Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BÁO CÁO KHÓA LUẬN

No description
by

Hưng Trần

on 11 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BÁO CÁO KHÓA LUẬN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
NHU CẦU ĐƯỢC GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM
CỦA HỌC SINH THPT Ở HÀ NỘI

TRẦN ĐĂNG HƯNG
Người hướng dẫn khoa học: ThS. Phạm Thanh Bình
Chuyên ngành Tâm lý học
Cấu trúc báo cáo
Mở đầu
Mở đầu
Đất nước đang trong quá trình hội nhập. Một mặt tạo ra nhiều điều kiện cho sự phát triển của cá nhân, mặt khác cũng đòi hỏi mỗi cá nhân không chỉ có tri thức mà còn có kỹ năng hành động.
Thực tế giáo dục nước ta đã có sự lồng ghép giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh tuy nhiên chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Kỹ năng mềm giúp cá nhân phát triển, quản lý, làm chủ cuộc sống và học cách chung sống với cá nhân khác trong xã hội.
Với học sinh Trung học phổ thông ngoài học tập thì giao tiếp cũng là một trong những hoạt động chủ đạo. Việc tìm hiểu nhu cầu được giáo dục kỹ năng mềm của học sinh THPT, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm thỏa mãn nhu cầu này là công việc có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.
Dưới góc độ nghiên cứu tâm lý học, kỹ năng mềm còn là vấn đề hầu như ít được quan tâm và tập trung nghiên cứu một cách cụ thể.
Đề tài
“Nhu cầu được giáo dục kỹ năng mềm của học sinh THPT ở Hà Nội”
đã được lựa chọn.
Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu cơ sở lý luận về giáo dục kỹ năng mềm của học sinh THPT
Nghiên cứu thực trạng về giáo dục kỹ năng mềm của học sinh THPT
Đề ra các biện pháp tâm lý sư phạm nhằm thỏa mãn và nâng cao nhu cầu được giáo dục kỹ năng mềm cho các em
Giả thuyết khoa học
Học sinh THPT có nhu cầu được giáo dục kỹ năng mềm ở mức độ tương đối cao, có nhiều yếu tố chi phối. Nếu có các biện pháp tâm lý sư phạm phù hợp thì sẽ góp phần thỏa mãn và nâng cao nhu cầu được giáo dục kỹ năng mềm của các em.
Phương pháp nghiên cứu
1. Nhóm phương pháp nghiên cứu tài liệu văn bản
Phạm vi nghiên cứu
50 học sinh trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Ba Đình, Hà Nội
50 học sinh trường THPT Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội.
2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
3. Nhóm phương pháp xử lý số liệu bằng thống kê toán học
Phương pháp quan sát
Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động
Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
Kết quả nghiên cứu
Kết luận và kiến nghị
Các khái niệm công cụ
1. Nhu cầu
2. Kỹ năng mềm
3. Nhu cầu được giáo dục kỹ năng mềm của học sinh THPT
Kỹ năng mềm
: được lĩnh hội và rèn luyện thông qua những trải nghiệm trong cuộc sống, bổ trợ cho kỹ năng cứng giúp cho quá trình sống của mỗi con người có thể đạt hiệu quả tốt hơn
Kỹ năng
Nội dung thực trạng nghiên cứu
1. Nhận thức của học sinh THPT về khái niệm kỹ năng mềm
2. Vai trò của kỹ năng mềm đối với cuộc sống của học sinh THPT
3. Mức độ cần thiết của KNM đối với cuộc sống của học sinh THPT
4. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến việc hình thành và phát triển kỹ năng mềm ở học sinh
5. Mức độ vận dụng kỹ năng mềm vào cuộc sống của học sinh
6. Mong muốn của học sinh về nhu cầu được giáo dục kỹ năng mềm
Nhận thức của học sinh THPT về kỹ năng mềm
Vai trò của kỹ năng mềm đối với cuộc sống của học sinh THPT
So sánh giữa học sinh Kim Liên và học sinh Đinh Tiên Hoàng
Mức độ cần thiết của kỹ năng mềm đối với học sinh THPT
So sánh giữa học sinh Kim Liên và học sinh Đinh Tiên Hoàng
Các yếu tố ảnh hưởng
Mức độ ảnh hưởng từ gia đình
So sánh giữa học sinh Kim Liên và học sinh Đinh Tiên Hoàng
Mức độ ảnh hưởng từ nhà trường
Bạn bè
Bản thân
So sánh giữa học sinh Kim Liên và học sinh Đinh Tiên Hoàng
Gia đình
Nhà trường
Mức độ ảnh hưởng từ bạn bè
So sánh giữa học sinh Kim Liên và học sinh Đinh Tiên Hoàng
Mức độ ảnh hưởng của bản thân
