Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Stipendium Hungaricum

No description
by

Diana Jamalia

on 12 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum szabályzat
Stipendium Hungaricum tájékoztató nap
2015. október 12.
Jamalia Diána

A hallgatói pályáztatás alapelvei
A kiválasztási eljárás rendje
Az előkészítős hallgatók felvételi eljárása
Az ösztöndíjasokra vonatkozó szabályok
Az ösztöndíj mértéke, és időtartama
Az ösztöndíjszerződés

Témák
A beiratkozás halasztása
Passziválás
Intézmény- és szakváltás
Visszalépés az ösztöndíjtól
Dupla finanszírozás és más ösztöndíjak

Témák
Azon országok polgárai nyújthatnak be pályázatot, melyekkel létrejött kétoldalú oktatási megállpodás Mo. kormánya és az adott ország FO felelős minisztériumával
Nem támogatott intézményekbe beadott pályázatok érvénytelenek
A pályázó max. 3 intézményt jelölhet meg, a sorrend nem változtatható
Ösztöndíjat csak az nyerhet el, akit a küldő fél jelöl, szerződést köt, és még nem vett rész a programban
Hiánypótlás:
csak abban az esetben, ha a kért dokumentumok még nem állnak rendelkezésre

A hallgatói pályáztatás alapelvei


online pályázat benyújtás formai bírálat


küldő félnek továbbítja az SHCS jelölőlistaA kiválasztás

A kétoldalú egyezményeknek való megfelelés(kvóta, képzési szintek, tudományterületek)
Képzés kapacitása (min. és max. kapacitás)
A kapacitáshiány miatt átcsoportosítandó jelentkezőket a 2. vagy a 3. helyen megjelölt képzésre kell továbbítani
Ha itt sem kerül a támogatásra javasolt kategóriába, a SHCS másik intézmény azonos képzésére továbbítja
Amennyiben egyik képzési helyen sem tudnak neki helyet biztosítani, a jelentkezését el kell utasítaniAz intézmény a felvételi eljárás lefolytatásáért a pályázó hallgatóktól térítést nem kérhet -> önköltség

Az ösztöndíjak adományozásáról a TKA Kuratóriuma dönt

A döntésről a SHCS értesíti az oktatásért felelős minisztériumot, a jelölteket, az illetékes külföldi hatóságokat, és a fogadóintézményeket

Előkészítős (magyar) felvételi eljárása

legfeljebb 3 képzést jelölhetnek meg
intézmények lefolytatják a felvételit
az ösztöndíjas ott kezdi meg a tanulmányait ahol felvételt nyert
a jogviszony folyamatos, nem kell újabb döntés
amennyiben egyik intézménybe sem sikerül bekerülnie, ösztöndíjas jogviszonya megszűnik


Az ösztöndíjasokra vonatkozó szabályok
1. Az ösztöndíj online elfogadása (hiánypótlás)
2. Vízumügyek intézése + beutazás
3. Beiratkozás
4. Ösztöndíj szerződés megkötése

Az ösztöndíjas juttatásai:

vízummentesség
tandíjmentesség
ösztöndíj
kollégium vagy lakhatási támogatás
egészségügyi ellátás
Az ösztöndíj időtartama

Az ösztöndíj a képzés teljes időtartamára szól évi 12 hónapon keresztül

Ösztöndíj csak a jogviszony fennállása esetén folyósítható

Hosszabbítás max. 2 félév, és min. 1 hónappal az utolsó félév előtt kell kezdeményezni

Előkészítő tanulmányokat nem lehet hosszabbítani


Az ösztöndíjszerződés

Az ösztöndíjas a fogadóintézménnyel köt szerződést

Az ösztöndíjszerződésnek tartalmaznia kell:
A képzési időt
Az ösztöndíj összegét, és kifizetési módját
Másik intézménybe történő átvétel rendjét
Adatkezeléshez való hozzájárulást
A szerződés akkor lép hatályba, amikor a hallgató jogviszonyt létesít
A FO-i tanulmányok szüneteltetésének rendjét


A hallgatói jogviszony megszűnésével az ösztöndíjas szerződés is megszűnik


A szerződés a TKA bevonásával módosítható (szakváltás, hosszabbítás, tanulmányi időtartam változása)A beiratkozás halasztása

egy alkalommal max. 1 évre

a hallgató írásos kérelme

beiratkozott hallgató nem kérhet halasztást

ha nem jelzi halasztási szándékát a félév kezdetét követő 1 hónapon belül, elesik az ÖD-tól


Passziválás
a passzív félévben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, sem a juttatásokra


FOI-nél kell a passziválást kezdeményezni


FOI értesíti a BÁH-ot és a TKA-tIntézmény- és szakváltás

intézményváltásra, és intézményen belüli szakváltásra max. egyszer kerülhet sor

kizárólag félév végén

csak a tanulmányok megkezdése utáni 1 éven belül

az oktatás nyelve magyarról idegen nyelvre

adott dokumentumok benyújtása


Visszalépés az ösztöndíjtól
a hallgató írásban értesíti: küldő fél, TKA , FOI

FOI értesíti a BÁH-ot
Az allokáció szempontjai
Az ösztöndíjszerződés módosítása, megszűnése
Dupla finanszírozás, más ösztöndíjak
amennyiben több ösztöndíj -> választani kell

nem pályázhat M.o-n kívüli képzésekre -> pl. Erasmus+, CEEPUS


Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Full transcript