Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sofies Verden - Tidslinje

No description
by

Mikkel Durup

on 5 March 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sofies Verden - Tidslinje

Parmenides (ca. 540 - 480 f.Kr)

- Mente at alt som er, har været der altid.
- Intet kan opstå af intet.
- Intet som eksiterer, kan blive til intet.
-Intet kan blive til noget andet en det er. Heraklit (ca. 540 - 480 f.Kr)

Levede i Efesos i Lilleasien.
- Mente at de stadige forandringer neptop er det mest grundlæggende træk ved naturen.
- Han havde mere tiltro til sanserne end Parmenides.
"Alt flyder - alt er i bevægelse, og intet varer evigt. Derfor kan vi ikke bade to gange i den samme flod. For når jeg bader i floden for anden gang, er både jeg og floden en anden."
- Heraklit pegede på at verden er prægede af stadige modsætninger. Hvis vi aldrig var syge, ville vi ikke fatte hvad det ville sige at være rask. Empledokles (ca. 494 - 434 f.Kr)

Levede i Sicilien.
- Mente at både Parmemides og Heraklit havde ret i én af deres påstande, men at begge også tog fejl på ét punkt.
- Mente at uenigheden mellem de førnævnte skyldes at de nærmest havde taget forgivet at der kun fandtes ét grundstof.
- Empledokles mente, at Parmenides havde ret i at "ingen ting forandre sig". F.eks vil rent vand forblive rent vand i al evighed.
- Han mente også, at Heraklit havde ret i at vi må stole på det vores sanser fortæller os. Vi må tro det vi ser, og vi ser hele tiden forandringer i naturen.
- Empledoks mente til sidst også at tanken om ét urstof måtte forkastes, for en sommerfugl kan ikke kun være skabt af luft eller vand. Demokrit (ca. 460 - 370 f.Kr)

Han levede i Kystbyen Abdera i det nordlige Ægæerhav. Demokrit var materialist.
- Mente at alt måtte være opbygget af nogle små usynlige byggesten, som hver og én var evige og uforandrelige. Dette kaldte Demokrit for atomer.
- Han mente at atomerne måtte være faste og massive. Men ikke ens.
"Der findes uendelige mange forskellige atomer i naturen".
- Han mante også at når et legme dør og går i opløsning, spredes atomerne atter og kan så anvnedes i nye legmer.
- I dag bliver det fastslået at Demokrit havde ret. Sokrates (470 - 399 f.Kr)

Skrev aldrig en linje selv, dog er han blandt dem som har haft allerstørst indflydelse på europæisk tænkning
Levede i Athen.
- Sokrates samtalede med folk.
- Han blev betragtet som en gådefuld person.
- Han var ude på at belære folk.
- Han lod som han intet vidste, men fik senere den anden part til at indse svagheder i sin tankegang.
- Sokrates fik folk til at bruge sin fornuft.
- Han opfandt det vi kalder >>sokratisk ironi<< hvor man spillere dummere end man egentlig er.
- Han satte sin egen samvittighed og sandhed højere end sit eget liv Platon (427 - 347 f.Kr)

Han levede i Athen.
Han var Sokrates' elev og nedskrev mange af hans samtaler med folk. I alt blev det til 35 filsofiske dialoger.
- Platon oprettede sin egen filosofiskole uden for Athen. Verdens første akademi og det hed Akadamiet.
- Platon var optaget af at undersøge var der på den ene side er evigt og uforanderligt i naturen - og af hvad der er evigt og uforanderligt med hensyn til moral og samfundsliv.
- Platon mente at alt i naturen >>flyder<< og der findes ingen grundstoffer der ikk går i opløsning.
- Han mente at der en verden bag den sansede verden. Denne virkelig kaldte han idernes verden. Denne opfattelse kalder vi for platons idélære. Aritoteles (384 - 322 f.Kr)

Han var fra Makedonien, men levede i Athen.
- Var elev på Platons Akademi.
- Mest optaget af den levende natur.
- Han var den sidste store græske filosof og var Europas første biolog.
- Han var optaget af naturprocesserne.
- I modsætning til Platon brugte Arisoteles også sine sanser og ikke kun sin forstand.
Det siges at Aristoteles havde skrevet hele 170 titler, men kun 47 er bevaret.
- Aristoteles mente at Platon havde der hele på hovdet. Idéen hest er et begreb mennesker har skabt efter vi har set et vist antal heste. Idéen hest eksiterer altså ikke i sig selv og idéen hest er for Aristoteles hesten egenskaber - eller det man i dag kalder arten hest. Fra slutningen af det fjerde århundrede f.Kr til omkring det fjerde århundrede e.Kr.

