Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

G-RSTV 2013 (brandweer Utrecht)

No description
by

Tom Wagenmans

on 8 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of G-RSTV 2013 (brandweer Utrecht)

Staal
Beton
Houten


Grote brandcompartimenten > 1000m2 tot 2500 m2
Veel isolatiemateriaal (wanden / daken)
Constructie verliest snel sterkte bij brand (400 graden)
RWA installatie, sprinklers,

Temperatuur is af te lezen aan de kleur van de vlammen.
Hoe helderder de vlammen, hoe beter de ventilatie.
Kleurstelling vlammen.
++
−−
+−
Temperatuur
Zuurstof
600 ℃
800 ℃
1000 ℃
Kleurstelling vlammen.
600 graden
800 graden
1000 graden
Volume vlamfront
Temperatuur verhoging
-
+
+
-
Opmenging zuurstof
Hoge Temperatuur
Veel Zuurstof
Hoge Temperatuur
Weinig Zuurstof
Lage Temperatuur
Weinig Zuurstof
Lage Temperatuur
Veel Zuurstof
Kleuren rookgassen
Opmenging zuurstof
Lage Temperatuur
Veel Zuurstof
Lage Temperatuur
Weinig Zuurstof
Hoge Temperatuur
Weinig Zuurstof
Hoge Temperatuur
Veel Zuurstof
-
+
-
+
Temperatuur verhoging
Zelfontbrandingstemperatuur 600 graden!
Kleuren rookgassen
Zelfontbrandingstemperatuur 200 tot 300 graden!
Hoge neutrale laag = beginstadia van brand (afhankelijk van ruimte).
Lage neutrale laag = vergevorderde brand
Plotselinge daling van neutrale laag = intensiveren van de brand.
Plotselinge stijging neutrale laag = (on)geplande ventilatie.
Turbulente neutrale laag = instabiele omgeving en ventilatie
Hoogte rooklaag
Verschil in turbulentie uit verschillende uitstroomopeningen is temperatuur-indicator (mogelijk vuurhaard).
Verschil in grote van uitstroomopening is bepalend voor drukopbouw.
Rookgassen verliezen hun turbulentie (=temperatuur),
als het een lange afstand moet afleggen.
Locatie van rook
Constructies
Stalen constructie
Beton constructie
Houten constructie
Wat zijn mijn brandcompartimenten?
Zijn mijn brandcompartiments-scheidingen gesloten?
Wat zijn mijn brandpreparatieve / preventieve voorzieningen?
Denk in brandcompartimenten!
Ook zijn allerlei combinaties mogelijk!
Kap van woning: hout en staal constructie
Bedrijfspand: staalconstructie en metselwerk
Hoge isolatiewaarden (grote stralingshitte)
Snelle branduitbreiding (in compartiment)
Brand en rookcompartimentering.
Hoge WBDBO (30, 60, 90 minuten)

Constructie draag actief bij aan brandverloop-uitbreiding.
Inbranding van constructie.
Slechte of geen brandcompartimentering
Nog steeds veel gebruikt in woningbouw.

Functie van gebouw is erg bepalend voor ...........beeldvorming!
Kantoor?
Veel kantoormeubilair
Grote open kantoor-tuinen (branduitbreiding)
zelfredzame mensen?
Hoogbouw / compartimentering?
Ontruimen (horizontaal, verticaal)?
Gevangenis?
Gesloten cellen / afdelingen (sleutels, keycards?).
Ontruiming.
Insluitgevaar voor ons.
Lange aanvalsweg?
HD of LD (stijgleiding?)
Laat functie gebouw meewegen in besluitvorming!
Gezondheidszorg?
Niet zelfredzame mensen?
Grote groepen mensen (ontruiming).
Gesloten afdelingen?
Compartimentering?

