Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN İLİŞKİSİ

No description
by

Makbule Kaya

on 9 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN İLİŞKİSİ

ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ
ÖĞRETMENİN İLETİŞİM DİLİ
SINIFTA İLETİŞİM ENGELLERİ
ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE SÖZSÜZ MESAJLAR
Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki, öğrencinin;
Akademik başarısını,
Mesleki tercihleri ve mesleki gelişimini
Psiko-sosyal gelişimi ve ruh sağlığını
büyük ölçüde etkilemektedir.
İyi Öğretmen Öğrenci İlişkisinde Bulunması Gereken Özellikler
Açıklık ve saydamlık
Önemsemek
Birbirine gereksinim duymak
Birbirinden ayrı davranabilmek
Gereksinimlerini karşılıklı olarak giderebilmek
Lindgren,öğrenci-öğretmen arasındaki iletişim biçimini 4 şekilde ele almaktadır.
1. tür:
Çok az etkili olan
2. tür: Kısmen etkili olan
3. tür: Etkili olan
4. tür: Çok etkili
öğretmenin ;
öğrencilerini iyi tanımaması
Alanında yeterli bilgi birikimine sahip olmaması
Öğrenciler tarafından inanılır,güvenilir ve çekici bulunmaması.
Mesajlarını sadece sözel yolla iletmeye çalışması.
Sözcüklerini seçerken öğrencilerin bilmediği sözcükler kullanması

Öğrencileri derse çekecek yöntem ve tekniklerin kullanılmaması
Sınıf ortamının fiziksel yetersizliği
Araç gereç kaynak yetersizliği
Kendi iletişiminin biçiminin öğrenciler üzerindeki etkisi konusundaki farkındalığının düşük olması
Öğrenciden kaynaklı iletişim engelleri;
Sınıfta bulunma amacının farkında olmaması
Derste hayal kurması
Öğretmenin mesajlarına tepki verme sorumluluğundan kaçınması
Motivasyon eksikliği
Etkili iletişim becerilerine sahip olmaması
İletişim becerilerindeki yetersizlik
Kişiler arasında jestler, mimikler ya da ses nitelikleri gibi sunumsal kodlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu kodlar o duruma ilişkin iletiler verir.

Sözel olmayan iletişimin 4 ana niteliği şunlardır:
1.Sözel olmayan mesajlar iletişimin çok önemli bir öğesidir ve kaçınılmaz olarak ortaya çıkarlar.
2.Bireyler çoğunlukla sözel olmayan mesajların pek farkında değildir.
3. Sözel olmayan davranışlar, bir ilişkinin düzeyiyle ilgili tutumsal ve duygusal ayrıntılar sağlar.
4.Sözel davranışlara göre sözel olmayan davranışlar daha güvenilir ve inanılır olarak değerlendirilir.


Jestler ve beden hareketleri
Göz teması ve gözler
Yüz ifadeleri
ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER
Derste işlenecek konulara ilişkin ön hazırlık yapılmalı
Ders süresinin başlama ve bitiş saatine dikkat etmeli
Öğrencilere yapılması gerekenler ve ölçütler belirlenmeli
Dersin işlenmesi sonrasında öğrencilerden beklenenler açıklanmalı
Konusmalarda açık ifadeler kullanılmalı
Doğal olunmalı yapmacık ifadeler kullanılmamalı
Sözcükleri doğru telaffuz etmeye özen gösterilmeli
Konusma hızı öğrencilere göre belirlenmeli
Öğrencilerin bilgi düzeyi altında iletişim kurulmalı
Öğrencilerden geribildirim almak için çaba sarfedilmeli
Öğrenciler soru sormaya teşvik edilmeli
Öğrencilerin soruları dinlenilmeli
Öğrenci soruları açık ve net cevlanmalı
Konusurken jestlere yer verilmeli
Öğrencilerle göz teması kurulmalı
Öğrencilere isimleri ile hitap edilmeli
Sınıftaki öğrencilerin hiçbiri ihmal edilmemeli
Öğrenci hatalarına karşı anlayışlı olunmalı
Öğrencilere güven duyulmalı ve öğretim etkinlikleri dışında zaman ayrılmalıdır.
*Öğretmenin sınıfta olumlu bir hava yaratması ve öğrencilerle iyi bir iletişim sağlanması öğrencilerin derse etkin katılımına katkıda bulunur.
*dönütleri alabilen öğrenciler olumlu davranışlarını arttırırlar. Öğrencileri ile arasında empatik bir iletişim örtüsü oluşturan öğretmen, onların bireysel yeteneklerini tanıma şansı yakalar
İletişimde kullandığınız dil çok önemlidir. İnsan beyni her cümleyi önce olumlu anlar, daha sonra olumsuz cümleye çevirir.
örnekler
* sıralara yazmayın
defterinize yazın
*unutma
hatırla
*bağırma
alçak sesle konuş
ben- iletileri neden etkilidir ?
sen:
iletileri öğrenciyi olumsuz yargılar
ben:
iletileri ise öğretmenin sorun karşınındaki duygularını dile getirir.
örnekler
''siz dersten önce tahtayı temizlemeyince ben çok zaman yitiriyorum..''

sen ayaklarını sıranın dışına çıkarınca,arada yürürken onlara takılabilirim ve düşüp bir yerimi kırabilirim diye korkuyorum
İlginize ve sabrınıza
TEŞEKKÜRLER :)
MAKBULE KAYA
BENSU UYGUN
ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLETİŞİMİ
KAYNAKÇA
Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
http://bedenindili.com/sozsuz-iletisim/
http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/41/08/735837/dosyalar/2013_02/10080413_yibirretmeninzellikleri.pdf
İÇİNDEKİLER
Öğretmen öğrenci iletişimi
Öğretmenin iletişim dili
Sınıfta iletişim engelleri
Öğretmen-öğrenci iletişiminde sözsüz mesajlar
Full transcript