Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Werkkostenregeling Medemblik

No description
by

Heidi Koppes

on 13 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Werkkostenregeling Medemblik

gemeente Medemblik Werkkostenregeling Intermediaire kosten
Gerichte vrijstelling
Nihil waardering
Vrije ruimte (1,6%) 4 Rubrieken Uitgangspunt: alles is loon tenzij......

Huidige regelingen vervallen

1.6% van de loonsom is vrije ruimte
alles daarboven = 80% belast Definitie werkkosten:

Vergoedingen en verstrekkingen aan een medewerker in het kader van zijn dienstbetrekking Voorbeelden:
Uit eten zakelijke relaties (niet de kosten van medewerker!)
Stiften kopen voor zakelijke bijeenkomst of presentatie.
Relatiegeschenk voor derden (niet aan andere medewerker!) Intermediaire kosten:

Kosten die door de medewerker worden gemaakt, maar die in feite bij de werkgever thuis horen. Gerichte vrijstellingen:

Door de wetgever aangewezen specifieke onbelaste vergoedingen en verstrekkingen Voorbeelden:

Cursus, seminar, studiereizen, studiekosten incl. vakliteratuur
Outplacement
Inschrijven beroepenregister
Reiskosten maximaal 0,19 cent
Verblijfskosten (kosten opgenomen in het reiskostenbesluit) Voorbeelden:

Arbo voorzieningen (mits opgenomen in Arbobeleid en op de werkplek)
Vakliteratuur op de werkplek (niet thuis)
TBG telefoons (10% zakelijk gebruik)
TBG laptops (90% zakelijk gebruik)
TBG werkkleding (mits ze voldoen aan voorwaarden)
Consumpties op de werkplek, niet zijnde onderdeel van de maaltijd Nihilwaardering:

Vrijstellingen voor voorzieningen en verstrekkingen (hoofdzakelijk) op de werkplek die ter beschikking zijn gesteld Berekening Werkkosten:

Totaal vergoedingen en verstrekkingen
-
Gerichte vrijstellingen
-
Vrije ruimte 1,6%
=
Belaste werkkosten, 80% eindheffing Wat kan er onder de vrije ruimte vallen:
Reiskosten > 0,19 cent
Fiets
Alle personeelsfeesten
Externe recepties/etentjes voor personeel
Vergoeding vakbondscontributie
Kerstpakketten
Bedrijfsfitness (niet op de werkplek)
Maaltijden personeel
Onkostenvergoeding vrijwillige brandweer
Telefoon-, maaltijd-, wasvergoeding
BYOD (Bring your own device)
Bijdrage PV Vrije ruimte (1,6%)

Vrije ruimte is 1,6% van de loonsom waarbinnen vergoedingen vrij vergoed en verstrekt kunnen worden. Geen loon:
Ambtsjubileum
Overlijdensuitkering
Aanspraken pensioen
Fruitmand/bloemen, piëteit max. 25 euro Buiten de vrije ruimte:

Zaken niet zijnde loon
Intermediaire kosten
Gerichte vrijstellingen
Nihilwaarderingen Stappenplan invoering WKR 1. Inventarisatie van alle vergoedingen en verstrekkingen

2. Voorlopige berekening gevolgen invoering

3. Kritische beoordeling huidig arbeidsvoorwaardenpakket

4. Maken van keuzes (niets doen, afschaffen, ombuigen, combinatie)

5. Administratieve procedures/processen optimaliseren (verantwoordelijkheden)

6. Aanpassing financiële administratie / schaduwdraaien Berekening: Fiscaal loon 2011 is 13.500.000
Vrije ruimte is 216.000 Kosten 2011 Bijdrage PV 12.500
Bedrijfsfitness 3.300
IZA Bedrijfszorgpakket 24.500
Vergoeding vakbondcontributie 8.300
WIJ-gevoel 23.000
Fiets 10.000
Vrijwillige brandweer 36.000
Telefoonvergoeding 1.000
Kostenverg. PA 67.000
Maaltijden 8.000 Totaal 193.600 Directe besparing ivm invoering WKR
= eindheffing 2011 van 2.600

Onbenutte vrije ruimte is 22.000 Mogelijkheden 22.000 wordt gebruikt voor project als BYOD/Nieuwe werken

Besparing debrutering onkosten PA wordt ingezet voor opleidingskosten

Niets doen beschikbare vrije ruimte wordt gereserveerd voor mogelijke wijzigingen in wetgeving voorbeelden Bij overschrijding vrije ruimte: Belaste werkkosten worden afgeschaft hetgeen leidt tot een besparing
Belaste werkkosten worden afgeschaft en kostenbesparing wordt ingezet op vergoedingen/verstrekkingen die zijn vrijgesteld
Belaste werkkosten worden omgebogen
Aanpassing cafetariaregeling (PGB) Bij onbenutte vrije ruimte Niets doen = besparen
De huidige arbeidsvoorwaarden kritisch beoordelen en vergoedingen/verstrekkingen ombuigen
Anticiperen op mogelijke wetswijziging (lente-akkoord) Lente-akkoord: Vanaf 2013 vergoeding woonwerk is volledig belast Vergoeding woon-werk 2011 was ruim 214.000. 22.000 is vrij van loonbelasting
192.000 is belast tegen 80%
Meerkosten zijn 153.600! Vragen??? Mogelijke keuze:
Omzetten reiskostenregeling naar PGB Kort om: WKR vraagt om toekomstgerichte kritische blik naar arbeidsvoorwaardenbeleid
Full transcript