Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Casemanagement 2013-2014

No description
by

Robbert Plass

on 2 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Casemanagement 2013-2014

Casemanagement 2013-2014
Opzet OWE
Begeleiden en Communiceren
Casemanagementplan 40% (week 8)
Tentamen 60% (week 9)
Werkcollege 2x2
Tutorgroep 1x2 1x1
Gesprek in week 4 (avond)
Burn-Out
Obesitas
DMII
COPD
Andere manier van werken nodig!
Introductie casemanagement

consult diëtist

cognitief gedragsmatige therapie

huisarts bèta-blokkers

fysiotherapie

afvallen

bewegen

overgewicht

hypertensie

knieklachten

burn out

Adrie

Psycholoog
Waarom?!
Mondige burger!
Verzorgingsstaat onbetaalbaar
Ingewikkelde regelgeving
Vergrijzing meervoudige problemen (check Adrie)
Wat is casemanagement?
Moxley (1989)
“een stategie op cliëntniveau, erop gericht om samenhang tussen de dienstverlening, mogelijkheden en ondersteuning te bevorderen".
[…]
erop gericht om functioneren en welbevinden van mensen met meervoudige problematiek te verbeteren.
Rubin (1992)
“een vorm van dienstverlening waarin men probeert te bereiken dat cliënten met complexe, meervoudige problematiek en mensen met een handicap tijdig en op de juiste manier de hulp ontvangen die zij nodig hebben”

Kern
Klant (case) als vertrekpunt
Management: regelen, coördineren, organiseren
Complexe problematiek
Doel: goede match vraag – aanbod
CM: onafhankelijke positie
Geen beroepsgebonden activiteit
Wat ga je leren?
Multifactorieel gezondheidsprobleem
Probleemanalyse
Specifieke hulpvragen
Casemanagementplan

Literatuur
Modellen Casemanagement
Wagner: Cronic Care Model
Riet & Wouters: Makelaarsmodel, Individuele begeleider, clinical casemanagement
Donkers: Dienstenmodel, Kluwenmodel, Transfermodel

Niet het aanbod, niet de methode, niet de
discipline, niet de instelling staat centraal,


maar de vraag van de cliënt!

Dienstenmodel
Kluwenmodel
Transfermodel
Casemanagement: SGM'er!
Blijf zitten: belangrijk HC over keuzes in jaar 2
En
Praat mee in het SGM-cafe
28 November 1230h-1400h M&G

Week 5: Interventies
Percentage volwassen NL'ers met overgewicht en obesitas?
24% & 5% 35% & 30%
35% % 12% 20% & 18%
35% & 12%
35% & 30%
Hoeveel Nl'ers DMII?
330.000
575.000
150.000
800.000
800.000
70.000
900.000
130.000
Hoeveel Nl'ers voldoen aan NNGB?
25%
90%
61%

35%
GLI
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Gewichtsverlies
Glucose tolerantie
Bloeddruk

Cholesterol
Diabetes
Artrose
Medicijngebruik
Bewegen
Fitheid
Uithoudingsvermogen
Kracht
Metabolisme
Psychisch welzijn
Mentaal welzijn
Voeding
Bewegen
Gedrag
Individueel
Terugvalpreventie
Evidence-based
Niet zelf verzinnen!
Op client afgestemd!
Planning
Interventies mogen elkaar niet 'bijten'.
Opeenvolgend karakter interventies
Start traject
Voorlichtingsbijeenkomst
1
Voorlichtingsbijeenkomst 2
Intake Casemanager

Doelbepaling casemanager
Week 2
Interventariseren interventies
Interventieplan
Week 3
Intake fysio
Cognitief gedragsmatige therapie
Week 4
Behandeling fysio + sportbegeleider
Beweeggroep/ -maatje
Terugkoppeling casemanager
Week 5
Week 6
Groepsgesprekken
Van kracht naar klacht
Plan monitoring en reflectie in
Hou grotere geheel in de gaten
Evidence-based
Klantgericht
Plezier
Omgeving
Hulpverleningsplan
Relevante behoeften specificeren
Te bereiken resultaat benoemen
Subdoelen formuleren
Wie doet wat?
Tijdschema
Welke veranderingen worden verwacht?
Cliënt prioriteit prevaleren.
Belangrijk helder te formuleren.
Specifiek
Week 2: Gesprekstechnieken.
Waarom?
Casemanagement
Casus
Probleemanalyse
Programma
Gezondheidsverbetering
Prestatie
Welzijn
Doelen cliënt
Gesprek
Moeilijk
spannend
Maar 1 kans
Kunt nooit anticiperen
Kunt nooit voorbereiden
Mindset!
Oefenen!
Hoe?
Goed contact leggen/ vertrouwen.
Beeld van ervaren problemen.
Doelen bepalen.
Gedragsverandering.
Instructie, advies, informatie.
Gespreksmodel Lang & van der Molen.
Probleemverheldering
Probleemnuancering
Probleembehandeling
Contact
in kaart brengen
Overzicht
nuancering
probleemoplossen
behandelen
Casemanagementplan
Klachten
Problemen
Invloeden
Hulpvraag/ doel
Gegevens
Vaardigheden
Luistervaardigheden
Regulerende vaardigheden
Selectief. Niet selectief
Ruimte geven
Zorgen voor duidelijkheid/ structuur
Open vragen
Doorvragen
Parafrase
Reflecteren
Concretiseren
samenvatten
Non verbaal gedrag
Verbaal volgen
Stilte
Openen
kop romp staart
Doelen
Infocheck
Hoe? Wat? Leg uit?
Er wordt echt geluisterd
Controle
Scherp
structuur
Interesse
Spiegelen van gevoel
veilig
geaccepteerd
het klinkt alsof je...
vaag = lastig
nuance
http://www.luckymedia.nl/luckytv/2010/06/lucky-de-toegift-goed-nadenken/
LSD
OEN
Reflectief luisteren
opdrachten
waarschuwen
moraliseren
Client centraal!
Wensen en behoeften
niet ziektebeeld en oplossingen
empowerment
Aansluiten bij SOC
geen kant en klare oplossingen
Lastig!
Leefstijlcoach
NBLP
Week 7
Terugvalpreventie.
Monitoring
Evaluatie
Volhouden van goede voornemens.
Wat is terugval? (stages of change)
Is het een groot probleem?
Hoe komt het?
Hoe meet je het?
Wat kun je als casemanager doen?
Full transcript