsutbyte mellan människor
I en välgenomförd dialog vinner alla
(Senge 1995) Skillnaden mellan diskussion och dialog enligt Bohm Skapa nya möjligheter
Se nya alternativ
Väcka insikter
Tänka tillsammans


(Isaacs 2001) Syftet med dialog Syfte med dialog
Skillnaden mellan diskussion och dialog
Dialogfärdigheter
Medvetenhet i dialog
Fyra roller under en dialog
Tre grundläggande förutsättningar för dialog Innehåll PP presentation av Carolina Silin, 30.8.2012 Dialog (Isaacs 2001) Var medveten om ditt eget tänkande
Håll dig till fakta
Försök lyssna till ”störningarnas ursprung”
Lyssna utan motstånd
Var tyst Lyssna Exempel på Toptimals och SPARKs projekt Blev det svårt? Här är en annan modell
för dig som inte gjort detta tidigare: Varje projekt startar med en idé som är kopplat till den kompetens man vill uppnå. För att göra det mer givande har vi i Novia starkt gått in för att ni ska ha en extern uppdragsgivare. Till det krävs mod och du hamnar utanför din egen bekvämlighetszon. Det är lite som att lära sig cykla. För alla andra går det jättebra men jag bara cyklar omkull och slår mig. Sen när du kan så tänker du inte ens på att du faktiskt cyklar.

En projektplan skriver ni i projektgruppen tillsammans. I planen kan ingå en premotorola. Sätt upp tidsplan, kontaktuppgifter, vem gör vad när.

Efter slutfört projekt görs en projektrapport. I rapporten kan ingå en motorola. Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad har jag lärt mig? Vad tar jag med i framtiden? I övrigt ska resultatet av projektet finnas i rapporten. Man kan också i teamet ha en blogg
som Group Omnia och NoviCon http://groupomniaanl.blogspot.fi/ http://noviconanl.blogspot.fi/ I läroplanen hittar du små svarta boxar som visar att det finns en utförandeplan. Klicka på namnet på kursen så hittar du utförandeplanen. Dina inlärningsmål antecknar du i ett inlärningskontrakt en gång per termin. Om du vill kan du göra ett inlärningskontrakt per studiehelhet. Detta är det viktigaste dokumentet under hela din studietid!

Din egen inlärning beror på dina egna erfarenheter och kunskaper från tidigare. Sätt inte ribban för lågt men inte för högt heller så att du inte når upp. Uppdatera dina inlärningsmål om du märker att du satt ribban fel.

Dina mål delger du till både teamet och coachen.

En tidsplan är inte helt fel och hjälper dig att nå målen. Gör den! Vad händer om jag är borta från träningen? Du blir utanför den diskussion som föregått ett beslut som du sedan bara har att rätta dig efter. Du blir utanför den dialog som gör att du får ny kunskap, nya idéer, inspiration och motivation.

Okej, men gör så att du korspollinerar hos ett annat teams träningar. Det betyder att du sitter med på hela det andra teamets träning, kommer med input i deras diskussioner och kommer ihåg att anteckna nya idéer som du tar "hem" till ditt eget team. Visste du att alla team är olika? ERT FÖRETAG Inom ramen för era studier grundar ni ett företag. På riktigt! Ni kan välja andelslag som företagsform men aktiebolag kan också vara ett alternativ eller varför inte en förening.

Då lär ni er hur man grundar ett företag, hur man organiserar och sköter ett företag. Men det bästa av allt är ju att ni kan fakturera för era projekt för externa uppdragsgivare!
Full transcript