Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bjergprædiken

No description
by

Kamilla Weis

on 12 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bjergprædiken

Bjergprædiken
AT9 Kommunikation – muligheder og begrænsninger
Alternative metoder & Videre undersøgelse

Arbejde mere med emic

Arbejde med de sociologiske metoder indenfor religion.

Indsamling af kvantitativ empiri


Perspektivering
Konklusion
Bjergprædikenen er en indskærpelse af moseloven.
Ifølge kirkelig overbevisning er Bjergprædikenen ordret mundtlig overlevering fra Jesus.
Sproglig analyse peger på teksten som værende en retorisk udsmykket version eller en ren litterær tekst.
Denne hypotese rejser spørgsmål ved tekstens ethos appel og tekstens budskab om næstekærlighed og kristen etik.
Reduceringen af autencitet afhænger af modtageren.
Fundamentalister vs. protestanter
Kan også skabe muligheder for ny fortolkning af tekstens budskab og kirkehistoriens autencitet.
Man kunne også...
Fænomenologiske metode
Den systematiske religionshistorie
En analyse var nødvendig hvis jeg skulle kunne svare på min problemstilling:
Problemformulering
Bjergprædikenen er den grundlæggende kilde til kristen etik. I hvilken grad kan en sproglig analyse af bjergprædikenen rejse spørgsmålstegn ved denne teksts autencitet?
"Hvorfor er Bjergprædikenen central for kristen etik?"
Indskærpelsen - v28
Fx
. "Tro ikke at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne."
(v. 17)
Fordele
Religionsfænomeologien giver mulighed for at analysere og forstå den kristne religion i lyset af Bjergprædikenen og dens forestillinger.

Stabilt grundlag for videre undersøgelse.

Ulemper
Fænomenologiens analyser er baseret på det enkelte menneskes erfaringer og fortolkning.

Metoden kræver baggrundsviden.
...have brugt Aktantmodellen til at skabe et overblik.

Disse modeller påpeger også yderligere fordelene ved den fænomenologiske tilgang:
"Hvilken genre er Bjergprædikenen og hvordan kan det påvises sprogligt?"
Nykritiske metode
Komparativ tilgang:
Bilag 1 v. 21 og Bilag 2 v. 13
Fordele
Teksten er derved autonom

Nemt at tage afstand fra teskten som religiøs tekst og have en videnskabelig tilgang.

Ulemper
Kan ikke stå alene i forhold til problemformulering.

Analysen skal sættes i et større perspektiv --> bevæge sig væk fra den prioriterede nærlæsning.

Det var nødvendigt at få et funktionelt perspektiv på teksten--> kommunikationsanalysen.


Pathos --> Bilag 1 v. 3 - 11
Ethos --> hyppig reference til Gud
Billedsprog --> Bilag 1 v. 15
"Hvilken situation bliver Bjergprædikenen kommunikeret i?"
Kommunikationsanalyse
Laswells formel:
Jesus
til sine disciple
påbyder pligtetik
Genrebrud
Komplekse sætninger --> Bilag 1 v. 18
Korrekthed
Mangel på udråbsord og paratakse
mundtligt
for at belære dem om kristen etik
"Da Jesus så skarerne gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham" (v. 1)
--> Uhøjtidelig stemning
Fordele
Strukturalistiske tilgang - hurtigt overblik

Kan afsløre talen som kommerciel.

En metode med mange værktøjer.

Ulemper

Strukturalistisk tilgang - metodisk overforenkling.

Ved en kommunikationsanalyse er det svært at bruge den Metodologisk agnoticisme jeg stræber efter.
Hermaneutiske proces
"Hvilke muligheder og begrænsninger rejser Bjergprædikenens litterære karakteristika?"
De foregående analyser muliggør nu en højere taksonomisk fortolkning.
AT3:
Forløb om Cyonics m. fokus på det etiske spørgsmål bag nedfrysningen

Fag: Engelsk og Kemi

Fagene komplimenterede hinanden på samme måde som i AT9
Lavet m. fænomenologisk metode
Lavet m. nykritisk metode
Arbejdede med fagene Dansk og Religion som humanistisk fag.
Kommunikationssituationen
Bibelsk overbevisning = nedskrevet mundtlig overlevering fra Jesus til hans disciple. = tale
Sindelagsetik: v29
Disposition

Min konklusion.
Religionfagets metoder.
Danskfagets metoder.
Den hermaneutiske proces.
Alternative metoder og videre undersøgelse.
Perspektivering.

Løbende komme omkring mine problemstillinger.

"I hvilken grad kan en sproglig analyse udfordre Bjergprædikenens ethos appel?"
Hvis det er skriftsprog kan det ikke være Jesus direkte ord.
(Dansk)
Autencitet afhænger af modtageren. (Religion)
Mulighed for nye fortolkninger fx biografisk analyse (Dansk)

Spørgsmålstegn ved Bjergprædikenens eksistensgrundlag, føre til spørgsmål om kirkehistoriens autencitet (Religion)
Skaffer systematisk overblik over religiøse fænomener:
Regeletik - v27
Envejs kommunikation
--> overbevise modtageren om noget
Sproglig analyse
Full transcript