Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YILDIZLAR

No description
by

elif gaylan

on 20 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YILDIZLAR

YILDIZLAR
-Yıldızlar plazma halindedir.
- Güneş de bir yıldızdır.
Yıldızlar, Güneş'in kütlesimne(MO) göre sınıflandırılır.
Yoğunlaşmış kütlenin tam bir yıldızlabilmesi için füzyon reaksiyonlarının başlaması gerekir.
Yıldızların Ölümü
Isı ve ışık saçan yıldız zamanla kendini tüketir.Kütlesi azalan yıldızın yaşlanma süreci başlar.
Yıldızların Oluşumu ve Yaşam Döngüsü
Yıldızlar doğar,büyür,yaşar,gelişir,yaşlanır ve ölürler.
Yıldızlar yapısında çoğunlukla hidrojen atomu bulundurur ve fizyon reaksiyonları sonucunda etrafa ısı ve ışık yayar.
Güneş de diğer yıldızlar gibi etrafa ısı ve ışık yayar.Büyükbirkütleye ve çok yüksek sıcaklığa sahip olan bir gök cismidir.Bize en yakın yıldız Güneş'tir.
-Yıldızlar kütlelerine göre sınıflandırılır.
- Doğduğunda kütlesi 2 MO dan az olan: Küçük kütleli yıldız.
- Kütlesi 2MO-8MO arasında olan: Orta büyükükte yıldız.
- Kütlesi 8 MO dan büyük olan: Büyük kütleli yıldız.
Yıldızların Doğuşu
- Yıldızlar ilk olarak nebulanın bir parçasıdır.
Nebula:
Çok geniş alana yayılmış olan toz ve gaz bulutlarının oluşturduğu yapıdır.
- Diğer bölgelere göre daha yoğun olan bölgede kütle çekim etkisiye yoğunlaşma başlar ve tam o nokta yıldızın merkezi olur.
Füzyon Reaksiyonları:
Hidrojen atomlarının bir araya gelerek daha ağır helyum atomlarını oluşturması.Bu reaksiyon sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar.
Kırmızı ve Süper Devler
Yaşlanmaya başlayan yıldızın çekirdek kısmı küçülür, dış kısımları genişler.Bu süreçteki küçük ve orta büyüklükteki yıldızlara kırmızı dev denir.
Daha büyük yıldızlara süper dev denir.
Wien Yasasının Sonuçları
Beyaz Cüceler
Kırmızı dev yıldız, birkaç bin yıl içinde atmosferini kaybeder ve ortaya sıcak çekirdek çıkar.Bunun etrafında gelişen kabuğa, gezegenimsi bulut denir.Ortaya çıkan sıcak çekirdeğe ise beyaz cüce denir.
Siyah Cüceler
Yeterli enerjisi olmayan yıldız etrafına ışık vermez ve siyah cüce adını alır.
Kocayeni Patlaması (Süpernova)
Süper dev yıldız, hızlıve çok enerji kaybederek parlak süper deve dönüşür.Parlak süper dev enerjisi bittiğinde patlar ve kocayeni adını alır.
Yıldızların Sıcaklıklarının Bulunması
- Alman Fizikçi Wien'in Amax.T=0.2898cmK ifadesine göre genel olarak ısınım enerjisinin maksimuma eriştiği dalga boyunun sıcaklıkla çarpımı bütün kara cisimleri için aynı değere eşittir.
- Bu denklemde ışıma enerjisinin maksimum değerine karşılık gelen dalga boyudur ve birimi cm'dir.Bu eşitlik Wien Kama yasası olarak bilinir.
- Wien yasasına göre formülden ışınım yapan bir yıldızın sıcaklığı bulunabilir.Eğer yıldızın herhangi bir dalga boyunda en büyük enerji saldığı herhangi bir ölçümde bulunabilirse bu denklemden o yıldızın sıcaklığı bulunabilir.
- Sıcaklık arttıkça kara cisimden yayılan enerjinin maksimumu daha kısa dalga boylarına doğru kayar.
- Kara cismin daha sıcak olması bütün dalga boylarında daha fazla enerjinin salınması anlamına gelir.Cisim büyüdükçe yaptığıışıma artar.
- Sıcak cisimler mavi, soğuk cisimler kırmızı renkte görünür.
- Yıldızların yüzeyleri hariç her tarafları kara cisim gibi davranır.
Yıldızların Parlaklıklarının Bulunması
- Yıldızlar hem kendi bünyesel parlaklıklarına hem de bize yakınlıklarına göre parlak yada sönük gözükürler.
- Yıldızların parlaklıklarını ifade etmek için kadir birimi kullanılır.Yıldızın parlaklığı azaldıkça kadir sayısı artar.Her kadir kendinden sonra gelen kadirden yaklaşık olarak 2,5 kat daha parlaktı.
- Dürbün, teleskop veya gözümümz gibi bir ışık alıcısına gelen ışığın parlaklığına görünür parlaklık denir.
- Gök bilimciler yıldızların birbirine göre bünyesel parlaklıklarını ifade etmek için yeni bir ölçek oluşturmuşlardır.Yıldızların dünyadan 10 parsek uzakta bulundukları zaman görünen parlaklıklarına, mutlak parlaklık denir.Mutlak parlaklık yıldızların uzaklığına göre değişmeyen parlaklık birimidir.
- Bir yıldızın uzaya verdiği toplam ışıma enerjisini salma hızı saniyede erg olarak ifade edilir ve buna yıldızın toplam ışıması denir.
- Güneşin toplam ışınımı onun ışınımından yeryüzünün yüzeyine düşme hızı ölçülerek bulunur.
- Yer atmosferin hemen dışında Güneş ışınlarına dik 1 cm karelik alana dik gelen enerji bulunmuştur ve bu değere GÜNEŞ SABİTİ denir.
- Mutlak parlaklık yıldızın birim zamanda birim yüzeyinden salınan enerjiye ve ışınım yapan alana bağlıdır.Daha parlak olan yıldızların ışınım yapan yüzeyleri daha az parlak olanlarınkinden daha büyüktür.
Yıldızsılar
- 1960 lı yıllarda keşfedilen yıld gibi görünen ve çok parlak cisimlere yıldızsılar(kuarz) denir.
- Yıldızsılar Dünya'dan 10 milyar ışık yılı uzakta olmalarına rağmen yıldızlar gibi parlak görünebildikleri için yıldızsılar adını almışlardır.
Full transcript