Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OCHIR-UNDRAA GROUP

STRATEGY PLAN
by

Chinzorig Ganbold

on 24 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OCHIR-UNDRAA GROUP

А. Энхцэцэг
ТАНЫ АМЖИЛТЫН УНДРАА
АНХААРАЛ
ТАВЬСАНД

ОЧИР УНДРАА
БАЯРЛАЛАА!
Монгол улсын эдийн засаг,
хөгжлийн тайлан мэдээ,
группын судалгааны тайлан
Группын бодлогын хэрэгжилтийн тайлан,
байгууллагын бүтэц,
стандартжуулсан баримт бичиг
Харилцагчдын талаарх мэдээ баримт,
компаниудын санхүүгийн тайлан, өр авлагын
талаарх мэдээ, жил бүрээр гарсан
үйл ажиллагаааны тайлан, дүнгийн нэгтгэл
ҮНЭТ ЗҮЙЛС
АЖИЛТАН БҮРИЙН ҮНЭ ЦЭНЭ

Компаниудын санхүүгийн тайлан мэдээ,
жил бүрээр гарсан үйл ажиллагааны тайлан,
дүнгийн нэгтгэл, тоног төхөөрмжийн үзүүлэлт
үр ашгийн харьцуулалтын судалгааны тайлан
Бидний
БИДНИЙ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
of
СТРАТЕГИ
2014.01.12
Харилцагчдын талаарх мэдээ баримт,
компаниудын санхүүгийн тайлан, өр авлагын
талаарх мэдээ, жил бүрээр гарсан
үйл ажиллагаааны тайлан, дүнгийн нэгтгэл
СТРАТЕГИ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БИД ОРЛУУЛАШГҮЙ
БАЯЛАГ БОЛНО!

ГРУППЫН АЛСЫН ЗОРИЛГО
Улс орон оршин тогтнох салшгүй хэсэг нь байж, оновчтой бодлого шинжлэх ухаан, техник, технологийн нээлт, ололт болон хүчирхэг харилцагч, чадварлаг цомхон багийн хүчээр өндөр эрсдэлийг бууруулж, үнэ цэнэ, бүтээмжийг нэмэгдүүлсэн, дотоод гадаад зах зээлд эрэлт ихтэй, эдийн засгийн эргэлтэнд тасралтгүй оролцож, орлого олдог бүтцийг тогтоож, баялагийг бүтээж ажиллана.
1 ЖИЛЭЭР
КОМПАНИЙН
ЗОРИЛТУУД
КОМПАНИЙН
ЗОРИЛТУУД
КОМПАНИЙН
ЗОРИЛТУУД
КОМПАНИЙН
ЗОРИЛГО
КОМПАНИЙН
ЗОРИЛГО
ГРУППЫН АЛСЫН ЗОРИЛГО
3 ЖИЛЭЭР
10 ЖИЛЭЭР
Бид мэдрэмж, шинэчлэлийг хослуулж, үнэ цэнэ, бүтээмжээ тасралтгүй нэмэгдүүлэн, тогтвортой байдлыг эрхэмлэж, олон улсад өрсөлдөх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр харилцагчдынхаа талархлыг хүлээсэн, цэвэр тунгалаг, өсөлт хөгжлийн ундраа байна.
ХЭРЭГЛЭГЧ, ХАМТРАГЧДЫН ҮНЭЛГЭЭ, САНАЛ
ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ҮР ДҮН

ЦЭВЭР ТУНГАЛАГ БАЙДАЛ

Бид ёс зүйтэй, санаачлагатай, бүтээлч, чадварлаг ажилтан нэг бүрийн хүчээр бүтээмжтэй ажиллаж, тасралтгүй шинэчлэгдэж, тогтвортой хөгждөг.
Биднийг өрсөлдөгчид хөгжүүлдэг.
Хамтрагчид ба үйлчлүүлэгчид биднийг тодорхойлдог.
Бидний цэвэр тунгалаг байдлын илэрхийлэл бол ил тод, нээлттэй хариуцлагатай байдал мөн.
БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ
Сайн засаглал, нийгмийн хариуцлагатай байх
Эрсдлийг угтан шийдвэрлэж, алхам алхмаар урагшлах
Хамтын оролцоо, багийн сэтгэлгээг эрхэмлэх
Зөв шийдвэрийг хурдан гаргах
Асуудлын шинж тэмдгийг биш үндэс суурь, учир шалтгааныг олж, арилгах
Ажилдаа өөриймсөг, санаачлагатай хандаж, уйгагүй зүтгэлээр шилдэг шийдэл, гүйцэтгэлийн хариуцлагатай эзэн нь байх
Санал, санаачлагыг шинжлэн дүгнэж, дэмжин, үнэлэх
Чадваржих, ахиж дэвших бололцоог ажилтан бүрт ижил тэгш олгох

