Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SWT-bedrijfstoeslag

No description
by

Bart Desmet

on 23 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SWT-bedrijfstoeslag

SWT - bedrijfstoeslag
Bruto-referteloon
"normale" loon voor gemiddelde maand

refertemaand = afspraak
(CAO 17 => laatste prestatiemaand die ontslag voorafgaat)

begrensd tot 3.862,50 € (*) , tenzij anders bepaald bij CAO

( Netto-referteloon

- bruto-werkloosheid )

X afspraak CAO

"Normale" loon

contractuele loon
voordelen in natura onderworpen aan RSZ
contractuele premies rechtstreeks gebonden aan arbeids prestaties: ploeg, zondag,..

zonder premies met periodiciteit
> 1 maand ( eindejaarspremie, vakantiegeld,..)

bruto - Bedrijfs-Toeslag
SWT
bedrijfstoeslag

BRUTO !

referte-loon
Van het laatste bruto-maandloon,
geplafonneerd op 2.148,29 € (*)

Ongeacht de gezinstoestand

geen degressiviteit
(*) bedrag geldig 01.06.2016
* geldig op 01.06.2016
werkloosheid
Formule
bruto-referteloon verminderd met :

RSZ inhouding

bedrijfsvoorheffing

Geen aftrek bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Netto-referteloon
inhoudingen

RSZ arbeiders:100 of 108 %
soms afspraak in CAO
(100 % niet uitgesloten)

Bedrijfsvoorheffing:
volgens de officiële belastingschalen, inclusief personen ten laste

werkloosheid = 60 %
Er kan bij CAO een hogere bedrijfstoeslag (BT) worden bepaald, bvb
BT = netto-referteloon minus WLH
BT + WLH = 80 % van het netto-referteloon
BT wordt berekend op niet begrensd bruto-loon
.....
Er kan nooit een lagere BT bepaald worden
Minimum 50 %
(CAO 17)
afspraak CAO
De toeslag evolueert
indexering
(zoals werkloosheidsuitkeringen)

herwaardering
(volgens evolutie van de lonen)
Jaarlijks bepaalt de NAR een herwaarderingscoëfficient

Opgelet deeltijdsen !
werkloosheidsuitkering mogelijk op theoretisch voltijds loon

bedrijfstoeslag op lopende (deeltijdse) loon
uitzondering: progresssieve werkhervatting ziekte (en tijdskrediet/landingsbaan?)

=> beter duidelijke afspraken in CAO!

geplafonneerd


werknemer met gezinslast
1.672,48 € *
werknemer zonder gezinslast
1.388,51 € *


WN : solidariteits-
bijdrage 6,5 %
werkloosheid
+ bedrijfstoeslag
* plafond 01.06.2016
WG : solidariteits-bijdrage 10 tot 100 %
enkel op bedrijfstoeslag
principes
profit
non-profit
bedrijfsvoorhefing
toepassing sleutelformule pensioen
netto Bedrijfs-Toeslag
ACV-berekeningsprogramma
http://www.web-apps.acv-csc.intranet/ACVCSC.Internet.EarlyRetirement.WebUI/Menu.aspx?lang=1
Full transcript