Med hellenisme menes både selve tidsrummet og den græksdominerede kultur der var den fremhærskende i de tre hellenistiske riger - Makedonien, Syrien og Ægypten
Man kan godt sammenligne den hellenistiske kultur med verden af i dag. Det 20. århundrede har også været af et et stadig mere åbent verdenssamfund. Middelalderen (ca. 500 - 1500)

- Udtrykket Middelalder opstod i renæssancen.
I Middelalderen blev skolevæsnet oprettet og tidligt i Middelalderen opstod de første kostskoler.Ca. i år 1200 blev de universiteter oprettet.
- I løbet af Middelalderen voksede de forskellige nationer frem med byer og borgere.
- I Middelalderen spirede den idé frem at mænd og kvinder er født lige interlektuelle. Renæssancen (ca. 1400 - 1600)

Startede i Norditalien, men spredtes hurtig i 14- og 1500-tallet.
- Ordet betyder genfødsel, det var antikkens kunst og kultur der blev genfødt.
Man fokuserede mere på mennesket og det blev også en modesag at lære græsk. Man begyndte at grave mange skulpturer og håndskrifter fra antikken frem.
"Heste fødes, men mennesker fødes ikke, de dannes". Man blev nærmest opdraget til at være menneske. Baroktiden (1600 - ?)

Det var en vestlig kultur periode.
Den er kendetegnet ved drama og storhed i skulpturer, malerier, litteratur, dans og musik.
Et af Baroktidens slagord var det latinske udtryk >>Carpe diem<< som betyder: Grib dagen. Et anden udtryk på latin var mottoet >>Memento mori<< som betyder husk du skal dø.
Baroktidens overdådige kunst - både malerkunst, musik og litteratur var præget af overklassen. René Descartes (596 - 650)

Døde af lungebetænelse i Stockholm.
- Var en udpræget rationalist.
- Grunlagde moderne filosofi.
- Optaget af spørgsmålet "Forholdet mellem sjæl og legme" Baruch de Spinoza (1632 - 1677)

Født i Amsterdam.
- Kritiserede den officielle religion, nemlig jødedommen.
- Anvendte som den første "historisk kritisk syn"
- Mente at gud fantes i alting. John Locke (1632 - 1704)

Født i England
- Skeldnede mellem primære og sekundære sansekvaliteter.
- Gik kraftigt ind for ligestilling. David Hume (1711 - 1776)

Han var imperist.
- Var imod erfaringsræsonnment.
- Mente at mennesket havde to typer forstillinger "indtryk og ideer" Berkeley (1685 - 1753)

Han var en irsk biskop, og var impirist.
- Mente at tingene i verden er lige præcis som vi sanser dem, men de er ikke "ting"
- Betivlede "tid" og "rum"
- Benægtede eksistens af en materiel verdenn uden for menneskets bevidsthed Oplysningstidenregnes (fra omkring 1690 til omkring 1800)

Begrebet "oplysning" hentyder til at filosofien og naturvidenskaben i denne periode udvidede menneskets viden om verden og samtidig brugte resultatet til at sætte spørgsmålstegn ved de urokkelige autoriteter som kongemagt og kirken. Kant (1724 - 1804)

Han var meget kristen.
- Var en fagfilosof.
- Var en blanding af rationalist og impirist.
- Mente at både "sansning" og "fornuft" spiller en vigtig rolle, når vi erfarer verden. Romantikken (1800 - 1950)

- "Epoker" som omfattede dækning af filosofi, kunst, videnskab og musik.
- Europas sidste "fællesholdning" til tilværelsen.
- Det var et byfænomen.
- Romantikken stærkest i Tyskland, Frankrig og Storbritannien. Hegel (1770 - 1831)

- Døde af kolera
- Kritiserede Schellings filosofi
- Hegel snakkede også om "verdensånden" dog på en anden måde Kirkegaard (1813 - 1855)

- Største danske filosof
- Kristiserede "søndags kristendom"
- Mente at relgion og fornuft som ild og vand.
Det er ikke nok at tro på kristendommen er "sand". Kristen tro er at følge i Kristi fodspor. Marx (1818 - 1883)

- Var en historisk materalist
- Tog udgangspunkt fra Hegels filosofi, men tog afstand fra hans "verdensånd"
- Marx tænkning havde både et praktisk og politisk sigte
- Mente at det langt hen ad vejen er de materielle forhold i samfundet, der bestemmer hvordan vi tænker Darwin (1809 - 1882)

- Som 22-årig fik han et brev om at han skulle ledsage HMS Beagle til at kortlægge sydspidsen af Amerika. Rejsen skulle vare i to år, men den varede i 5 år.
- Kom med udviklingsteorien.
Darwins opdagelser kom til at give anledning til nye måder at tyde tilværelsen på, som hurtigt fik betegnelsen "darwinisme" Freud (1856 - 1939)

- Mente at der altid eksisterer en spænding mellem et menneske og dets omgivelser
- Han mente ikke at det var ham der "opfandt" fænomener som fortrænging, fejlreaktioner eller rationalisering. Han var blot den første der drog den slags menneskelige erfaringer ind i psykologien Eksistentialismen (1940 - ?)

- Sætter individet i centrum
Det er troen, på at mennesket skaber sin egen tilværelse, altså sin egen eksistens og identitet, igennem valg og handlinger.
- Mange ser det som grundlagt af Søren Kirkegaard.
- Eksistenstialismen beskæftiger sig med begreberne: angst, frihed, ansvar, valg og den menneskelige bevidsthed om både eksistens. Alle disse begreber, hævder eksistentialisterne, er basis for den menneskelige eksistens Her er vores Prezi.
Den er lavet af Mikkel og Phillip.
Du skal bare gå ind og afspille showet, så spiller den i rækkefølge, så skal du bare trykke på det her tekst.
Full transcript