Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Karpaty

No description
by

Oskar Konrad

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Karpaty

Powstawanie gór fałdowanych
Karpaty
Podstawowe informacje
Dalsze informacje
Najwyższe szczyty
Roślinność piętrowa
Podhale
(Pogórze Karpackie)
Karpaty - łańcuch górski w środkowej Europie ciągnący się łukiem przez terytoria ośmiu krajów. Najwyższy szczyt - Gerlach ma wysokość 2655 m.n.p.m. Są one przykładem gór fałdowych.
trawy
region kulturowy w południowej Polsce u północnego podnóża Tatr, w dorzeczu górnego Dunajca z wyłączeniem obszarów leżących na prawym brzegu Białki i prawym brzegu Dunajca, poniżej ujścia Białki.

Podhale zajmuje środkową część Kotliny Podhala, na południu wkracza w Tatry
Wyróżnia się ono obniżeniem terenu w stosunku do Karpat i charakterystycznym pagórkowatym krajobrazem.
Karpaty to łańcuch górski o długości około
1300 km
, wypiętrzony
w
alpejskiej fazie górotwórczej
. Zaczyna się nad Dunajem
pod Bratysławą przy ujściu Morawy

a kończy się także
nad Dunajem w tzw. Żelaznej Bramie
. Na zachodzie dzieli go od Sudetów Brama Morawska, na północy Karpaty graniczą z obszarem kotlin podkarpackich.
Przełęcz Łupkowska
dzieli łańcuch Karpat na Karpaty Zachodnie i Karpaty Wschodnie.
Do Polski należą tylko północne pasma Karpat Zachodnich i mały skrawek Wschodnich (Bieszczady). Zajmują one łącznie ponad 6% powierzchni kraju.

Najwyższym pasmem Karpat są
Tatry
, w szczególności ich słowacka część, w której położone są
Gerlach
(2655 m n.p.m ),
Łomnica
(2632 m n.p.m ),
Lodowy Szczyt
(2628 m n.p.m ) i
Durny Szczyt
(2623 m n.p.m ). Kolejne pasma przekraczające wysokość 2500 m n.p.m. znajdują się na terenie Rumunii, najwyższe z nich są Góry Fogaraskie (Moldoveanu – 2544 m n.p.m ).
Położenie
Zajmują obszar Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Serbii i Rumunii
Leżą w obrębie 3 województw : Podkarpackiego, Małopolskiego i
Śląskiego.
Nazwa
Nazwa "Karpaty" pochodzi najprawdopodobniej od nazwy dackiego plemienia Karpów, mieszkających w pierwszym tysiącleciu naszej ery na terenie Karpat Wschodnich.
Dalsze informacje
Zajmują powierzchnię 190 tys. km², z tego w Polsce 19,6 tys. km² (6,1% powierzchni państwa). Stanowią centralną główną część Regionu Karpackiego, który poza nimi obejmuje również pas obniżeń związanych geologicznie z Karpatami – Podkarpacie, Równiny Południoworumuńskie i Kotlinę Panońską.
Tatry
Tatry- najwyższe pasmo w łańcuchu Karpat.
Tatry leżą w Łańcuchu Tatrzańskim, w Centralnych Karpatach Zachodnich.

Powierzchnia Tatr wynosi 785 km², z tego około 175 km² (22,3%) leży w granicach Polski, a ok. 610 km² (77,7%) na terytorium Słowacji.

Na terenie Tatr znajduje się najwyższy szczyt Polski - Rysy (2499 m n.p.m)

Długość Tatr, mierzona od wschodnich podnóży Kobylego Wierchu (1109 m) do południowo-zachodnich podnóży Ostrego Wierchu Kwaczańskiego (1128 m), wynosi w linii prostej 57 km, a ściśle wzdłuż grani głównej 80 km, zaś szerokość wynosi ok 16 km.
Podział Karpat
Karpaty
Zachodnie
Wschodnie
Południowe
Wewnętrzne

