Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1. Tiểu sử Herbert Spencer

No description
by

Cao Bách

on 21 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1. Tiểu sử Herbert Spencer

1. Tiểu sử Herbert Spencer
- Herbert Spencer ( 27/04/1820 - 8/12/1903) là một Triết gia nhà lý thuyết chính trị tự do cổ điển; nhà lý thuyết xã hội học Anh.

- Ông chưa hề qua một trường lớp chính quy nào nhưng lại có kiến thức uyên bác về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên

- Quan điểm tư tưởng xã hội học của ông chịu ảnh hưởng sâu sắc do bối cảnh kinh tế xã hội anh cuối thế ki 18 đầu thế kỉ 19

- Tác phẩm tiêu biểu (Social Statics 1850 )
+ Tĩnh học xã hội ( The Study of Sociologic 1873
+ Nghiên cứu xã hội học
+ Các nguyên lý xã hội học ( The Principles of Sociology 1876-1896 )
+ Xã hội học miêu tả ( Descritive Of Socialogy 1873-1881)

2. Đóng Góp
- Ông khẳng định : Xã hội học giống như một khoa học sinh vật học chuyên nghiên cứu về cơ thể xã hội hữu cơ đặc biệt này. Từ đó ông cho rằng xã hội học có thể vận dụng các nguyên lý, các quan điểm và phương pháp nghien cứu sinh vật học vào việc nghiên cứu các cơ thể xã hội hữu cơ ấy

- Cách giải thích : sự vận động phát triển xã hội theo nguyên lý tiến hóa xã hội

- Các phân loại xã hội : căn cứ vào đặc điểm của xã hội trong quá trình tiến hóa ông chia xã hội thành 2 loại

+ Xã hội quân sự : là trạng thái xã hội điển hình trong thời kỳ xã hội có chiến tranh
+ Xã hội công nghiệp : được tổ chức và quản lý theo cơ chế phi tập trung. Chia sẻ quyền lực

Quan niệm về tiết hế Xã hội
: là một kiểu tổ chức xã hội là khuôn mẫu xã hội, ra đời và vận hành là để áp dụng nhũng nhu cầu xã hội căn bản của con người. Để duy trì sự tồn tại của xã hội cần đáp ứng 5 nhu cầu căn bản :
- Nhu cầu về vật chất
- Nhu cầu ổn định trật tự chung
- Nhu cầu lưu truyền huyết thống
- Nhu cầu duy trì niềm tin của con người
- Nhu cầu duy trì các khuôn mẫu của xã hội

5 Nhu cầu thiết chế cơ bản :
- Thiết chế kinh tế
- Thiết chế chính trị
- Thiết chế hôn nhân gia đình
- Thiết chế tôn giáo
- Thiết chế nghi lễ

Phương pháp nghiên cứu xã hội học :
- Khó khăn mang tính chủ quan là : kết quả nghiên cứu xã hội học rất dễ bị chi phối bởi lăng kính chủ quan của các nhà nghiên cứu

- Khó khăn mang tính khách quan là : Nhà nghiên cứu rất khó quan sát và đo lường được trạng thái, cảm xúc của đối tượng nghiên cứu

- Giải pháp cơ bản : đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải tuần thử nghiêm ngặt các quy tắc khách quan. Toàn bộ quy tắc đã được trình bày qua các tác phẩm của ông

- Tư tưởng đó đã xuyên suốt trong xã hội học của Spencer. Tuy xã hội học của spencer chưa được tinh tế theo tiêu chuẩn khoa học thế kỷ XX nhưng những đóng góp của ông để lại những ảnh hường sâu sắc đượ tiếp tục phát triển trong trương phái, lý thuyết xã hội học hiện đại.
Phần mộ của Herbert Spencer tại Nghĩa trang Gate, phía Đông London.

Derby-nơi ghi nhận công lao và là quê hương của Herbert Spencer.
Full transcript