Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Management de proiect

No description
by

Anda Serban

on 24 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Management de proiect

Management de proiect
si
Leadership

proiect + management = management de proiect
Lider vs Manager
RESURSE
Viziunea
Viziunea este imaginea puternică a ţelului de atins

Recapitulare curs MP&L 2015
Proiect
Ansamblu de
activitati unice si corelate
, realizate pentru a atinge niste
obiective propuse
, cu ajutorul unor
resurse stabilite
si in conformitate cu niste
etape preconizate
, avand un
punct de inceput si unul de final
predefinite.
Management
Activitatea de
a conduce

un grup de persoane,
care au de atins
obiective comune,
pentru organizatia/echipa din care fac parte
Management de proiect
Procesul de conducere
a activităţilor unui
proiect
, cu ajutorul unor
abilităţi, cunoştinţe, instrumente, principii şi reguli bine stabilite
, pentru a atinge
obiectivele propuse
LIDER
- generează
viziunea
- identifică obiectivele pe
termen lung şi mediu
- oferă setul de
principii şi valori
-
indică
direcţia,
asigură
orientarea
-
arată
ce trebuie făcut
-
inspiră
încredere
-
stimulează
creativitatea

Manager
- asigură îndeplinirea
eficientă
a activităţii
- identifică obiective pe
termen scurt
- oferă
tehnici, proceduri şi instrumente
- asigură
logistica
- urmăreşte rezultatul
imediat
- asigură respectarea
regulilor, normelor
-
minimează
efortul
-
administrează
eficient resursele
LEADERSHIP = VIZIUNE + MOTIVAȚIE + ELAN
“soft” way

sau

LEADERSHIP = VIZIUNE + ADERENȚI + RESURSE “hard” way
Viziunea se naște din:
Experiențe anterioare
Valori personale
Dialogul cu ceilalți
Sclipiri de geniu
Obiectiv / scop
SMART
S
pecifice
M
ăsurabile
A
bordabile
R
ealiste
T
emporale
Proiectare si implementare
Proiectare = sfera activităților întreprinse pentru atingerea obiectivelor stabilite în proiect

Diagrama Gantt este
UN INSTRUMENT DE PLANIFICARE
Ciclul de viață al proiectului
= este o
colecție de faze
, în general secvențiale, care
oferă structura
și abordarea proiectului, începând de la conceperea proiectului până la terminarea acestuia.
INDIVID
MEMBRUL ECHIPEI
ADERENT
Piramida lui Maslow
MOTIVATIA
este cea care te împinge la acțiune
Fundamentul motivației aderenților este
ÎNCREDEREA


ECHIPA
Părți interesate de proiect
"stakeholders"
Managerul de proiect;
Echipa de proiect;
Sponsorul sau Finanţatorul (cel care furnizează resurse materiale);
Promotorul (cel care promovează proiectul);
Beneficiarul/ beneficiarii (cel/cei care beneficiază de rezultate, grupul ţintă);
Beneficiari indirecţi (terți).
Tehnici pentru motivarea aderentilor
Arată respect
Oferă recunoaștere
Comunică
Implică oamenii în procesul decizional
Încurajează oferirea de idei
Laudă oamenii pentru reușite
Sărbătorește succesul
Proiectează carismă, în timp ce construieşte încrederea;
Atrage indivizii şi unifică taberele opuse;
Repetă şi întărește mesajul

UMANE
MATERIALE
FINANCIARE
INFORMAȚIONALE
TEMPORALE
RISCUL
este posibilitatea producerii unor EVENIMENTE soldate cu pierderi sau consecinte nefavorabile.
Managementul riscului
Evaluarea probabilitătii de producere a riscurilor şi a impactului scontat
Găsirea de metode de reducere/evitare/înlăturare a riscurilor sau găsirea de variante alternative
P X I = Total

Riscuri externe
Riscuri interne
Liderul dă ELAN (entuziasm) aderenților prin:...
Încurajarea iniţiativei
Galvanizarea progresului
Eliminarea obstacolelor
Factori de succes
ai proiectelor
Aşteptările realiste
Echipa competentă
Implicarea echipei
Obiectivele şi viziunea clară
Sprijinul conducerii
Cerinţele clar specificate
Experienţa în proiecte similare
Multă muncă şi concentrare asupra activităţilor
Planificarea adecvată
Stăpânirea tuturor detaliilor
Tripla constrangere
EVALUARE
REZULTATELE
Sunt
finalităţi
ce
se evaluează
în raport cu
obiectivele propuse
şi cu
tripla constrângere
Evaluarea este...
controlul
respectării planificărilor, metodologiilor şi procedurilor enunţate cu privire la desfăşurarea proiectului.

Evaluarea se poate face:
atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la finalul proiectului;
atât prin urmărirea procesului de desfăşurare a proiectului, cât şi a rezultatelor obţinute.
Fișa de proiect
principala metodă de monitorizare şi control folosită în evaluarea proiectelor
Cam atât...
Full transcript