Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klinisch redeneren

KR.CO.1
by

Peter Glashouwer

on 14 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klinisch redeneren


de fysieke en sociale omgeving waarin mensen
leven. De factoren bevinden zich buiten het
individu, en kunnen een positieve of negatieve
invloed hebben op de participatie van het individu
als lid van de samenleving, op het uitvoeren van
activiteiten van het individu of op de functies en
anatomische eigenschappen van diens organisme.
Definities:
Activiteiten zijn onderdelen van iemands handelen.
Participatie is iemands deelname aan het maatschappelijk leven.

Beperkingen zijn de moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten.

Participatieproblemen zijn de problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het maatschappelijk leven.
2. Activities and participation
Goed luisteren en observeren is
essentieel. --> details!
Gericht zoeken naar aanknopingspunten
Opgestelde hypothese toetsen en zo nodig aanpassen door middel van deduceren, induceren en reduceren.
Maar vooral! Logisch nadenken
Klinisch redeneren
De fysiotherapeut werkt
planmatig
,
doelgericht
en
procesmatig
.
Planmatig
houdt in dat het handelen gekenmerkt is door een voorbedachte, herkenbare, logische samenhang, planning uitvoering en verslaglegging.
Doelgericht
houdt in dat het handelen is gericht op het bereiken van een tevoren vastgesteld helder en concreet doel, samen met de cliënt.
Procesmatig
houdt in dat alle aspecten van het handelen met elkaar samenhangen en elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden. Dit laatste betekent dat er altijd sprake is van beargumenteerd en gecombineerd monitoren en bijsturen van het handelen.
Methodisch handelen
Peter Glashouwer

KR.CO.1/01 HU 2017-2018
Klinisch redeneren
Nu jullie!....?
Klinisch redeneren
Argumenteren, betogen, discussiëren
Over (met?) de aandoening van de patiënt
Dit heet clinical reasoning...
Het waarnemen.en interpreteren van de situatie
Het willen van iets, het
kiezen van doelen
en het maken van een plan
Het kiezen en verrichten van bepaalde daden op bepaalde manieren
Het
waarnemen en interpreteren
van de afloop
Het opmerken van een bevinding achteraf
Het
ontwikkelen van inzichten
en/of zinvolle vragen in de richting van weten te handelen 
Het uitvinden van
wegen die tot nieuwe kennis kunnen leiden
, waarmee beter gehandeld kan worden 
M.H. als fysiotherapeut…..
Doelgericht
Interne contextuele fact. Moet je denken aan:
"illness beliefs"
"attributies"
"coping"
Contextuele factoren
Voorbedachte logische samenhang kunnen beschrijven van wat je
gaat
doen....
Planmatig
Evidence based medicine
Iedere volgende stap gebaseerd op voorgaande
Resultaat
behandeling
Beh. plan
Ft. onderzoek
Procesmatig
Systematiek en klinisch redeneren
Wat is het?
Klinisch redeneren
EBM
ICF
Definities:
zijn de fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme.

betreffen de positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam. Tot de onderdelen van het menselijk organisme worden gerekend lichaamsdelen, orgaanstelsels, organen en onderdelen van organen.

zijn afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen.
ICF
Classificatiesysteem!

Ordenen van klinische kenmerken
Functies
Anatomische eigenschappen
Stoornissen
1.Lichaamsfuncties en 2.anatomische eigenschappen

3. Activiteiten en participatie

4. Persoonlijke en externe factoren

•Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel
•Anatomische eigenschappen van Hart en Bloedvatenstelsel,
afweersysteem en ademhalingsstelsel.
•Anatomische eigenschappen van het metabool stelsel.
•Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan
bewegen
•Etc
lichaamsfuncties
mentale functies (psychomotore functies, cognitities)
sensorische functies (pijngewaarwording)
functies van bloedvatenstelsel / afweersysteem / ademhalingssysteem.
functies van bewegingssysteem
Logisch nadenken met de informatie die de patiënt geeft....
Externe contextuele factoren
Interne contextuele fact. Moet je denken aan:
"illness beliefs"
"attributies"
"coping"
Persoonlijke contextuele factoren
Methodisch handelen sept 2010
Model
patient centered care

shared discicion
Kader
Anatomische eigenschappen
Full transcript