Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ажилгүйдэл ба ажил эрхлэлт

No description
by

Chemka Chimedlkham

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ажилгүйдэл ба ажил эрхлэлт

Ажилгүйдлын хэлбэр
Тодорхойлолт
Ажилгүйдэл (Англи: Unemployment; Орос: Безработица) гэдэг нь хөдөлмөрийн захад өөрийн ажилах хүчээ худалдхыг санал болгосон ажил идэвхтэй хайж байгаа хүмүүсийн тоо юм.
Ажилгүйдэл бий болох шалтгаан
Ажлын байр хомсдосноос шинэ ажлын байр хайх үед
Хүмүүс сонирхолтой ажилд шилжих үед
Улирлын шинж чанартай ажил гүйцэтгэж байснаас
Хүмүүс богино хугацааны сургалтанд хамрагдах үед
Цалин багатай ажилаас цалин ихтэй ажилд орох үед
Бүтцийн ажилгүйдэл
Тухайн хүний ажил мэргэжил, амьдралд эрэлтгүй болох эсвэл дадлага чадвар дутах үед гарч байгаа ажилгүйдлийг бүтцийн ба албадлагын ажилгүйдэл гэнэ.
Эдийн засаг нь уналт, бууралт, хямралт, өсөлтийн байдлаар хөгждөг учир үйлдвэрлэлийн уналтын үед ажилгүйдэл бий болох бөгөөд нийт эрэлтийн бууралтаас хамаараад ажилгүйдэл бий болно.
Ажилгүйдэл ба Ажил Эрхлэлт
Нийт нийлүүлэлтийн бууралтаас хамаарна.Энэ үед удаан эдэлгээтэй барааг худалдан авах явдал багасах бөгөөд үйлдвэр аж ахуйн газруудын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ багасч, хуучин тоног төхөөрөмжүүдээр үйлдвэрлэл явуулахыг хичээнэ. Үүний үр дүнд үйлдвэрлэлийн бодит хэмжээ, түвшин буурч ажилгүйдэл бий болдог.
Мөчлөгийн ажилгүйдэл
Эдийн засаг уналтын үед үйлдвэрлэл буурснаас үүссэн ажилгүйдлийг мөчлөгийн ажилгүйдэл гэнэ.
Ажилгүй хүн гэж хэнийг хэлэх вэ?
Монгол улсад хуулиар зөвшөөрөгдсөн хөдөлмөрийн насныхан.
Хөдөлмөр эрхлэх чадвартай
Цалин хөлстөй ажил идэвхтэй хайж хөдөлмөрийн алба, биржид бүртгүүлсэн
Оюутнууд
Хугацаат цэргийн алба хаагчид
Хоргидол хүмүүс гэх мэт..
.
Завсрын ажилгүйдэл (түр зуурын, шилжилтийн, сайн дурын)
Бүтцийн ба албадлагын ажилгүйдэл
Мөчлөгийн ажилгүйдэл
Завсрын ажилгүйдэл
шилжилтийн улмаас үүссэн ажилгүйдлийн мэргэжил дадлага нь урьдын адил эрэлт хэрэгцээтэй байгаа учраас ажиллах хүчээ шууд худалдах боломжтой байх ба богино хугацаатай сайн дурын ба түр зуурын шинжтэй байна.
• Эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлтөөс хамаар ч зарим мэрэгжлийн ажилах хүчний эрэлт өсөж хөгөө хэсэг нь буурдаг
• Шинэ мэргэжил
• Ач холбогдлоо алдсан мэргэжил
Улс орны эдийн засаг хямралд орох
Үйлдвэрлэлийн уналт ба бууралтаас хамаараад
Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний эрэлт эрс буурсан учир г.м
Мөчлөгийн ажилгүйдэл нь бараа үйлчилгээний эрэлтийн хомсдолоос гардаг сайн дурын биш ажилгүйдэл юм. Энэ нь Кейнсийн эрэлтийн хомсодолоос үүдэлтэй ажилгүйдэл гэгддэг.
Ажилгүй болсноос болж амьжиргааны гол эх үүсвэрээсээ салсан нь тогтоогдвол засгийн газар болон ажил олгогчоос өгч буй бүрэн хэмжээний тэтгэмжийг хэлнэ. (тэтгэвэр, халамж, гэнэт халагдсаны тэтгэмж....).
Ажилгүйдлийн тэтгэмж
АЖИЛГҮЙДЭЛ=
Ажилгүй хүн
Ажилгүйдлийн түвшин
Ажилгүйдлийн хэлбэр
Ажилгүйдлийн тэтгэмж
Ажилгүйдлийн шалтгаан
Ажилгүйдлийн түвшин нь ажил эрхлэлт болон ажилгүйдэл хэр байна вэ? Гэдгийг илтгэн харуулдаг үзүүлэлт юм. насанд хүрсэн, ажил эрхлэх боломжтой болон ажил эрхэлж байгаа хүмүүсийн дунд ажилгүй хүмүүс хэдэн хувийг эзэлж байгаагаар нь тооцдог.
АЖИЛГҮЙДЛЫН ТҮВШИН

