Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Natur- og landskapstyper

No description
by

Rikke Alvilde Borg

on 18 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Natur- og landskapstyper

Her kan du lære:
Om menneskenes forhold til naturen
En mangfoldig klode
Menneskenes livsmiljøer
Skogene
Viktig ressurs
Ørkener
Fjellområder
Hvordan dannes fjell?
Gress-sletter
Rikt dyreliv
Natur- og landskapstyper
Om skogene på jorda og hvordan vi bruker dem
Om gress-sletter med rikt dyreliv
Om ørkener der det knapt faller regn
Om høye fjell og hvordan de er dannet
Inngrep i naturen
Skogen i fare
Hva er regnskog?
Dyr og planter i regnskogen
Regnskogen og menneskene
Matkammer
Nomader
Livgivende vann
Mennesker i ørkenen
Overlevelse i ørkenen
Ørkenspredning
Evig nedbryting
Vanskelige leveforhold
Menneskene i fjellene
Vøl-skjema
Hva VET jeg?
Hva ØNSKER jeg å lære?
Hva har jeg LÆRT?
Vi deler inn i to ulike typer natur- og landskapstyper :
Topografi - terreng og høydeforhold
Vegetasjon - plantelivet
Menneskene må tilpasse seg naturen, vi er avhenging av den for å overleve
Hva slags inngrep gjør vi mennesker i naturen?
Åkre, vanning av ørkner, kunstige innsjøer, veier og byer.
Inngrep som dette kan være med på å skade naturen.
Binder jordsmonnet sammen
Tar opp CO2 og frigjør oksygen
Brukes til brensel og bygg
Brukes som natulige legemidler
Skogene hugges ned
Spesielt regnskogen er i fare
Finnes rundt ekvator
Den er alltid grønn
De største regnskogene er i Amazonas i Sør-Amerika, Kongoelven i Afrika og Indonesia i Asia
Regner omtrent hver dag
Det rikeste dyre- og plantelivet på jorda
Viktige planter som mais, tomat og kakao kommer fra regnskogen
Indianere bor i regnskogen i isolerte stammesamfunn
Står i fare for å bli borte
Gressletter er store områder som er for tørt for skog, men hvor det er nok nedbør for at gress vokser
Ulike ord for gressletter er; steppe, prærie, pampas og savanne
Det lever både planteetende dyr og rovdyr på gresslettene
I tørketiden vandrer dyrene
Store nasjonalparker er bygd for å beskytte dyra
Bison er et av dyrene som levde i Nord-Amerika, de stod i fare for å bli utryddet på grunn av jakting.
Gresslettene kan være en stor matressurs. Det blir på flere områder dyrket korn eller bomull, eller brukes som beite for dyrene
Det finnes flere mennesker som lever på gressletter rundt om i verden. i Mongolia er det et rytterfolk som lever som nomader.
På savannen i Afrika er det et kvegfolk som heter masaiene. De holder til mellom Kenya og Tanzania. Kuer, geiter og høner er de viktigste dyra deres.
Tørre landområder med få planter og dyr
Kan bestå av sand, stein, grus eller klipper
Temperaturen kan bli opp mot 50 grader i skyggen
Planter og dyr har en spesiell evne til å tilpasse seg
Verdens tørreste ørken er Atacama i Chile
For å overleve lenge uten vann har planter lange røtter
Dyr går i skjul om dagen og kommer frem om natten
Det kan gå år mellom hver gang det regner, men det finnes grunnvann
Kommer grunnvannet opp dannes det ofte en oase
Det finnes nomader som lever i ørkenen eller bønder som er fastboende ved en oase
Beduiner lever i ørkenen og har dyr som kameler, sauer og geiter.
Beduiner er idag mer bofaste. Dette fordi oljebransjen har endret mye av den økonomiske situasjoen, pluss at tørke og krig har vært med på å påvirke.
Økenene vokser og utvider seg. Sahara er verdens største ørken og er i konstant vekst.
Spredningen kommer av klimaendringer, samt at for mange husdyr beiter på den lille vegetasjonen som finnes
Trær blir plantet og murer bygd for å hindre spredning.
Defineres som et område som er høyere enn omgivelsene, uten høydekrav.
Kan være til hinder for transport og kommunikasjon mellom mennesker
I dalene bosetter menneskene seg og driver med jordbruk
Dannes ila. millioner av år, ved å bli presset opp hvor kontinentalplater møtes
Aktive vulkaner kan også bygge fjell
Verdens høyeste fjell er Himalaya i Asia
Fjell brytes konstant ned av vær og vind, og da spesielt vann.
Vi skiller mellom V-daler og U-daler
Det er vanskelig å levepå de høyeste isdekte fjellene. Dette fordi tyngdekraften gjør lufta tynnere. Jo tynnere luft, jo kaldere er det også, og dette påvirker planter og dyr.
Hva som avgjør om mennesker kan bo i et fjellområde eller ikke er temeratur, fuktighet og jordsmonn
De menneskene som lever høyest bor i Andesfjellene og i Himalaya.
De benytter seg av jordbruk hele 4500 meter over havet
Full transcript