Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

bilge bilge

on 18 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Finally Career Planning Тодорхой удирдагч эсвэл ажилтан, түүний хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хугацаанд албан тушаал хаших магадлал эсвэл боломжийг харуулсан зураглал юм.

Хүний нөөцийн хөгжлийн нэг үндсэн хэсэг бөгөөд тодорхой хугацаанд туршлага хуримтлуулсан тохиолдолд ямар албан тушаалд очиж болохыг харуулдаг.

Албан тушаал ахих төлөвлөлт нь байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Албан Албан тушаалын өсөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлс: Карьер хөгжлийн төлөвлөгөө /Career development plan/

- Та төлөвлөгөөгөө хийсэн үү?
- Хэзээ ажлын дадлага туршлага олж авах вэ?
- Хэзээ зэрэг ахих вэ?
- Өөр ямар мэдлэг, ур чадвар, хандлагад суралцах төлөвлөгөөтэй вэ?
- Түүнд хэрхэн, ямар аргаар суралцах вэ?
- Таны энэ жилийн, ирэх жилийн, төгсөхөөс өмнөх, төгсөхөөс хойших гэх мэт хөгжлийн төлөвлөгөө байна уу? Эдгээр асуултыг шийдлээ болгож ажилладаг
Гадаад
Зохион байгууулалтын
Хувь хүний Албан тушаал ахих дэвших, дээшлүүлэх үйл явц нь байгууллагын болон хувь хүний хэрэгцээ, сонирхолд нийцсэн тохиолдолд үр дүнтэй байдаг. Байгууллагын хувьд Хувь хүний хувьд Ажилтаныг албан тушаал дээшлүүлэх үед тавигдах
гол шалгуур нь байгууллагын зорилго, зорилтууд болдог. Албан тушаал ахих нь эрх мэдлийн, нэр
хүндийн болон санхүүгийн гэсэн хэрэгцээг нэгэн
зэрэг хангах боломжийг олгодог. Албан тушаал ахих буюу /карьер/ 'индэр' гэсэн утгатай. Индэр нь тухайн ажилтан дээд мэргэжлээрээ дэвшиж болох дээд цэг болно.
Карьер нь ажилтанаас хамаарахгүйгээр индэртээ хүрээд зогсдог. Байгууллага ба хувь хүний карьер төлөвлөлт Байгууллага төвт карьер төлөвлөлт:

Байгууллага дээрх ажил болон хүмүүсийн хоорондын логик /эрэмбэ дараатай/ өсөлтийг хангадаг карьерийн замыг зохиох болон ажилд төвлөрдөг. Хүн төвт карьер төлөвлөлт:

Байгууллагын хэрэгцээнээс илүүтэйгаар хувь
хүний карьерт төвлөрдөг. Хувь хүн Career planning хийхэд

Randall S.Hansen ба Katharine Hansen нарын боловсруулсан “Өөрийн карьер төлөвлөлтөнд SWOT шинжилгээг ашиглах нь” гэсэн зөвлөгөөг санал болгож байна.

Та өөрийнхөө SWOT шинжилгээг өөрийн карьер төлөвлөлтийн явцад тохируулан ашиглах хэрэгтэй. Таны тулгуурлан амжилт олох давуу тал? Таны арилгах, өөрчлөх шаардлагатай сул тал юу вэ? Таны мэргэжлийн салбар дахь гадаад орчин дахь боломжууд болон асуудлууд юу вэ?
Давуу тал:

Танд хянагдах, таны тулгуурлан амжилт олох эерэг шинж чанарууд
Ажлын туршлага, онцлог
Техникийн мэдлэг (hardware8 software
Онцлог ур чадвар (харилцаа холбоо, манлайлал, хамтран ажиллах чадвар)
Хувийн зан характер (хувийн сахилга бат, дарамт шахалтын дор ажиллах чадвар, бүтээлч өөдрөг үзэл, өндөр эрч хүч
Хэлний мэдлэг

Сул тал:

Өөрийн хяналт доор, эгжуулэхээр төлөвлөж сөрөг шинж чанарууд
Ажлын туршлага
Голч дүн доогуур, буруу мэргэжил
Зорилгын хомсдол, хувийн мэдлэг дутмаг байх
Техникийн мэдлэгийн сул
манлайлал, хувь харилцаа, хамтран ажиллах
Хэлний мэдлэг дутмаг
Хувь хүний сөрөг зан характерууд (сахилга бат муу, сонирхол бага, шийдмэг бус, ичимхий, хэтэрхий их сэтгэлийн)

Гадаад Боломж:

Таны мэргэжлийн салбар дахъ гадаад орчны боломжууд буюу авч ашиглаж болохуйц эерэг нөлөөлөл
Ажил хийх боломжтой эерэг хандлагууд (салбарын өсөлт, глобалчлал, техникийн дэвшил)
Өөрийн боловсролыг бэхжүүлэх замаар ашиглах боломжууд
Хэрэгцээт хүрээ ялангуяа өөрийн ур чадварт тохирсон
Таны хүрээн дэх довтолгооны боломжууд
Таны хүрээн дэх мэргэжлийн хөгжлийн боломжууд
Таны сонгосон боломжуудын олгож өгөх гарцууд

Аюул:

Таны мэргэжлийн салбар дахь гадаад орчны аюулууд, зайлсхийхээр оролдож буй сөрөг нөлөөлөл
Ажлыг багасгаж буй таны хүрээн дэх сөрөг хандлага (буурах, хуучрах)
Мэргэжлийн өрсөлдөөн
Сайн ур чадвар, дадлага, мэдлэгтэй өрсөлдөгчид
Таниас илүү ажлын хайгуул хийдэг өрсөлдөгчид
Таны зам дах бартаа саадууд (сайн боловсролгүй, боломжоосоо давуу тал болгох хэрэгцээт сургалт)
Таны хүрээн дэх хязгаарлагдмал довтолгоо
Таны хүрээн дэх мэргэжлийн хөгжүүлэлт, зах зээлд үлдэхэд хэцүү байх байдал
Компаниуд таны мэргэжлийн хүмүүсийг хөлсөлдөггүй SWOT КАРЬЕР
Full transcript