Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YERLEŞME DOKU VE TİPLERİ

No description
by

Jimin Park

on 2 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YERLEŞME DOKU VE TİPLERİ

ALEYNA YAMA
YERLEŞME DOKU VE TİPLERİ
Yerleşmeler, büyüklükleri, işlevleri, şekilleri, sahip oldukları konutların yapı malzemeleri ve kültürel nitelikleri bakımından sınıflandırılabilirler ve bütün bunlar doğal olarak birçok amaca hizmet edebilir. Ancak Türkiye’de yaygın olarak kullanılan ayrım; kentsel yerleşmeler ve kırsal yerleşmeler şeklindedir.
DOKUSUNA GÖRE YERLEŞMELER
A) T0PLU YERLEŞMELER
Toplu yerleşme tipinde evler birbirine yakın inşa edilmiştir. Ova ve platolarda yer alan köyler genellikle toplu yerleşme özelliği gösterir. Toplu yerleşmeler; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Marmara ve Ege Bölgeleri’nde yaygındır. Toplu yerleşmeyi ortaya çıkaran en önemli faktör su kaynaklarının yetersizliğidir.

Kentsel yerleşim alanı dışında kalan tarlalar, bağ-bahçeler, ormanlar, otlaklar, kırsal konutlar ve boş arazi kullanım özelliği bulunan yerlere
KIR
denir. Bu özellikteki alanlarda geçimini daha çok tarım, hayvancılık ve ormancılık ile sağlayanların oluşturdukları köy ve köy altı yerleşmelerine
KIRSAL YERLEŞME
adı verilir. Kırsal alanlarda en büyük yerleşme birimleri köyler olup köyden daha küçük yerleşim birimleri de bulunur
A)KÖY YERLEŞMELERİ
Köyler; cami, okul, otlak, yayla ve orman gibi ortak malları olan, toplu ya da dağınık olarak insanların birlikte oluşturdukları yerleşmelerdir. Ülkemizde kır yerleşmelerinin en büyüğüdür. Türkiye’de ki en küçük yönetim birimi olan köyün yönetiminin başında muhtar bulunur. Nüfus genellikle 2000 ‘den azdır.


2. KENTSEL YERLEŞMELER

Diğer yerleşmelere göre nüfus bakımından daha kalabalık, insanların büyük bir kısmının tarım ve hayvancılık faaliyetleri dışında çalıştıkları nüfusu oldukça kalabalık olabilen yerleşmelerdir. Kentler, nüfus miktarlarına ve ekonomik fonksiyonlarına göre ikiye ayrılır:
C)ÇİZGİSEL YERLEŞMELER

Bir akarsu ya da bir yol boyunca kurulmuş yerleşmelerdir
1. KIRSAL YERLEŞMELER
Kırsal Yerleşmeler Sürekliliğine Göre İkiye Ayrılır:
a- Kalıcı kırsal yerleşmeler
(mahalle, divan, mezra, çiftlik)
b- Geçici kırsal yerleşmeler
(yayla, kom, ağıl, oba, yazlık, site)

Kır yerleşmelerinin ortak özellikleri:
• Nüfus sayıları ve yoğunlukları azdır.
• Ekonomileri tarım ve hayvancılığa dayanır.
• Yayıldıkları alanlar dardır.
• Köylerde mesleki farklılık az, etnik yapı bakımından sade yapıdadır
NEDİR?
B)KÖY ALTI YERLEŞMELERİ
Köy altı yerleşmesi tek ev ile köy arasında geçiş tipidir. Bu yerleşme tipinin ortaya çıkmasında; tarım arazilerinin birbirine uzak olması, hayvanlar için otlak ve barınak temini, devlet arazilerinin özellikle ormanların topraksız ailelerce kullanılması etkili olmuştur. Mahalle, oba, kom, yayla, mezra, divan, çiftlik, gibi çeşitleri vardır.

KÖY ALTI YERLEŞMELERİNİ OLUŞTURAN SEBEPLER
• Kalabalık ailelerden kaçarak bağımsız yaşama isteği
• Aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar
• Tarım arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzakta olması
• Hayvanlara otlak ve barınak temini
• Devlete ait arazilerin özellikle orman alanlarının toprak kazanmak amacıyla yerleşme yapılması.
A. Nüfuslarına Göre Kentler
Küçük kentler:
Nüfusu 10.001 ile 100.000 arasındadır.
Orta büyüklükteki kentler:
Nüfusu 100.001 ile 500.000 arasındadır.
Büyük kentler:
Nüfusu 500.001 ile 1.000.000 arasındadır.
Metropoliten kentler:
Nüfusu 1.000.000 ‘dan fazladır.


OBA:
Daha çok göçebe hayvancılık yapan toplulukların geçici olarak yerleşip, çadır kurdukları yerleşmelerdir
KOM:
Ekonomik faaliyetin büyük ölçüde hayvancılığa dayalı olduğu aileler veya kişiler tarafından oluşturulan geçici yerleşmelerdir.
MEZRA:
Yaz döneminde tarım ve hayvancılık yapılan alanlarda kurulan geçici yerleşim yeridir.
DİVAN:
birkaç mahallenin birleşmesi ile oluşan yerleşim yeridir.

B)DAĞINIK YERLEŞME

Dağınık yerleşme tipinde ise evler, birbirine uzak inşa edilmiştir. Arazinin çok engebeli, tarım alanlarının küçük ve parçalı olduğu alanlarda dağınık yerleşme yaygındır. Dağınık yerleşmeler daha çok Karadeniz,Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nin bazı kesimlerinde görülür. Bu tip köylerimizde başlıca geçim kaynakları: bahçecilik ve hayvancılıktır.

D) DAİRESEL YERLEŞMELER
Düz bir arazide veya ovada kurulan dairesel şekle sahip yerleşmelere dairesel yerleşme denir.E)KIYI BOYU YERLEŞMELER
Genel olarak deniz, göl kıyılarında kıyı boyuna kurulan yerleşmelere kıyı boyu yerleşme denir.

B. Fonksiyonlarına Göre Kentler
Kentlerin sınıflandırılmasında diğer bir kriter kentlerin fonksiyonları ya da görevleridir. Her kent sanayi, ticaret, , turizm, kültürel gibi özellikleriyle dar ya da geniş bir alanı etkisi altında bulundurur. Örneğin; Bodrum denilince turizm, Karabük denilince madencilik akla gelir.
TARIM KENTİ :
SANAYİ KENTİ :
TİCARET KENTİ:
TURİZİM KENTİ:
LİMAN KENTİ :
MADEN KENTİ :
DİNİ KENT :
İDARİ KENT :
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM :)

Aleyna YAMA
9/D 334
Full transcript