УРТ
ХУГАЦААНЫ
ЗОРИЛГО
ДУНД ХУГАЦААНЫ
/ЧАНАРЫН/ ЗОРИЛГО
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
ГРУППЫН ХЭМЖЭЭНД
СГЗШ
СГЗШ
СГЗШ
СГЗШ
СГЗШ
СГЗШ
КОМПАНИЙН ХЭМЖЭЭНД
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ОЙРЫН ЗОРИЛГО
/ТООН/
НЭГЖ ХЭЛТСИЙН ХЭМЖЭЭНД
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
АЖИЛТАН БҮР
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ГГҮ
ОЙРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
/ТООН/
ТӨЛӨВЛӨЛТ
ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ
БА ҮНЭЛЭЛТ
10 ЖИЛ
3 ЖИЛ
1 ЖИЛ
САР БҮР
ХЭРЭГЖИЛТ
ХУГАЦАА
ШАЛГАХ
ЗАСВАРЛАХ
ТӨЛӨВЛӨХ
ГҮЙЦЭТГЭХ
АНХААРАХ ЗҮЙЛС
SMART, SMARTER (нарийвчилсан, хэмжихүйц, биелэгдэхүйц, уялдаатай, цаг хугацаатай, үнэлэхүйц, дахин үнэлж болохуйц) тодорхой, нийтлэг байх

4 үндсэн байр суурьтай холбож, дотоод гадаад орчныг бүрэн илэрхийлсэн байвал

“Суралцах хөгжих” – “бизнес процесс” –ын чиглэлээр тавьж байгаа хүчин чармайлт нь “хэрэглэгчийн байр суурь”-тай нягт уялдуулан эцэстээ “санхүүгийн байр суурь”-наас тавьсан зорилгуудыг биелүүлэхэд чиглэнэ.

Компаний түвшингээс хувь хүн хүртэл хэлтэс, тасаг, багаар нь дамжуулж хүргэнэ

ЗУРАГЛАЛ
Одоогийн зах зээл, одоогийн бүтээгдэхүүн/ үйлчилгээ

БОГИНО ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Шинэ зах зээл, одоогийн бүтээгдэхүүн/ үйлчилгээ

ДУНД ШАТНЫ
ТӨЛӨВЛӨЛТ
Одоогийн зах зээл, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

ДУНД ШАТНЫ
ТӨЛӨВЛӨЛТ
Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ/ шинэ зах зээл

УРТ ХУГАЦААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ
Одоогийн зах зээл
Шинэ зах зээл
Одоогийн
зах зээл
Шинэ бүтээгдэхүүн / үйлчилгээ
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Цахилгаан,
дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэл, уул уурхай,
банк санхүүгийн үйлчилгээний салбарт эзлэх байр суурийн хэмжээ
30%-иас доошгүй
байна.
Олон улсын
стандарт шаардлагад
нийцэх оновчтой бодлого
тусгаж ажилласнаар
эрдэм шинжилгээ, зураг
төслийн байгууллагуудтай ажиллаж өөрийн гэсэн
3 технологи,
10 бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж
бүх үйл ажиллагаа, ажилбаруудыг
стандартжуулсан
байна.
Өндөр хүчин чадал, бүтээмжтэй, тасралтгүй найдвартай ажиллах, ХАБЭА-н шаардлага хангасан, амьдралын өртөг хамгийн доод үзүүлэлттэй тоног төхөөрөмж сонгож ашиглана.
Харилцагч,
үйлчлүүлэгч, түнш байгууллагын үйл ажиллагаа болон тэдний санхүүгийн төлөвлөлт, хяналт,
гүйцэтгэлийн менежмент нь олон улсын стандарт шаардлагыг хангасан
үлгэр жишээ байх
Хүний хүчин
зүйлээс шалтгаалах ажил үйлчилгээний тоог бууруулах
Бүтээмжтэй,
санаачлагатай, ачаалалтай ажилладаг чадварлаг туршлагажсан ажилтнуудын эзлэх хэмжээ компаний
нийт ажилтнуудын
дор хаяж 60 хувьд
хүрсэн байх
Ажилтнуудын
сэтгэл ханамжийн өсөлт
70 хувиас доошгүй,
ажилтан бүрийн
гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн хэмжээ 100 хувиас
доошгүй байх
Санхүү, маркетинг, хүний нөөцийн салбарын
ГГҮ-ний тайлан, үйлдвэрлэл үйлчилгээнд
хүний хүчин зүйлийн хамаарлыг харуулсан
судалгааны тайлан
Эдийн засгийн эргэлтэд
цаг минут, өдөр шөнөгүй
оролцож байдаг нэн их хэрэгцээтэй, эрсдэлийн зэрэг өндөртэй, ховордсон, экспортлох бололцоотой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний (цахилгаан, нефть болон бусад үйлдвэрлэлийн хувь г.м) үйлдвэрлэл, захиалгын хэмжээг зохих хувиар
нэмэгдүүлсэн байх
БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА
ЭРСДЭЛ
Харилцагчийн хариуцлагагүй, тогтворгүй байдал, мэргэжлийн бус
түвшин
Дэлхий нийтийг хамарч болох эдийн засаг улс төрийн тогтворгүй байдал
Улс орны эдийн засаг, санхүүгийн хямрал, улс төрийн тогтворгүй байдал, нөлөө үзүүлэхүйц бодит эрсдлүүд
Мэдээлэл харилцааны аюулгүй байдал, олон нийттэй харилцах үйл ажиллагааны чанар
Ажилтны хандлага, идэвхгүй байдал
Ханшийн өөрчлөлт
СТРАТЕГИ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

,
Full transcript