Zewnętrzne
(Tatry, Podhale, Pieniny)
(Beskidy, Pogórze)
Przełęcz Łupkowska
Tatry charakteryzują się krajobrazem alpejskim, polodowcowym i wysokogórskim, dla których popularne są U-kształtne doliny i kotły polodowcowe ( Cyrki).
Morskie Oko
Dolina pięciu stawów
Podział Tatr
Tatry
Zachodnie
Wschodnie
Najwyższy szczyt Bystra (2248m
po polskiej stronie
Starorobociański Wierch (2176 m)
Wysokie
Bielskie
Najwyższy szczyt Gerlach (2655m)
po polskiej stronie północno-zachodni
wierzchołek Rysów (2499 m)
Najwyższy szczyt Harwań
(2152m)
mchy i porosty
karłowate sosny
lasy świekowe
lasy mieszane lub pola uprawne
pola uprawne
Podgórze
Klimat Tatr
Tatrzański klimat jest klimatem górskim (100m = ok 0,6 C), astrefowym (rodzaj klimatu, który możemy spotkać we wszystkich strefach klimatycznych), występują wyrażne piętra klimatyczne.
Charakterystyczne elementy tego klimatu to
niska średnia temperatur w roku
duża zmienność temperatur w ciągu doby
gwałtowne zmiany
częste zachmurzenia
znaczna liczba dni z opadami (w wyższych partiach gór większość opadów ma postać śniegu)
zamglenia
długo utrzymująca się pokrywa śnieżna
silne nasłonecznienie i wiatry wiejące zazwyczaj z zachodu oraz z kierunku południowo-zachodniego
Większość zjawisk związana jest z przechodzeniem frontów atmosferycznych.
Wiatr Halny
Wiatr typu fenowego, wiejący w południowej Polsce, w Karpatach i Sudetach. Najgwałtowniejsze wiatry tego typu wieją na Podhalu, gdzie opadają ze szczytów Tatr. Jest to ciepły, suchy i porywisty wiatr, wiejący ku dolinom. Niekiedy przynosi znaczne zniszczenia: zrywa dachy, niszczy lasy.
Tatrzański park narodowy
Tatrzański Park Narodowy (TPN) – jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski. Utworzony z dniem 1 stycznia 1955 przez rozporządzenie Rady Ministrów z 30 października 1954 r. Jego odpowiednikiem po stronie słowackiej jest TANAP.
Od początku wkroczenia ludzi w Tatry ich przyroda ulegała niszczeniu, początkowo negatywny wpływ ludzi był jednak niewielki, dopiero w XIX i XX wieku w wyniku intensywnej eksploatacji przyroda Tatr uległa znacznym zniszczeniom. Głównymi czynnikami zagrożeń były:
przemysł
pasterstwo
rabunkowa gospodarka leśna
gospodarka łowiecka i zarybianie
TPN obejmuje całe polskie Tatry oraz niewielkie części Pogórza Bukowińskiego i Rowu Podtatrzańskiego
Wiatr Halny obraz Stanisława Witkiewicza
Dodatkowe informacje o Karpatach
Obszar Karpat jest użytkowany rolniczo. Jest dość słabo uprzemysłowiony. Działające gałęzie przmysłu to głównie:
przetwórczy
drzewny
papierniczy
odzieżowy
Sieć drogowa nie jest bardzo rozwinięta. Im bardziej na wschód tym mniejsza jest gęstość zaludnienia, pogarsza się infrastruktura.
W Karpatach utworzony sześć parków narodowych: Babiogórski, Tatrzański, Gorczański, Pieniński, Bieszczadzki i Mazurski. To jest bardzo duże natężenie parków, ponieważ karpackie parki stanowią około 27 % powierzchni wszystkich parków narodowych w Polsce. Jest to również region o najwyższych opadach atmosferycznych (Zakopane 1100 mm rocznie)
Turystyka
Teren Karpat jest bardzo atrakcyjnym regionem turystycznym, jest to chyba jedyne miejsce gdzie stroje ludowe noszone są przez mieszkańców na codzień. Liczne senatoria (Krynica) i ośrodki turystyczne (Zakopane) przyciągają mieszkańców różnych częsci świata. Szacuje się, że architektura Zakopiańska, górski krajobraz i parki narodowe przyciągają na sam obszar Zakopanego ok 3 mln turystów rocznie.
Wodospady
Na terenie Tatr Wysokich znajdują się piękne wodospady będące nierozłącznym elementem licznych szlaków turystycznych. Przykładem takich wodospadów mogą być Wodogrzmoty Mickiewicza i Wielka Siklawa ( 70 m,Największy wodospad w Polsce)
Gospodarka
Głównym elementem gospodarki Karpat
jest turystyka. Teren ten jest ubogi w surowce.
Ze względu na różnice terenów, występowanie słabych gleb, surowego klimatu i wysokiego położenia n.p.m rolinctwo na tym obszarze jest słabo rozwinięte, uprawia się ziemniaki, żyto owies a także hoduje owce.
Pieniny