НИЙТ АЖИЛГҮЙЧҮҮДЫН ТОО
ЗАСГИЙН ГАЗРИЙН ИДЭВХТЭЙ ХҮН АМ БУЮУ АЖИЛАХ ХҮЧ
*100
Ажилгүйдлийн түвшин Монголд
Өнөөдрийн байдлаар ажилгүйдлийнтүвшин 11 хувьтай байна. Улсын хэмжээндаймаг, нийслэлийн хөдөлмөр халамжийнхэлтэст бүртгүүлсэн хүний тоо 39.2 мянгаболсон нь өмнөх оныхоос 1490 хүнээр буюу3.7 хувиар буурсан үзүүлэлт юм байна. Гэвчбүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо буурсанүзүүлэлттэй байгаа ч нийт ажилгүй иргэдийнтоо 140 мянгад хүрч өссөн байна./2012/
АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ
Бүрэн
Энэ нь нийгмийн ажиллах хүчийг бүрэн дүүрэн 100% ашиглаж байгаа гэсэн үг биш. Түр зуурын буюу бүтцийн ажилгүйдэл, Хэсэгчилсэн ажилгүйдэл байж болох ба үүнийг бүрэн ажил эрхлэлт гэдэг.
Бүрэн бус
Хөдөлмөрийн чадвартай хүн ам ба ажил эрхлэгчдийн тоо хэмжээний хоорондын харьцаа, нийгмийн хөдөлмөрийн нөөцийн ашиглалт, хөдөлмөрийн зах зээл дээрх байдлыг харуулна. Судлаачид болон дэлхийн хөдөлмөрийн байгууллагын үзэж байгаагаар ажилгүйдлийн түвшин 1-3 хувь байх нь хэвийн, 5-6 хувь байвал ердийн, 7-аас дээш хувь байвал хэт ажилгүйдэлтэй гэж үздэг.
Ажиллах хүч
Улс орны ажиллах хүч нь 16-аас дээш насны Хөдөлмөрийн чадвартай ажил эрхлэгчид ба ажилгүйчүүдээс бүрдэнэ. Иймд ажиллах хүчийг эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам ч гэж нэрлэдэг. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амд хөдөлмөрийн чадвартай боловч ажил хайдаггүй хүмүүс хамаарагддаггүй. Үүнийг эдийн засгийн идэвхтэй хүн амаас цэргийн албан хаагчдыг хасч тооцно.
Нийт хүн ам
Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам


Ажиллагсад
Ажилгүйчүүд
Эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам16 хүртэлх насны хүүхдүүд
Тэтгэврийн насны хүн ам
Ажил эрж хайхаа больсон хүмүүс

Анхаарал тависан явдалд талархлаа =)
4-р баг
Б.Учрал
Б.Хосзаяа
Х.Хосцэцэг
М.Чимэдлхам
Х.Энхголомт
Б.Энхжин
Б.Энхриймаа
Full transcript