Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Duurzaamheid

scriptie Mariane Schouten 2013
by

Marianne Schouten

on 20 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Duurzaamheid

Cognitieve factoren Duurzaamheid:
een sociaal proces Marianne Schouten
Maart 2013 Duurzaamheid, in de zin van verantwoord omgaan met grondstoffen, de natuur en
het milieu is misschien wel de belangrijkste uitdaging van de 21e eeuw (Hajer, 2011).
WANT: Ernstige milieuproblemen vormen een bedreiging voor de duurzaamheid, waaronder luchtvervuiling, schoon water tekort, opwarming van de aarde, verlies van biodiversiteit (Oskamp, 2007; Rotmans, 2007).


Duurzaamheid = bewust en maatschappelijk verantwoord leven in balans met het milieu (World Commission on Environment and Development, 1987).

Milieu = De uitwendige omstandigheden die invloed hebben op leefomstandigheden; het welzijn van planten, dieren, mensen, water, bodem of het leefklimaat (KNMI, 2013). OORZAAK: Veel milieuproblemen zijn veroorzaakt
door het GEDRAG van de mens. Het milieu = ons leefmilieu. Doel van dit onderzoek is meer inzicht te
krijgen in factoren die samenhangen met
milieubewust gedrag & milieubewuste intentie
in relatie tot het omgaan met voedsel. Hypothese 1: Het grootste deel van de respondenten zit in het fear control proces van het Extended Parallel Proces Model.
Mensen gedragen zich echter niet consequent duurzaam, waarschijnlijk omdat er naast milieuoverwegingen veel andere factoren invloed hebben op gedrag (Vlek & Steg, 2007).

De omgang met voedsel heeft een dagelijkse en grote impact op het milieu en is onderwerp van dit onderzoek.
Omgang = kopen, verspilling, transport, verpakking. DE onafhankelijke FACTOREN bij dit onderzoek zijn:
DE afhankelijke FACTOREN zijn:
Milieubewuste intentie & milieubewust gedrag. eigen-effectiviteit, respons-effectiviteit, risicoperceptie, injunctieve norm, descriptieve norm, persoonlijke identiteit en sociaal-demografische kenmerken Eigen-effectiviteit: het geloof in het eigen kunnen in het uitvoeren van de aanbevolen reactie (Witte, 1992).

Respons-effectiviteit: de overtuigingen van een individu of een reactie nuttig is om uit te voeren ter voorkoming van de dreiging (Rogers, 1975).

Risicoperceptie: de overtuigingen van een individu over de ernst van het gevaar & de eigen kwetsbaarheid ten aanzien van dit gevaar (Rogers, 1975; Witte, 1992). Sociale factoren Injunctieve norm: maakt duidelijk wat iemand hoort te doen volgens de uitgesproken regels van de samenleving (Reno, Cialdini, Kallgren, 1993).

Descriptieve norm: is wat de meeste anderen lijken te doen, of dit gedrag nu wenselijk is of niet (Fornara, Carrus, Passafaro, Bonnes, 2011).