Heb ik voor deze klus voldoende......
Kortste aanvalsweg?
LD of HD inzet?
Offensief of defensief buitenaanval?
Ventilatie gecontroleerd
Brandverloop (tot en met flashover), wordt beperkt of versneld door de aanwezige hoeveelheid zuurstof.
Per ruimte, kamer of compartiment kan er een ander brand regime aanwezig zijn.
Temperatuur indicatoren.
Gebarsten en of aangeslagen ramen.
Bladderende verf / hete oppervlakken.
Pyrolyse, gevoelstemperatuur.
Aangetaste oppervlakten door stralingshitte.
Gebarsten, aangeslagen ramen.
Warmte Afgifte Snelheid geeft aan hoeveel en hoe snel energie vrijkomt bij brand.
Sterk afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid zuurstof (ventilatie) in de ruimte.
Elk materiaal / grondstof, heeft zijn eigen "karakter".
Belangrijk i.c.m hoeveelheid en spreiding van de brandstof.
Hoe hoger de HRR, des te sneller gaat de pyrolyse en brandverloop!.
Heat Release Rate (HRR)
Heat release rate
Flashover container: 1,5 mw
1m² benzine (plasbrand): 2,5 mw
Kamerbrand (woon/slaap): 5 / 15 mw
Bedrijfsbrand (kantoor): 50 mw
Bedrijfsbrand (industrie): 100 mw
Voorbeelden van energie:
Slagkracht ?
Handjes ?
Een deur open of dicht.....
Rookgassen hebben geen kleur!
De producten die ontleden bij brand veroorzaken de kleurstelling!
Optische dichtheid.
Goed waarneembaar met blote oog.
Indicatie van hoeveelheid "brandstof" in ruimte.
Uitbreiding van brandhaard.
Oplopen van temperatuur
Verdichting van rooklaag
Turbulentie van rook
Turbulentie wordt veroorzaakt door warmte snelheid.
Hoe hoger de temperatuur, > snellere turbulentie.
Gevoelig voor grootte van uitstroomopeningen!
Verdichting rookgassen
Bij groot vlamfront, veel stralingshitte en kans op snelle uitbreiding.
Kennis van brandcompartimenten essentieel!
Klein volume van rookgassen.
Welke ruimtes zijn betrokken bij de brand?
En welke niet?
Groot volume aan rookgassen
Veel m3 aan "brandstof".
Isolatiematerialen in dak en wandconstructies.
Koelend vermogen nodig (slagkracht)
Ventileren!
Minder m3 rookgassen.
Woningen hebben betere isolatie dan industriepanden
Snellere temperatuuropbouw.
Rookontwikkeling kan locatie "verbergen"
Vlamfront breidt zich altijd uit naar ventilatieopeningen.
Veel stralingshitte.
Kans op branduitbreiding belendende percelen
Brandontwikkeling wordt alleen beperkt door de hoeveelheid en soort brandstof die beschikbaar is.
Brand heeft voldoende zuurstof en brandstof om optimaal te branden.
Wordt gekenmerkt door zichtbaar vlamfront, en voelbare stralingshitte.
Afhankelijk van soort, plaatsing en de hoeveelheid brandstof.
Brandstof gecontroleerde brand.
Enkele voorbeelden
Ventilatie gecontroleerd brandverloop
Voornamelijk in kleinere ruimten (woningen, e.d) geen bedrijfspanden.
Uitermate instabiele omgeving voor brandbestrijding!.
Wordt gekenmerkt door rookontwikkeling met grote dichtheid, veel stuwing, enkel of dubbelzijdige stroming!
Geen zichtbaar vlamfront.
Onder geventileerd brandverloop
Onder geventileerd brandverloop
Onder geventileerd brandverloop
Door zuurstof tekort wordt brandverloop gehinderd
Brandverloop wordt op "pauze" gezet, en zal dit bij ventilatie creatie weer hervatten!.
Aankomst brandweer = ventilatie creatie.
Herkenningspunten.
Rookontwikkeling met grote dichtheid en stuwing.
Geen zichtbaar vlamfront.
Bij deuropening een sterke trek naar binnen.
Koelend vermogen van onze stralen....
Hoge druk
Lage druk
4,92 MW
7,37 MW
11,42 MW
17,12 MW
Gebonden straal:
Sproeistraal:
Sterk afhankelijk van straalpijpvoerder...... meestal efficientie van 50%
En toch laten we onze HD niet los..............................................................
Rondomverkenning
Scan alle ramen en deuren op temperatuur.
Probeer globale indeling te maken van pand.
Indicatie geven van aanwezigheid temperatuur bij binnenaanval.
Het effect van rookgaskoeling beoordelen
Bladderende verflagen
Het ontgassen (pyrolyseren) en/of ontbranden van objecten in de ruimte geeft verhoging van temperatuur weer!
Brandstof gecontroleerde brand.
Herkenningspunten
Zichtbaar vlamfront.
Voelbare stralingshitte.
Snelle branduitbreiding (overslag/doorslag).
Weinig rookontwikkeling (smeulstadium)
Veel rookontwikkeling (ontwikkeling / brandstadium).

Woonhuis = brandcompartiment
Maar hier..........
PUR schuim in dakconstructie
Polstyreenplaten als isolatiemateriaal
Sprinkler aanwezig?
RWA al ingeschakeld?
Er is meer brandstof bij de brand betrokken dan er zuurstof aanwezig is.
Onomkeerbaar proces!
Aanwezigheid in de ruimte is niet meer mogelijk.
Brandstof gecontroleerd voor flashover: genoeg brandstof en zuurstof, relatief lage temperatuur.
Brandstof gecontroleerd na flashover: genoeg zuurstof, brand zolang brandstof beschikbaar is.
Wat kunnen we met deze info?
Kenmerken
Zichtbaar vlamfront.
Snelle temperatuurverhoging.
Daling of turbulente neutrale laag.
Rollover (vlammen in rooklaag)
Pyrolyseren van objecten.
Koelen en terugtrekken!!!
Backdraft.
Rookgasontbranding / explosie.
Verlate flashover.
Mogelijke brand fenomenen
Rookgasontbranding / explosie.
Zeer snelle branduitbreiding.
Ontwikkeld naar flashover

Mogelijke brand fenomenen
Mogelijke brand fenomenen
Flashover.
Zeer snelle branduitbreiding.
Rookgasontbranding / explosie

Mogelijke branduitbreiding "voorspellen"
Tunnelbouw
Prefab bouw
Kanaalplaten
Houten contructie
Houten balken met zwaluwstaartplaten
....kan het verschil maken!
RWA installatie
Sprinkler
Brandwerende compartimentsdeur
Een brand die ventilatie gecontroleerd wordt voor flashover, noemen we onder geventileerd.
HRR in de loop van de jaren....
Pyrolyse
Kabel doorvoeren
Voorbode van branduitbreiding of flashover
warmte afgifte snelheid
Full transcript