Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tabletak HPB gelan

LH eta DBH geletan tabletekin lanean
by

ainara ortega

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tabletak HPB gelan

Tablets en aula de NEEs
Justifikazioa
- Actualmente "alumnado digital"
- Fácil manejo
- Partir de las potencialidades de alumn@s con NEEs
- Alumn@s familiarizados con Android, TACs
- Permite trabajar de forma cooperativa (
Google Driv
e)
- Fácil acceso a numerosos recursos en un solo instrumento
- Gestión de materiales en carpetas individuales
- F
eedback
rápido: progreso, premios,
correcciones...
El Ave Maria Ikastetxea

H.P.B. Laguntza gelak
- Berrikuntza planetik
- Ikasdig proiektua DBH3
- Froga pilotoa HPB geletan
. Leku itxia
. Irakasle gutxi
. Gidatua
. Tabletak

Objetivos/ helburuak
- TACs (
tableta
zehazki) Hezkuntza
Premia Bereziko geletan integratzea, curriculumaren
sarbiderako beste tresna bezala, Errotulki aldizkaria sortzeko.

- Irakurketa eta idazketarenganako motibazioa
handitzea.
- Integrar las TACs (concretamente la
tablet
) en el aula de Necesidades Educativas Especiales,
como otra herramienta de acceso al currículum,
en la elaboración de la revista anual Errotulki.

- Aumentar el grado de motivación hacia la lectura
y escritura

- Gaur egun "ikasle digitalak"
- Erabilpen erraza
- HPB-ko Ikasleen gaitasunengatik abiatzea
ahalbidetzen du.
- Ikasleak, teknologia berrietan trebatuta daude:
Android mugikorretan...)
- Kooperatiboki lan egiteko aukera (
Google Drive
)
- Tresna bakarrean erraztasun handiz hainbat
baliabide
- Lana karpeta indibidualetan kudeatu.
- Berehalako
feedback
-a: sariak, zuzenketak ...
Protagonistak
- LH eta DBH PT geletako ikasleak
Garapenaren deskribapena
Aldizkariaren sorrera
0. Aldizkari baten formatua landu

1. I
kasle bakoitzak artikuluaren gaia
eta testu mota aukeratu

2. Interneten testuak sortzeko,
beharrezko informazio eta irudiak
bilatu.

3. Posta elektroniko batera
artikuluak bidali, guztiak batu ahal
izateko.

4. Aldizkariaren maketazioa:
Microsoft Publisher
0. Introducción al formato de una
revista: secciones...

1. Cada alumno decide el tema y tipo de
texto de su artículo

2. Búsqueda de información en la web,
de imágenes que apoyen el texto.

3. Envío como archivo adjunto a un
correo común donde se recopilan los
artículos.

4. Maquetación de la revista: Microsoft
Publisher
- 2013-2014 ikasturtean,
Ikasdig
proiektua DBH 3.mailan.

- H.P.B. ikasleak gela horretako tutoreak: "Tableten erabilpenaren eta
oinarrizko aplikazioen hastapenei buruzko ikastaro laburra"


- internetera konektatu
- posta elektronikoa erabili
- aplikazio baten erabilpena ikastetxeko plataformaren edukiak
kudeatzeko

- Etorkizunean beste talderekin errepikatzeko praktika izan liteke,

- Curso 2013-2014: Proyecto Ikasdig en 3º ESO

- Alumn@s con NEEs tutores de ese curso: "Iniciación al
uso de tablets y aplicaciones básicas":

- conexión a internet
- uso del correo electrónico
- uso de una aplicación para gestionar contenidos en la
plataforma del centro.