Persoonlijke identiteit: is een sociaal construct, waarbij de "zelf" een verzameling van identiteiten is die de rollen weerspiegelen die een persoon in een sociaal structuur inneemt (Stryker, 1987). Sociaal-demografische kenmerken: Geslacht: man of vrouw
Leeftijd: van jong naar oud
Opleidingsniveau: basisonderwijs tot universiteit
Grootte huishouden: alleen tot 7 of meer
Werksituatie: fulltime, parttime, huishouden,
studie, werkloos, arbeidsongeschikt,
gepensioneerd "de voorspellende waarde"
De variantie die door de variabelen verklaard kan worden,
bij Milieubewuste intentie & Milieubewust gedrag. Hypothese 2: Eigeneffectiviteit, responseffectiviteit, risicoperceptie, injunctieve norm, desprciptie norm, persoonlijke identiteit en sociaaldemografische kenmerken hebben een positieve samenhang met milieubewuste intentie en milieubewust gedrag. Hypothese 3: Er bestaat een correlatie tussen het danger-fear control proces bij milieubewuste intentie en milieubewust gedrag. Hypothese 4: De onafhankelijke variabelen zullen verschillen in verklarende variantie bij milieubewuste intentie en milieubewust gedrag. Hypothese 5: Toevoeging van injunctieve norm, descriptieve norm en persoonlijke identiteit geeft meer verklarende variantie bij zowel milieubewuste intentie als milieubewust gedrag. Hypothese 6: De psychologische factoren verklaren meer variantie dan de sociaal-demografische kenmerken bij zowel milieubewuste intentie als milieubewust gedrag. Hypothese 7: Milieubewuste intentie is de beste voorspeller van milieubewust gedrag. de intentie die iemand heeft
milieubewust gedrag te gaan doen gedrag dat het milieu zo min mogelijk schaadt of zelfs goed is voor het milieu (Steg & Vlek, 2009). De sociale cognitie theorie ziet een individu als een denkend wezen, met cognities en gedachten als belangrijkste processen (Conner & Norman, 2005). Mensen willen liever niet buiten de groep vallen
(Schultz, Nolan, Cialdini, Goldstein, Griskevicius, 2007).

Sociale identiteit is de motor achter gedragsverandering
(Tiemeijer, Thomas, Prast, 2009). Het Extended Parallel Proces Model (Witte, 1992) Het milieu: Bewustwording, actie of ontkenning.........? = emotioneel proces waarbij men wil omgaan met de angst en niet met het gevaar Hypothese 1: Het grootste deel van de respondenten zit in het fear control proces van het Extended Parallel Proces Model = rationeel cognitief proces waarbij
actie strategieën worden bedacht om
de dreiging te voorkomen = bewustwording door de emotie angst Hypothese 4: De onafhankelijke variabelen zullen verschillen in verklarende variantie bij Milieubewuste intentie & Milieubewust gedrag. Theorie uit de
Psychologie: Welke Identiteit wil jij? = Verworpen = Aangenomen = Verworpen = Aangenomen = Aangenomen = Aangenomen = Verworpen De onderzoeksvraag =
In welke mate hangen eigen-effectiviteit, respons-effectiviteit, risicoperceptie, injunctieve norm, descriptieve norm, persoonlijke identiteit en sociaal-demografische kenmerken samen met milieubewuste intentie & milieubewust gedrag in relatie tot het omgaan met voedsel? Gemiddelden van de variabelen Correlaties van de
variabelen

P < 0.05 = *
P < 0.01 = ** Hypothese 2: Eigen-effectiviteit, respons-effectiviteit, riscicoperceptie, injunctieve norm, descriptieve norm en persoonlijke identiteit hebben een positieve samenhang met milieubewuste intentie & milieubewust gedrag. Hypothese 3: Er bestaat een correlatie tussen het danger-fear control proces bij milieubewuste intentie & milieubewust gedrag. & Regressie-analyse van effectiviteit - riscicoperceptie
geeft: 0.29 met P < 0.01 Hypothese 5: Toevoeging van de sociale factoren injunctieve norm, descriptieve norm en persoonlijke identiteit geven meer verklarende variantie bij zowel Milieubewuste intentie & Milieubebewust gedrag. Hypothese 6: De psychologische factoren verklaren meer variantie dan de sociaal-demografische kenmerken bij zowel Milieubewuste intentie & Milieubewust gedrag. Hypothese 7: Milieubewuste intentie is de beste voorspeller van Milieubewust gedrag. Keep053 (negeren, onderdrukken, ontkenning) OO O O 37,4 procent in fear control
62,6 procent in danger control Deze uitkomsten kunnen betekenen dat bewustwording motiverend werkt voor iemands intentie milieubewust te willen zijn, maar het daadwerkelijke uitvoeren van dit gedrag is meer verweven met de sociale positie in de maatschappij en de hierbij horende gedragsnorm. Meer bewustwording door risicoperceptie is belangrijk voor meer sociale acceptatie van milieubewust gedrag.
Full transcript