Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia średniowiecza

No description
by

Jan Dymek

on 26 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia średniowiecza

Historia Średniowiecza Historia Polski Historia Powszechna Władcy Wydarzenia i daty Daty
i wydarzenia Mapy - Polska Mieszko I (922-945 - 992) Bolesław Chrobry (967 - 1025) <K> Mieszko II Lambert (990 - 1034) <K> Kazimierz Odnowiciel (1016 - 1058) Bolesław Śmiały Szczodry (1042 - 1082?) <K> Władysław Herman (1043 - 1102) Bolesław Krzywousty (1086 - 1138) Władysław Wygnaniec (1105 - 1159) Bolesław Kędzierzawy (1121 - 1173) Mieszko Stary (1122-1125 - 1202) Kazimierz Sprawiedliwy (1138 - 1194) 476 - 1450-1453-1492-1517 Upadek Cesarstwa Rzymskiego Wynalezienie czcionki przez Jana Gutenberga Koniec wojny stuletniej,
Podbicie Konstantynopola Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba Wystąpienie Marcina Lutra 1138 - 1320 476 - Cesarstwo Zachodnie przestaje istnieć 496 - chrzest Franków przeprowadzony przez Chlodwiga I 507 - zwycięstwo Chlodwiga nad Wizygotami 732 - Frank Karol Młot powstrzymuje wojska arabskie pod Poitiers 754 - odsiecz Pepina Małego dla papieża, utworzenie Państwa Kościelnego 776 - na tron Frankijski wstępuje Karol Wielki 843 - podział państwa frankijskiego poprzez Traktat w Verdun 2 poł. IX w. - najazdy Wikingów na Franków, przyspiesza proces feudalizacji 1066 - podbój Anglii przez Wikingów
- Wilhelm Zdobywca ląduje z oddziałami Normanów na Wyspach i w bitwie pod Hastings Wikingowie oddają mu pole
- Wilhelm koronowany na króla Anglii Rzesza + Państwo Kościelne Anglia 1059 - Normanowie osiadają na Sycylii, a Mikołaj II zawiera z nimi sojusz XI w. - zachodzi spór o inwestyturę między papieżem Grzygorzem VII a cesarzem Henrykiem IV 1075 - Dictaus Papae - traktat o władzy papieskiej 966 - Chrzest Polski z rąk czeskich 968 - w Poznaniu powstaje pierwsze w Polsce biskupstwo, na jego czele staje bp. Jordan 972 - bitwa pod Cedynią z wojskami margrabiego Hodona (Rzesza), zwycięstwo Polan 980 - Ruś Kijowska zagarnia Grody Czerwieńskie, ważne ze względu na szlak handlowy 992 - przyłączenie Śląska
- rozpoczyna się panowanie Bolesława Chrobrego 996-997 - misja św. Wojciecha w Prusch (pod patronatem Chrobrego) i jego śmierć 999 - Sylwester II kanonizuje św. Wojciecha 1000 - zjazd w Gnieźnie (cesarz Otton III i polski książę) podczas którego:
utworzono arcybiskupstwo w Gnieźnie z abp. Radzimem Gaudentym
utworzono trzy nowe biskupstwa (Kraków, Kołobrzeg, Wrocław)
przekazano sobie relikwie świętych: Wojciecha i Maurycego
cesarz nałożył na głowę Bolesława swój diadem cesarski

