Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De Geschiedenis van Rusland

De Geschiedenis van Rusland met Lenin, Stalin en meerdere grote belangrijke en vooral communistische mannen.
by

Noah Serkei

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De Geschiedenis van Rusland

De Geschiedenis van Rusland
Rusland
1230-1894
Volkswil
Ondanks de hervormingen is er een groep die radicale hervormingen wil. Ze willen dat boeren al het land krijgen en de Tsaren en het regime omver werpen. Maar meeste worden door de politieke politie opgepakt. Maar niet allemaal, deze doen meerdere aanslagen op de Tsaar. De aanslag slaagde in 1881 en het resultaat is de dood van Alexander II
Geloof
De macht van de Tsaren ondersteunde ook de Russische kerk. De kerk werd beschermt door de Tsaren en in ruil daarvoor moesten priesters de burgers aansporen tot trouw aan de Tsaar. De tsaren wilden niet dat de kerk te machtig werd dus moest de kerk bijna al haar grond bezit aan de staat geven.
Omdat de geestelijke nu geen inkomst hadden werden ze betaald door de staat, waardoor de tsaren nog meer gesteund werden door de kerk.
Dzjengis Khan
Dzjengis Khan was een 'zeer machtige heer' die met behulp van nomaden een leger vormde en Rusland in 1218 aanviel.

Dzjengis Khan had een zeer machtig leger waarmee hij China veroverde , daarna begon hij aan het Westen en kwam terug toen ze de Kapische zee bereikte. Voordat hij een nieuwe expeditie kan uitrusten sterft hij op 18 augustus 1227. Zijn zoon Batoe volgt hem op.

Batoe
Batoe was de zoon van Dzjengis Khan en krijgt een deel van het rijk van zijn vader
Leiders
Rijk v.d Goude Horde
Veel boeren zijn bij de Mongoolse invasie naar het noorden gevlucht. Daar mochten zich vestigen van de lokale vorsten. Ook mochten ze de omliggende gebieden koloniseren in ruild voor gehoorzaamheid aan de nieuwe vorst
De Russen worden doorde Mongolen leeg gezogen en de wetten worden keihard, ambachtslieden verdwijnen en veel Russen worden boer. Ook worden veel lijfeigenen
Lijfeigenen
Als je als boer zo' n grote schuld hebt aan je heer kan je lijeigen worden, je bent dan een slaaf die werkt voor de heer.
Iwan III
Als Constantinopel word veroverd door de Turken Vlucht de Patriarch van de orthodoxe kerk naar Moskou, deze groeide onder de mongolen uit tot een grote stad
Moskou
Trouwt met een prinses uit het laatste geslacht van de Kaisar. Iwan noemt zichzelf voortaan Tsaar, een verbastering van Kaisar. Ook zegt hij de trouw aan de mongolen op. Het betekent het einde van het Mongoolse tijdperk.
Einde
na de mongoolse overheersing waren vorstendommen
verarmd en geisoleerd. Ook handel en nijverheid kwamen moeilijk weer op gang. Het contact met het westen was bijna verdwenen. Ook de renaissance en reformatie gingen Rusland volledig voorbij.
Romanovs
1613-1917
Door de invasie van de mongolen werd Moskou steeds machtiger in 1613 kwamen de Romanovs aan de macht.
Peter de Grote
1689-1725
Door opleiding in het westen brengt hij westerse invloeden naar Rusland, dit begint de modernisering.

Ook brengt hij hervormingen in:
Leger, textielfabrieken, staatsmetaalfabrieken, hogere belastingen en ook moest de adel werken.
Resultaten: door veroveringen venster op Europa,
bouw Petersburg
Catharina de Grote
1762-1796
Ondanks kennis over verlichting blijft ze despotisch, wel veroverd ze veel gebied.
Rusland in 1800
96% van de bevolking is boer, de helft ervan is lijfeigen. Frankrijk had veel invloed op de Adel, het onderwijs was militair niet intellectueel
Alexander I
1801-1825
Napoleon probeert in 1812 Rusland te veroveren , in 1815 word Napoleon definitief verslagen en krijgt Rusland nieuwe gebieden. In 1825 stierf Alexander I.
Alexander II
Voert deze hervormingen door:
-verzachting censuur
-1861 afschaffing lijfeigenschap
-hervorming rechtspraak
-inspraak burgers d.m.v raden
-dienstplicht

Volkswil: groep radicalen, aanslagen op tsaar (1881)
Nicolaas I
Was bang voor opstanden. Richtte de politieke politie op en voerde strenge censuur in

