Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa 2013

No description
by

Joonas Mikkilä

on 3 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ajankohtaista koulutuspolitiikassa 2013

Ajankohtaista koulutuspolitiikassa
2013 Lukio Tuntijako Rahoitusperusteet Ylioppilastutkinto Maahanmuuttajien
lukioon valmistava
koulutus Nivelvaihe 1 Opiskelijavalinta Korkea-asteen
opiskelijavalintauudistus Koulutustakuu Perusopetus Opetussuunnitelman perusteet Oppilaskunnat Nivelvaihe 2 Ammatillinen koulutus Yliopisto Ammattikorkeakoulu Toisen asteen yhteistyö Toisen asteen koulutuksen palvelukyvyn ja yhteistyön vahvistamisen toimenpideohjelma Joustavat opintopolut OKM:n työryhmä?
Aikataulu?
Lopputulos?
Voimaan syksy 2016 Virkamiesesitys kevät 2013
Pienten lukioiden lisä?
Tuloksellisuusrahoitus
Lukion laatukriteerit Opetussuunnitelman perusteet Tuntijaon selvittyä
OPH:n työryhmä
Perusopetus antaa suuntaa?
Lopputulos?
Voimaan syksy 2016 Äidinkielen koe, käyttöön keväällä 2016
Arvosanojen vertailukelpoisuus ja siten käyttökelpoisuus opiskelijavalinnoissa
Sähköistäminen 2013-2019? Korkeakoulujen sähköinen haku- ja valintajärjestelmä kevät 2014
Valintauudistuksen I vaihe, kevät 2014: kiintiöt
Valintauudistuksen II vaihe?
Korkea-asteen sisäiset siirtymät
Alakohtaista yhteistyötä valinnoissa lisätään Muutos lukiolakiin
OPH valmistelee ops
Käyttöön syksyllä 2014 Osa nuorisotakuuta
Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkopaikka
Kirjataanko lakiin?
Koulutustakuu vs. Oppivelvollisuus Koskee ammatillista puolta
Koulutustakuun henki: perusasteen päättävien ja ilman toisen asteen tutkintoa tai koulutuspaikkaa olevien ensisijaisuus
Ylioppilaat edelleen yhteishaun kautta OPH valmistelee työryhmissä
Antaa suuntaa lukiolle?
Käyttöön keväällä 2016 Rahoitusperusteet Perusopetuslaki uudistetaan
Vakiinnutetaan 2014 Pakkohaku lieventyy Tuetaan kouluja toimintaympäristön mukaan
Maahanmuuttajien väestöosuus
Aikuisväestön koulutustaso ja työttömyysaste OKM:n työryhmä?
Aikataulu?
2. asteen tilojen, tukipalveluiden ja opettajaresurssien yhteiskäyttö
Hallinnollinen yhdistäminen? (VTV:n raportti 2012)
Korkeakouluyhteistyö Yhdistelmätutkinnot Yhdistelmätutkintojen suorittamisen nykytilanne, läpäisyaste, sijoittuminen työelämään ja jatkokoulutukseen sekä opiskelijakohtaiset kustannukset selvitetään
Aikataulu? Lukiokoulutusta ja ammatillisia tutkintoja uudistettaessa parannettaan joustavia opintopolkuja
Mahdollisuus suorittaa osia tutkinnoista yli tutkintorajojen
Miten tapahtuu?
Miten hyödyttää myös lukiolaisia?
Koulutusmuotojen sisäinen jousto ja valinnaisuus?
Informaali oppiminen? Vain kevään haku
Haettava vain 2 paikkaan
Oltava "ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta" eli myös yliopisto käy Opinto-ohjaus Hyvän opinto-ohjauksen kriteerit, käyttöön syksyllä 2013
Pilottihankkeille jatkoa?
Nuoristakuu 2014-? Läpäisyn tehostamisohjelma Vähennetään keskeyttämisiä (nyt 9 %)
Tuetaan opintojen etenemistä tavoiteajassa
Opinto-ohjaus
Opiskelijahuolto
Työvaltaisuus Tutkintojärjestelmän kehittämishanke (Tutke 2) Jatkoa Tutke 1:lle
Vahvistetaan ammatillisten perustutkintojen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen osaamisperusteisuutta
Koulutus- ja opintoalaluokittelu klusteriajattelun suuntaan
Tutkintojärjestelmän joustavuus
Elinikäisen oppimisen periaate
Ammatillinen joustavuus
Uudistetut tutkinnot voimaan 2014 Laadunhallintaa vahvistetaan Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on vuoteen 2015 mennessä toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvas parantamista tukeva järjestelmä
Kehitetään työpaikoilla ja -pajoilla tapahtuvan opiskelun ja oppisopimuskoulutuksen laadunhallinnan välineitä ja menettelyitä Rahoitus Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistetaan palkitsemaan koulutuksen laadusta ja laadun parantamisesta
Rahoitus myönnetään koulutuksen järjestäjälle 1. vaihe 2. vaihe AMK-uudistus (2011-2014) jatkuu AMKien rahoitus- ja säädösohjausta (uusi AMK-laki) uudistetaan vuoden 2014 alusta
Rahoitus määräytyy suoritettujen tutkintojen ja opintoprosessien laadun ja tehokkuuden sekä työllistymisen perusteella
Rahoitus kunnilta valtiolle?
Oikeushenkilöasema?
Toimipisteiden keskittäminen (kampus-ajattelu) Aloituspaikkojen karsiminen AMKien koulutustarjontaa vähennetään yhteensä 2 030 aloituspaikalla vuodesta 2013 alkaen
Vähennyksiä erityisesti kulttuurialalla, mutta myös matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla
Ikäluokkien pieneneminen vaikuttaa myös Uusi Taideyliopisto Sibelius-akatemia + Kuvataideakatemia +Teatterikorkeakoulu Aloituspaikkatarjonta Yliopistojen koulutustarjonnan kokonaisvolyymi säilytetään nykyisellä tasolla
Alakohtaistalisäystarvetta on erityisesti opettajankoulutuksessa
Alakohtaiset lisäykset toteutetaan nykyistäkoulutustarjontaa uudelleen suuntaamalla Rahoitusuudistus Yliopistojen rahoitus uudistuu 2013 alusta
Uusi rahoitusmalli korostaa laatua, vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja kansainvälistymistä
Perusrahoituksesta 75 % määräytyy toiminnan laajuuden, laadun ja vaikuttavuuden perusteella ja 25 % muiden koulutus- ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella Koulutusvastuuusäätelyn uudistaminen Korkeakoulujen autonomiaa koulutuksen järjestämistavoissa vahvistetaan
Koulutusvastuuta ja tutkintoja koskevaa säätelyä kevennetään
Voimaan 2014 alusta Koulutusvastuuusäätelyn uudistaminen Korkeakoulujen autonomiaa koulutuksen järjestämistavoissa vahvistetaan
Koulutusvastuuta ja tutkintoja koskevaa säätelyä kevennetään
AMKien toimiluvat uudistetaan
Voimaan vuoden 2014 alusta Nuorten aikuisten osaamisohjelma Osa nuorisotakuuta 2013-2016
1500 oppisopimuspaikkaa (2013)
2500 ammatillisen lisäkoulutuksen aloittajaa (2013)
Lisäksi näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen kohdennuksia
Full transcript