So sánh giữa học sinh Kim Liên và học sinh Đinh Tiên Hoàng
Mức độ áp dụng kiến thức kỹ năng mềm vào cuộc sống của học sinh THPT
Đối chiếu nhận thức và mức độ áp dụng kỹ năng mềm của học sinh THPT
Mong muốn về thời gian học
Mong muốn đối với giáo viên
Kết luận
1.
KNM là một khái niệm không còn mới trên thế giới. Ở Việt Nam chưa có nhiều đề tài tập trung nghiên cứu sâu vấn đề này, dẫn đến việc học sinh THPT còn bị nhầm lẫn.
2.
Hoạt động của học sinh lứa tuổi THPT không chỉ tập trung ở học tập. Vì vậy các em học sinh rất cần được cung cấp những kiến thức KNM.
3.
Bản thân các em học sinh cũng hoàn toàn ý thức được vai trò và tầm quan trọng của KNM đối với cuộc sống của mình.
4.
Học sinh tự ý thức chính bản thân các em là yếu tố quan trọng nhất trong sự hình thành và phát triển KNM.
5.
Học sinh có nhu cầu được giáo dục KNM ở mức độ cao.
6.
Phần lớn các em mong muốn có những tiết học KNM thoải mái, không nặng nề về lý thuyết và bài tập thực hành phù hợp với các em.
7.
Học sinh trường Kim Liên có nhận thức tốt hơn và nhu cầu cao hơn về KNM so với học sinh trường Đinh Tiên Hoàng.
Kiến nghị
Nhà trường
Giáo viên
Gia đình
Học sinh
Kiến nghị đối với nhà trường
1.
Quan tâm đến những nhu cầu ngoài nhu cầu học tập trên lớp của học sinh
2.
Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng mềm vào trong nhà trường
3.
Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy kỹ năng mềm
4.
Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong các chương trình, kế hoạch giáo dục.
5.
Tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho các em học sinh có thể học tập.
6.
Khen thưởng tạo động lực cho học sinh.
Kiến nghị với gia đình
1.
Quan tâm, ủng hộ, động viên các em trong quá trình học tập.
2.
Hình thành những thói quen, nếp sống tốt, thực hiện những hành vi ứng xử có văn hóa để làm gương cho các em trong cuộc sống hàng ngày.
3.
Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên trong việc giáo dục các em học sinh.
Kiến nghị với học sinh
1.
Tự ý thức phấn đấu tu dưỡng, tích cực học tập và nỗ lực rèn luyện bản thân để bản thân trở nên hoàn thiện hơn.
2.
Tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường.
3.
Tích cực tự tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu tham khảo ngoài giáo trình được dạy trên lớp.
4.
Thực hành đúng những kỹ năng được giáo dục trong nhà trường. Mỗi em học sinh cần tự ý thức rèn luyện để bản thân trở thành những tấm gương tốt cho bạn bè.
5.
Thẳng thắn đề xuất các nhu cầu, nguyện vọng của bản thân đến gia đình, nhà trường và thầy cô giáo..
Kiến nghị với giáo viên
1.
Tự trau dồi, nâng cao kiến thức của bản thân về kiến thức các kỹ năng mềm, trở thành những tấm gương tốt cho học sinh noi theo.
2.
Tham gia tích cực những khóa đào tạo dành cho giáo viên của nhà trường về giáo dục kỹ năng mềm.
3.
Lồng ghép việc giáo dục kỹ năng mềm vào các hoạt động liên quan đến học sinh.
4.
Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc giáo dục học sinh.
5.
Quan tâm, ủng hộ những ý kiến đề xuất của học sinh trong quá trình dạy học, lên kế hoạch và giáo án bài giảng phù hợp với khả năng của học sinh.
BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NHU CẦU ĐƯỢC GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM
CỦA HỌC SINH THPT Ở HÀ NỘI

TRẦN ĐĂNG HƯNG
Chuyên ngành Tâm lý học
Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!
Lý luận
Thực trạng
Là những đòi hỏi chính đáng về việc tiếp nhận những kiến thức về kỹ năng mềm của các em học sinh ở lứa tuổi THPT nhằm hỗ trợ các em tốt nhất trong hoạt động học tập lẫn những hoạt động giao tiếp với cộng đồng xã hội.
Đối tượng nghiên cứu
Biểu hiện và mức độ nhu cầu được giáo dục kỹ năng mềm của học sinh tại trường THPT ở Hà Nội và một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu được giáo dục kỹ năng mềm của học sinh.
Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2014
KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC
Full transcript