Oktobermanifest
Er komt een parlement (Doema) en dat zorgt voor een beetje meer vrijheid voor de burgers. Maar Nicolaas II kan de Doema altijd ontbinden.
Nicolaas II
Tsaar van Rusland .
Word de Bloedige genoemd door wat er gebeurde in de revolutie. is opperbevelhebber van het leger in WOI maar doet dat schrijnend! dit resulteerde in gigantische honger. iedereen wilt vrede. Hij maakt verschillende stomme beslissingen maar heeft wel het beste voor met zijn volk. Toch doet hij er alles aan zijn macht te behouden.
kloof arm en rijk
De kloof tussen arm en rijk was zeer groot.
De rijke bovenlaag bezat veel grond en als je als boer
de pacht van zo'n stuk grond niet kon betalen werd je lijfeigenen.
Oprichting Partijen
In het geheim ontstonden politieken partijen die de tsaar door een revolutie wilden afzetten.
Politieke Partijen
In 1898 werd door de marxisten de Social-Democratische Arbeiderspartij opgericht. Deze vonden dat de fabrieksarbeiders de revolutie moesten uitvoeren. Maar dat waren er niet veel in Rusland. Deze zeer kleine partij viel uiteen in twee groepen: de mensjewieken en de bolsjewieken. De bolsjewieken vormen later de grote Communistische Partij.
Bloedige Zondag.
Op een zondag in januari 1905 trok een grote stoed mensen vredelievend de straten op richting het winter paleis wegens de oorlog tussen Rusland en Japan. Nicolaas II vluchtte en liet op de demonstranten schieten door de politie. Er viele vele doden en door het hele land braken proteststakingen uit. Uit spijt vaardigd Nicolaas II het Oktobermanifest uit.
(Nicolaas II en zijn familie)
Raspoetin was een zoon van een Siberische boer en kon hypnotiseren. Veel vrouwen werden verliefd op hem en hij maakte hier gebruik van. Na het genezen van het zoontje van Nicolaas II, Alexej had de vrouw van Nicolaas II Alexandra volledige vertrouwen in hem. Hij werd hoogste raadgever. Vele edelen vonden hem een slechte invloed en besloten hem te vermoorden.
Grigori Raspoetin
1872-1916
Eerste Wereldoorlog
in Augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. In 1915 veroverden Duitsland en Oosterijk-Hongarije een groot gebied in Rusland. Maar uiteindelijk werden ze gestopt door het Russische leger. De duurde voort zonder dat een van beide partijen echt opschoot en resulteerde in grote tekortkomingen in Rusland.
-Veel boeren zaten in het leger dus daalde de landbouw productie.
-Industrie focuste alleen nog maar op het leger.
-Uit de front-gebieden waren miljoenen mensen gevlucht die onderdak nodig hadden.