pasmo górskie w południowej Polsce i północnej Słowacji, stanowiące najwyższą część długiego, porozdzielanego pasa skałek wapiennych (Pieniński Pas Skałkowy).
Dwa przełomy Dunajca dzielą Pieniny na 3 części:
Pieniny Spiskie
Pieniny Środkowe
Pieniny Środkowe
Geneza Pienin
Geneza Pienin od laty stanowi dla geologów nieopisany problem.
Według aktualnych poglądów skały budujące Pieniny powstały na dnie mórz w kilku epokach geologicznych. W górnej kredzie zostały sfałdowane i wydźwignięte. Na początku trzeciorzędu nastąpiła druga fala ruchów tektonicznych powodująca kolejne przesunięcia płaszczowin. Trzecia fala ruchów górotwórczych w okresie paleogenu i neogenu spowodowała powstanie bardzo skomplikowanej struktury tektonicznej pasa skałkowego. Równocześnie zachodząca erozja spowodowała zdarcie zewnętrznego płaszcza skał i wymodelowanie skomplikowanej rzeźby terenu.
„Skałki karpackie należą do najosobliwszych i najbardziej fascynujących zjawisk geologicznych całej Ziemi”
W porównaniu z sąsiednimi regionami, Pieniny mają korzystny klimat. Zachmurzenie jest umiarkowane, stoki południowe są silnie nasłonecznione, doliny potoków są znacznie zimniejsze i chłodniejsze. Zimą i późną jesienią w kotlinach często zalegają mgły.
Pieniński Park Narodowy
jeden z 23 parków narodowych na terenie Polski, utworzony w 1932 r. Pieniński Park Narodowy zajmuje najcenniejsze pod względem krajobrazowym i przyrodniczym obszary Pienin Właściwych: Masyw Trzech Koron, Pieniny Czorsztyńskie, Pieninki, Przełom Dunajca. Z Pienin Spiskich włączone zostały w obszar parku tylko Zielone Skałki. Ma najwyższy wśród wszystkich polskich parków narodowych wskaźnik nasilenia ruchu turystycznego w przeliczeniu na 1 ha powierzchni.
Niedzica
wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Łapsze Niżne. Nieiwelka wioska może pochwalić się wspaniałymi zabytkami, których historia sięga średniowiecza.
Bieszczady
zachodnia część Beskidów Wschodnich, między Przełęczą Łupkowską (640 m n.p.m.) a Przełęczą Wyszkowską (933 m n.p.m.). Najwyższy szczyt Bieszczadów to Pikuj (1405 m n.p.m., na Ukrainie) zaś na terytorium Polski – Tarnica (1346 m n.p.m.). Dzielą się na:
Bieszczady Zachodnie (na terenie Polski, Słowacji i Ukrainy)
Bieszczady Wschodnie (na terenie Ukrainy)
Charakterystyczne dla krajobrazu Bieszczad są Połoniny – zbiorowiska muraw alpejskich i subalpejskich wykształconych ponad górną granicą lasu w Karpatach Wschodnich.
Jezioro Solińskie
zbiornik zaporowy położony w województwie podkarpackim w pobliżu miejscowości Solina. Zbiornik ma powierzchnię ok. 22 km² i największą w Polsce pojemność (472 mln m³). Poniżej zapory znajduje się elektrownia wodna o mocy 200 MW.
Babia Góra
masyw górski w Paśmie Babiogórskim należącym do Beskidu Żywieckiego w Beskidach Zachodnich.
Jest to najwyższy szczyt całych Beskidów Zachodnich, zaliczany jest do Korony Gór Polski.
Kropla Beskidu
Ta naturalna woda mineralna wydobywana jest (jak z resztą sama nazwa mówi) w górach Beskidu Sądeckiego w okolicach Tylicza.
Zwierzęta zagrożone
Żółw Błotny
Puchacz
Niedźwiedź
Kozica
Świstak
Koszatka
Świstak
Wilk
Krainy Geograficzne
na obszarze Karpatów

Jezioro Czorsztyńskie
Powstało ono po zbudowaniu w Niedzicy zapory wodnej pomiędzy Pieninami Spiskimi i Właściwymi. Podstawowe zadania zbiornika – poza znaczeniem przyrodniczym i krajobrazowym – kojarzone są z kilkoma kierunkami jego eksploatacji. Najważniejszą jego funkcją jest ochrona przeciwpowodziowa doliny Dunajca, poprzez gromadzenie nadmiaru wody płynącej tą rzeką w czasie wezbrań.
(Jezioro Zaporowe)
Beskidy
grupa pasm górskich w Karpatach zewnętrznych rozciągająca się od rzeki Beczwy na zachodzie (Czechy) po rzekę Czeremosz (Ukraina) na wschodzie. Szerokość pasma Beskidów wynosi ok. 50–70 km, a ich długość ok. 600 km. Wykształciły się tu piętra klimatyczne – szczególnie dobrze widocznie na
Babiej Górze (1725m)
– od umiarkowanie ciepłego do umiarkowanie zimnego w szczytowych partiach gór.
Full transcript