Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Retorik

om talets olika delar - dispositio
by

Charlotta Aspelin

on 31 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Retorik

Retorik
framställningens delar
Inledning (exordium)
väcka publikens intresse
presentera ämnet
vinna sympati hos publiken (etos)
Bakgrund/berättelse (narratio)
Bakgrunden, orsaken eller motivet för talet, sätta in publiken i ämnet.
Talaren kan behöva kommentera själva sammanhanget
ex:
Vi har samlats här idag för att..
.
Jag och Sara lärde känna varandra på mellanstadiet...
Proffsboxning förbjöds i Sverige 1969...
Raul Wallenberg var en svensk diplomat som försvann i Budapest 1945.
Tes - budskap (propositio)
Slå fast tesen eller budskapet
Jag menar att monarkin bör avskaffas
Sara är alltså den bästa vän man kan ha

Argumentation (argumentatio)
Här går talaren igenom:
argument
exempel
fakta
personliga berättelser
Vad beror på taltyp
Talet stora del - 70%
Avslutning (peroratio)
Kort
sammanfatta
återknyt till inledning
upprepa tesen
Undersök en argumenterande framställning
Hur fungerar:
Inledning (exordium)
Bakgrund (narratio)
Tes/budskap (propositio)
Argumentation (argumentatio)
Avslutning (peroratio)

Uppgift: Försök att komma på logos-, etos-, och patosargument till:
Tonåringen som vill övertyga föräldrarna om att få åka med kompisarna på musikfestival
Föräldrarna som vill övertyga tonåringen om att istället följa med på husvagnssemester
Frågor till Prins Daniels tal:
Hur fungerar:
Inledning (exordium)
Bakgrund (narratio)
Tes/budskap (propositio)
Argumentation (argumentatio)
Avslutning (peroratio)
Hur är balansen mellan etos, patos och logos. Vad dominerar?
Vilka stilfigurer hittar ni?

Disposition - en grundmodell

Inledning
- exordium

Bakgrund och tes
- narratio och propositio

Argumentation
- argumentatio

Avslutning
- peroratio
Argumentatiosdelen - huvuddelen
Dispositionsmodeller:
Tre huvudpunkter
- identifiera tre delar i ämnet och bygg upp talet efter det. Utveckla med fakta och exempel
Kronologisk disposition
- redogör för ämnet genom dess historia. Centrala händelser i tidsföljd
Tematisk disposition
- urskilj olika teman i ditt ämne. Presentera varje del för sig
Exempel: Olof Palme

kronologiskt:
Uppväxt
Viktiga milstolpar i den poltiska gärningen
Mordet

Tematiskt:
Inrikespolitik
Utrikespolitik
privatpersonen
Full transcript