Februarirevolutie
In 1916 waren er in de grote steden veel stakingen om te protesteren tegen het gebrek van voedsel en de stijgende prijzen. In 1917 werden de stakingen zo massaal dat de politie niets meer kon doen. De regering gaf het leger de opdracht om op demonstranten te schieten. Maar veel soldaten weigerden.
Omdat de regering machteloos was en de Tsaar niet deed, besloot de Doema iets te doen. Op 12 maart verklaarde de Doema de regering voor afgezet en benoemde zichzelf tot de verlopige regering. De Tsaar en zijn familie werden gevangen genomen en gedood.
Oktoberrevolutie
Tijdens de februarirevolutie vormde de bolsjewieken een minderheid. Een van de gevluchte leiders was Lenin die naar Zwitserland gevlucht was. De duitsers konden Lenin gebruiken omdat hij een voorstander was van de vrede met Duitsland en stuurde hem naar Rusland.
Lenin vond dat de bolsjewieken de macht in hadden moesten krijgen en hiervoor was volgens hem een nieuwe revolutie nodig. Hij begon aan veel propaganda wat aansloeg bij de burgers, arbeiders en soldaten. Hierdoor kreeg hij ook meer invloed in de sovjets. Op 7 november 1917 is het dan zover en slaagt hij erin de voorlopige regering af te zetten.
Voorlopige Regering
Russen dachten dat na het afzetten van de Tsaar alles beter zou worden maar de Voorlopige Regering wilde geen gebied verliezen en zette de oorlog voort. Maar het bleek dat de Voorlopige Regering hier niet genoeg macht voor had. Er was namelijk al voor de VR in Petrograd een sovjet (raad) opgericht. De meeste mensen luisterden meer naar de Sovjet dan naar hun bazen en officieren. De Sovjet had dus eigenlijk de macht, de voorlopige regering niet.
Mongoolse invasie
1200-1450
Revolutie
1916-1917
Tsaren en Leiders
1613-1917
Politiek
Nicolaas II
1868-1918
Voorlopige Regering
Nadat Tsaar Nicolaas II was afgezeten kwam de voorlopige regering aan de macht. Deze willen de oorlog doorzetten maar blijken daar niet genoeg macht voor te hebben.
Veel meer mensen luisteren naar de sovjets
Raad van Volkscommissarissen
Een dag nadat de voorlopige regering is afgezet vormen de bolsjewieken een nieuwe regering, de Raad van Volkscommissarissen. Lenin werd minister-president en regeerde samen met Trotski en Stalin. De voorlopige regering had maanden van tevoren al verkiezingen uitgeschreven en de RaV besloot deze door te laten gaan met de hoop dat zij de verkiezingen zouden winnen. Jammer genoeg kreeg de RaV een minderheid van de stemmen. Maar ze bleven toch regeren en trokken zich niets aan van verkiezingen.
Succes v.d Bolsjewieken
Een groep radicale communisten die de Raad van Volkscommissarissen oprichtte. Hoe is dit ze gelukt?
-De Voorlopige Regering wou geen eind aan de oorlog maken daardoor kon ze problemen als hongersnood niet oplossen.
-De Propaganda van de Bolsjewieken sloeg bij veel burgers en boeren aan.
-De Bolsjewieken waren beter georganiseerd.
-De Bolsjewieken waren vooral sterk in Moskou en Petrograd, twee belangrijke steden. De andere partijen hadden alleen kleinere steden.
-De andere partijen onderschatten de Bolsjewieken
-Veel mensen wisten niet wat er aan de hand was en bleven afwachten.
-De Bolsjewieken begonnen na de revolutie mensen te arresteren en richtten een politieke politie op.
Burgeroorlog
1918
Vrede van Brest-Litovsk
In Maart 1918 besloten de bolsjewieken vrede te sluiten met Duitsland en Oostenrijk-Hongarije Rusland moest Polen en de Baltische landen afstaan en de onafhankelijkheid van Finland en Oekraïne erkennen. Rusland verloor een derde van de landbouw en de helft van de industrie. Dit resulteerde in veel verzet tegen de Bolsjewieken. Engeland en Frankrijk vonden dat ze hiermee verraad hadden gepleegd en ze steunden de opponenten van de Bolsjewieken zoveel mogelijk. Maar toen WOI was afgelopen haalden Engeland en Frankrijk hun troepen terug.
Verzet
Het verzet van de Russische bevolking tegen de Bolsjewieken kwam pas in de zomer van 1918, op gang. Vele groeperingen deden hier aan mee zoals de adel, generaals en officieren van het leger, kadetten, socialisten-revolutionairen, mensjewieken en partijloze burgers. de redenen om zich te verzetten waren:
-De Bolsjewieken hadden de vrede van Brest-Litovsk gesloten.
-De Bolsjewieken waren op een ondemocratisch aan de macht gekomen.
-Veel burgers raakte bezit kwijt
-De politieke politie arresteerde iedereen die het niet eens was met de Bolsjewieken.

Verschil Bolsjewieken en Mensjewieken
-De Mensjewieken wilden een grote partij opbouwen met zoveel mogelijk arbeiders als leden. Die partij zou samen moeten werken met vakbonden en met andere partijen.
Ze wilden zo de toestand in Rusland langzamerhand verbeteren en uiteindelijk het socialisme invoeren.
-De Bolsjewieken wilden de macht in Rusland direct veroveren en het socialisme invoeren. Dit kon alleen door een revolutie. Die revolutie moest uit worden gevoerd door een kleine goed georganiseerde partij.
Strijd
In de grensgebieden werden hier en daar 'Witte" legers opgericht, die in de richting van Petrograd en Moskou trokken. Het Rode leger van de bolsjewieken versloeg deze echter een voor een.
Einde
In 1920 was de burgeroorlog voorbij. De bolsjewieken hadden nu het hele Russische rijk in handen met de uitzondering van Finland, Polen en de Baltische landen. Dat werden zelfstandige staten. Ook andere gebieden met een niet Russische bevolking probeerde onafhankelijk te worden maar die werden vaak snel weer onderworpen
Resultaat
Tijdens de burgeroorlog had vooral de burgerbevolking veel te lijden. Er werd verwoest, geplunderd en gemoord. Duizenden tegenstanders van de bolsjewieken vluchtten en keren nooit meer terug. Daardoor verloor Rusland een groot deel van zijn ondernem
Communisme
Bolsjewieken
De bolsjewieken hadden na de revolutie van 1917 de macht in handen. om die macht niet te verliezen namen zij grote maatregelen:
-Alle andere partijen werden verboden
-Er werd een politieke politie opgericht
-Mensen uit de bovenlaag van de bevolking werden uit functies ontslagen en vaak gearresteerd. Veel vluchtte.
-De bolsjewieken gingen de kerk bestrijden.

Veranderingen
Toen de bolsjewieken de macht kregen kon maar de helft van de bevolking lezen. De hele samenleving moest communistische worden en opnieuw opgebouwd. Daarbij veranderde het onderwijs en de positie van het gezin zeer. Ze vonden dat er over technische kennis geleerd moest worden en breidde het onderwijs sterk uit en organiseerde het opnieuw.