- Posible práctica a realizar próximos cursos con otros
grupos
Azkenik... ikasleak "irakasle" DBH 2. ohiko gelan
Landutako gaitasunak
- Hizk
untza komunikaziorako gaitasuna.
- Matematikarako gaitasuna.
- Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala
erabiltzeko gaitasuna
- Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna.
- Giza eta arte- kulturarako gaitasuna.
- Ikasten ikasteko gaitasuna.
- Norberaren autonomia eta ekimenarako gaitasuna.
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia matemática.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia para aprender a aprender.
- Autonomía e iniciativa personal.
Lorpen nagusienak
Logros
- Ikasleen ahalmenak goraipatu ohiko taldean
- Haien gogoko gaiei buruz gustora idaztea
- Testuinguru akademikoan tabletaren erabilpena
normalizatu
- Tableten erabilpenari buruzko espektatibak
gainditu
- Ikasleak tableten erabilpena eskatu nahiz eta
bertan eduki kurrikularrak soilik lantzen egon
- Destacar sus potencialidades en su grupo de
referencia
- Escribir con gusto sobre sus centros de interés
- Normalización del uso de la tablet en el contexto
académico
- Superación de nuestras expectativas en cuanto a
su uso y manejo
- Petición por parte del alumnado del uso de
tablets aun cuando en ella practicaban
actividades curriculares
Arrakastaren faktoreak
- Ikasleen ezagutzetatik abiatzea

- Ikasleek teknologia berriengatik
duten barne motibazioa.

- Ikasleen gustoko gaietatik
abiatzea.
- Partir de los conocimientos previos del
alumnado.

- Partir de sus centros de interés.

- Motivación intrínseca del alumnado
por las las nuevas tecnologías
Zailtasunak
Dificultades
- TACs-en zailtasun propioak
- Etxean interneterik ez edukitzea lana
jarraitzeko
- "Ezberdin" idazteko ohiturak,
tabletean idaztea mugikorra balitz
bezala
- Las propias de TACs
- No tener conexión a internet en casa
para poder continuar la tarea.
- Tendencia a escribir “diferente",
asociar la Tablet a escribir como si
fuera un móvil.
0. Actividad anual, durante el tercer trimestre para recoger
los aprendizajes trabajados durante el curso.

1.
Familiarización
: actividades de forma puntual, como
refuerzo de la tarea, carácter lúdico:

Encender, desbloquear, jugar con
Pou


2. Como
herramienta
para diferentes aprendizajes.

Actividades interactivas:
Memory
,
Atasco
...

3. Introducción de
aplicaciones
, de forma graduada.
Los alumnos descargan aplicaciones:

Office Suit Pro
, redacción de textos,
Puffin browser

navegador, configurar el correo...

4. Revista Errotulki


0. Urtero hirugarren trimestrean
Kurtsoan zehar landutako edukiak batzeko

1.
Ezagutze- fasea
: noizbehinka erabili, lanaren
errefortzu modura, izaera ludikoarekin:
Piztu, desblokeatu,
Pou
-rekin jolastu...

2. Beste ikasketerako
tresna
moduan:

Ariketa interaktiboak:
Memory
,
Atasco
etab.)

3.
Aplikazioak
erabili.
Ikasleak aplikazioak deskargatu:

Office Suit Pro
, testuak sortzeko
Puffin browser
nabigatzailea, posta elektronikoa konfiguratu...

4. Errotulki aldizkaria sortu
Metodologia
-
Ikasketa

kooperatiboa

. 1,2,4:
informazioa laburbiltzeko
. Arkatzak erdira:
gaiak adosteko
. Zalantzen zakua
. Puzzlea:
bakoitzaren datuak gehitzeko

. Google Drive

-
Lan

indibiduala
-
Trabajo cooperativo
. 1, 2, 4:
resumir información
. Lápices al centro:
decidir temas
.
Saco de dudas
. Puzzle:
sum
ar cada producción

. Google Drive

-
Trabajo

individual
Memoria
Memory
Matematika
Cálculo mental

Ortografia
Reglas de ortografía
Ikusmen espaziala

Atasco
Euskara
Euskara ikasiz
Hiztegia
Diccionario RAE
Ahozkotasuna
Talking Ginger
Software

- Google Drive
- Microsoft Publisher
- Office Suit Pro
- Puffin Browser
- Trust go
- Youtube
- Esexplorer
- Adobe air
- Player Pro
- Camscanner
- Google-googles
- Syncme
Hardware

- 4 Tablets,
- Conexión wifi
- Ordenador
- 4 Teclados para tablets
- Cascos, micrófono, altavoces.
- Pen-drive
Baliabideak
Produkzioa
Testu instruktiboak
Erreportaiak
Ipuinak
Gutunak
Albisteak
Denborapasak
Estadistika
Azalpenezko testuak
Argudio testuak
Eskerrik asko zuen arretagatik
Gracias por su atención
El Ave Maria Ikastetxea
Full transcript