1003 - Bolesław Chrobry zajmuje Czechy, Słowację i Morawy 1004 - cesarz Henryk II atakuje Polskę, usamodzielnia się Pomorze 1018 - pokój w Budziszynie:
oddanie Czech
uzyskanie Milska i Łużyc
1018 - atak księcia na Ruś Kijowską, przejęcie Grodów Czerwieńskich 1.poł. 1025 - koronacja Bolesława Chrobrego i śmierć parę miesięcy później 2.poł. 1025 - koronacja Mieszka II Lamberta, drugiego syna Bolesława 1031 - atak cesarza Konrada II i księcia Rusi Jarosława Mądrego na Polskę,
bunt możnych na czele z Bezprymem (starszy brat Mieszka), ucieczka króla 1032 - Bezprym odsyła koronę cesarzowi i umiera, Mieszko wraca do kraju 1033 - wybucha ogromna rewolta pogańska, niedobitki elit uciekają na Mazowsze 1039 - najazd Brzetysława zabiera relikwie św. Wojciecha i Śląsk 1040 - wraca z Rzeszy Kazimierz Odnowiciel 1047 - podbój usamodzielnionego Mazowsza 1050 - odzyskanie Śląska, ale w zzamian hołd lenny cesarzowi i trybut 1044 - ufundowanie klasztoru benedyktynów w Tyńcu 1040-1058 - książę nadaje rycerzom ziemię (początki feudalizmu), centrum kraju przenosi się do Krakowa 1058 - panowanie rozpoczyna Bolesław Szczodry, który prowadzi aktywną politykę zagraniczną (sojusze z Rusią i Węgrami) 1076 - książę popiera papieża w sporze o inwestyturę i zostaje koronowany (cesarz jest ekskomunikowany, więc jego zdanie się nie liczy) 1079 - po przegranym sporze z bp. Stanisławem (którego król kazał zabić) i opozycją, król uchodzi na Węgry i tam umiera 1080 - władzę w kraju obejmuje brat króla Władysław Herman 1080-1097 - książę zawiera sojusz z Czechami, zwiększa uległość wobec cesarza (nie zabiega o koronę), dużą władzę zdobywa palatyn Sieciech 1097-1100 - synowie księcia: Bolesław Krzywousty i Zbigniew stają na czele buntu możnych i dostają dzielnice 1102 - śmierć Władysława Hermana, Bolesław przejmuje dzielnicę brata, a on ucieka do Niemiec 1109 - Bolesław odpiera zbrojną interwencję cesarza i Zbigniewa, oślepia brata (który w wyniku tego umiera), i zręcznie zażegnuje konflikt w kraju (w ramach pokuty udaje się do klasztoru św. Idziego) 1138 - Krzywousty umiera i dzieli swym testamentem kraj na sześć dzielnic KOŃCZY SIĘ EPOKA WCZESNOPIASTOWSKA XII w. - rozwój miast w Europie Zachodniej (miasta nie podlegają władzy feudalnej!) 1167 - zawiązanie Ligi Lombardzkiej, która skutecznie (zbrojnie i dyplomatycznie) walczyła o autonomię miast północnowłoskich przeciw cesarzowi Fryderykowi Barbarossie. Ligę popierał papież. 1194 - syn Fryderyka, Henryk VI podbija Sycylię i ma papieża w kleszczach 1197 - wybitny cesarz Henryk VI umiera, zostawiając małego synka, Fryderyka II, pod opieką błyskotliwego papieża Innocentego III 1209 - panowanie w Rzeszy rozpoczyna sprzymierzony z papieżem Otton IV, jednak cesarz zrywa sojusz, sprzymierza się z Janem bez Ziemi (Anglia) 1214 - król francuski Filip II August, nowy sojusznik papieża Innocentego III, wygrywa z Ottonem IV i Janem bez Ziemi wojnę, zmuszając cesarza do rezygnacji 1220 - cesarzem zostaje Fryderyk II, zarządzający bardzo sprawnie: Palermo staje się kulturalną stolicą świata 1250 - Fryderyk umiera, rozpoczyna się okres Wielkiego Bezkrólewia 1266 - na Sycylii zaczynają rządzić Andegawenowie Krucjaty Rekonkwista (VIII-XV) - wojny z muzułmanami o odzyskanie Hiszpanii I wyprawa krzyżowa (1096-1099) - utworzenie Królestwa Jerozolimskiego II wyprawa krzyżowa (1147-1149) - król Francji Ludwik VII i cesarz Konrad III, zakończona porażką III wyprawa krzyżowa (1189-1192) - król Anglii Ryszard Lwie Serce, król Francji Filip II August, cesarz Fryderyk Barbarossa, zakończona zdobyiem Akki IV wyprawa krzyżowa (1202-1204) - rycerstwo europejskie, zakończona zdobyciem Konstantynopola (!!!) na wskutek manipulacji Wenecjan V wyprawa krzyżowa (1217-1221) - gł. król Węgier Andrzej Arpadowicz, zakończona porażką VI wyprawa krzyżowa (1248-1254) - król Francji Ludwik IX, zakończona porażką VII wyprawa krzyżowa (1270) - król Francji Ludwik XI, król zmarł na wyprawie, armia powróciła do Europy Rozbicie dzielnicowe 1 senior 11 senior 111 senior 1v senior Do początków XI w. biskupów mianuje cesarz, a więc duchownymi zostają jego poplecznicy, którzy wzbogacają się na dobrach kościelnych. Trwa zapaść intelektualna kręgów kościelnych. Powstaje ruch odnowy, w wyniku którego:
powstaje klasztor cystersów
powstaje nowy, niezależny system oboru papieża (konklawe)
papieżami zostają: Mikołaj II, Aleksander II, Grzegorz VII
1076 - Henryk IV zostaje obłożony ekskomuniką 1077 - cesarz udaje się do Canossy, gdzie korzy się przed papieżem, a on zdejmuje ekskomunikę 1080 - Henryk IV najeżdża Rzym, papież ucieka na Sycylię i tam umiera XI/XII w. - cesarz Henryk V zawiera konkordat z Kalikstem II - biskupów mianuje Kościół a lenno nadaje cesarz 476 1450 1453 1492 1517 Uwagi:
<K> - władca koronowany
daty w nawiasach przy władcach są datami urodzin i śmierci (xxx - yyy) na niebiesko wydarzenia z historii pow., które są bezpośrednio związane z Polską Jan Dymek
Full transcript