Onderwijs
-Jonge arbeiders werden voor technische opleidingen uitgekozen.
-Leerlingen gingen naar fabrieken en arbeiders naar scholen om te leren.
-De leraren moesten zeggen dat de tijd van de tsaren een slecht was.
-In scholen werd de strenge discipline en klassikale systeem afgeschaft.
Gezin
In de tijd van de Tsaren was de man het hoofd van het gezin. Het gezin was belangrijk en de bolsjewieken gaven de vrouwen de zelfde rechten als de man. Het huwelijk lieten ze bestaan maar:
-Echtscheiding werd zeer makkelijk gemaakt.
-Er kwamen kindertehuizen waar kinderen konden worden afgestaan.
-Er kwam propaganda om ongetrouwd te leven.
-Abortus werd toegestaan.
Economie
Banken, bedrijven en handelsfirma werden van de staat maar het lukte de bolsjewieken de complete economie te veranderen. Toen de economie daalde werd in 1921 de 'Nieuwe Economische Politiek' -NEP- ingevoerd:
-Kleine bedrijven werden aan eigenaars teruggeven.
-De boeren hoefde maar een klein deel van de oogst als belasting af te staan, de rest mochten ze verkopen.
Door de NEP begon de productie in landbouw en industrie te stijgen.
In 1924 overleed Lenin met als gevolg een machtsstrijd die gewonnen zou worden door Stalin.
Stalin
1922
Was partijsecretaris van de communistische partij. Al sinds 1922. En had hierdoor vrij veel macht. Ook was hij de commandant van het rode leger.

Stalin
Vijfjarenplan
Stalin wilde in korte tijd de SU een moderne, geindustrialiseerde staat maken. Omdat hij vond dat de SU 50 jaar achterliep op de rest van de wereld. Hij gaf in het plan aan wat er in die 5 jaar geproduceerd moest worden. Dit is een planeconomie.
Landbouw
Om het geld op te brengen om het vijfjarenplan uit te voeren koos Stalin voor een collectivisatie van de landbouw. Boeren werkte niet meer voor henzelf maar werden samengevoegd tot een groot bedrijf, gelijd door partij leden. Deze bedrijven werden Kolchozen genoemd.
Dit bleek echter niet goed te werken en de boeren gingen zich verzetten door vee te slachten en niet mee te werken.
Stalin greep echter hard in en vele boeren werden gedood.
De land productie daalde echter sterk. En er kwam weer een hongersnood, maar Stalin ging door en na 10 jaar was heel het Siberische platteland gecollectiviseerd.
Nadelen
-De boeren gaven niet om de Kolchozen waardoor de productie laag was.
-Het leven op het platteland werd eentoning en saai. Boeren verbouwde niet meer verschillende producten.
Gevolgen
Het vijfjarenplan veranderde Rusland van een agrarische in een industriële staat:
-Er ontstonde veel nieuwe steden in de buurt van Industrie centra, grote urbanisatie.
-De productie van zware industrie (steenkool, staal etc) nam zwaar toe.
-De werkomstandigheden werden erg slecht.
-De leefomstandigheden werden zeer slecht.

Terror
Om deze resultaten te verkrijgen was grote dwang nodig.
-De partijleiders hadden alles te zeggen in de fabrieken.
-Wie kritiek had werd hard onderdrukt.
-Te laat komen bij het werk of wegblijven werd hard bestraft.
Iedereen die tegen iets tegen het bestuur had of deed werd hard gestraft

Ook werden bijna alle veranderingen die in het onderwijs en gezin waren aangebracht teruggedraait.
Lenin
1870-1924
Noah Serkei
Een rap met (in volgorde) Rasputin, Stalin, Lenin, Gorbatsjov en Poetin. Als de Russische leiders sweet bars
en vuur konden spitten zou het er waarschijnlijk zo aan toe zijn gegaan.
De laatste dagen van Stalin
Tijdens WOII kwamen miljoenen Russen om. Dit versterkte echter de positie van Stalin. De verwoesting in de SU was massaal. Stalin wist toch de steun van het volk te krijgen. De SU kwam uit de oorlog als een van de drie grootmachten van de wereld. Ook werden veroverde landen communistisch en afhankelijk van de SU.
Na de oorlog ontstond er een eenheid tussen Stalin, het volk en de communistische partij. Alleen het wantrouwen van Stalin groeide:
Alle russische soldaten werden onderzocht op 'betrouwbaarheid'
En veel werden naar strafkampen gestuurd. Ook liet hij veel andere niet Russische volkeren naar Siberië deporteren. Stalin wou niet dat zijn land in contact kwam met de Westerse cultuur en ideeen. En hij Stalin deed er ook alles aan om dit contact te voorkomen...
Full transcript