Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Form 3 Unit 1 Lesson 4

No description
by

manwel borg

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Form 3 Unit 1 Lesson 4

maskli
Awtenticita`
In-nar ta' l-imhabba
Hafna drabi nisimaw din il-frazi fid-diski ta' mhabba..... ghaliex?


...bhad-deheb li jrid jinhall biex jiehu l-forma finali...
San Pawl jghid hekk fuq l-imhabba:
Kif ser nghix l-imhabba?
permezz tal-bews u tghanniq??
lezzjoni 4
f'din il-lezzjoni naraw...
- Liema huma il-kwalitajiet ta’ l-imħabba skond San Pawl.

- L-imħabba ta’ Alla tgħinna nisru aktar awtentiċi.

- kif ser ngħixu l-kwalitajiet ta’ l-imħabba

ghaliex is-simbolu tan-nar?
x'jghamel in-nar?...niddiskutu
in-nar... jahraq, iholl, ibiddel, jsajjar
u jghati s-sahha u l-hajja ...
l-imhabba ta' Alla tghinna ninbiddlu biex insiru
persuni ahjar
nkun midhla tal-Kelma ta' Alla
naghrfu dak li jrid minnha
nitlob l-ghajnuna ta' l-Ispirtu s-Santu
naghmel dmiri ta' student
nobdi u nirrispetta lil min jiehu hsiebi
niddeverti b'mod li nirrispetta lili nnifsi
nghin lil ohrajn... b'xoghol volontarju
Full transcript