Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

érettségi felvételi 2019

No description
by

Berthóty László

on 24 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of érettségi felvételi 2019

Rendes
: a középiskola tanulmányokat követő első vizsga

Előrehozott
: az előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a középiskolai tanulmányok befejezése előtt (már korlátozott)

Szintemelő
: a középszintű emelt szinten történő megismétlése

Vizsgatípusok
Kiegészítő
: az érettségi bizonyítványban nem szereplő tárgyból tett vizsga, a sikeresen befejezett érettségi után

Ismétlő
: felvételi kérelem elbírálásához vagy más okból, az érettségi bizonyítvány kiadása után a már letett tárgyból

Pótló
: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy be nem fejezett érettségi vizsga folytatása (igazolt betegség)

Javító
: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy be nem fejezett érettségi vizsga megismétlése (hanyagság)

(a vizsgadíjkötelesek 2018-ban 21.000 és 35.000 Ft!)
További vizsgatípusok
Az érettségi vizsga értékelése
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Matematika
Idegen nyelv
Kötelezően választott
(Szabadon választott)

(mentesség esetén egy kötelező vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgy)

Az érettségi vizsga
Az érettségi vizsgatárgyak
A vizsgaidőszakok
május-június
mindenhol

jelentkezés: február 15-ig - a saját iskolában

október-november
a kijelölt középiskolákban
a Kormányhivatalokban

jelentkezés: szeptember 5-ig - egy vizsgáztató helyen

Jelentkezés az érettségi vizsgára
Itt az iskolában kap minden tanuló egy személyes adatokkal kitöltött lapot

ellenőrzés/javítások elvégzése otthon - hivatalos iratok alapján!

a jelentkezési lap aláírása, leadása személyi ig. vagy útlevél és lakcímkártya

a jelentkezésig 50 óra közösségi szolgálat - igazolva az iskolai füzetben

telefon megadása szükséges és e-mail megadása nagyon hasznos

18 éves kor alatt a szülő/gondviselő is aláírja

mentességi kérelem és igazolás csatolása

ha van, a korábbi törzslapkivonatot is hozni kell

informatika és testnevelés esetén nyilatkozat

szigorú határidő: 2019. február 15.

visszaigazolást később kap – középszintű szóbeli időpontja „üres”

A érettségi vizsga felépítése
Írásbeli
:
- feladatlap/sor kitöltése
- középszinten 120 - 180 - 240 perc
- emelt szinten 240 perc

Szóbeli
:
- (élő nyelven kívül) 30 perc felkészülési idő
- önálló tételkifejtés
- összetett szempontsor a pontozásban
(érthetőség, eszközök használata, logikusság stb.)
- középszinten 10, emelten 20 perc feleletenként

Gyakorlati
:
- testnevelés - a szóbeli vizsgához tartozik
- informatika – az írásbelihez tartozik

A tavaszi vizsgaidőszak időpontjai
Ballagás: 2019. május 3. péntek

Írásbeli vizsgák: 2019. május 6-24. (8.00 ill. 14.00)

Emelt szintű szóbelik: 2019. június 5-13. (behívó)

Középszintű szóbelik: 2019. június 17-28. (7.30)
Megjelenés és pontosság (1/2 ill. 1 órával korábban!)

Késni nem lehet!

Minden információ: www.oktatas.hu

megváltozott tárgyi követelmények:
kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15089-2R.pdf
Középszinten
80-100 - jeles
60-79 - jó
40-59 - közepes
25
-39 - elégséges
0-24 - elégtelen
Emelt szinten
60-100 - jeles
47-59 - jó
33-46 - közepes
25
-32 - elégséges
0-24 - elégtelen
mindkét szinten vizsgatárgyanként történik

a vizsgaeredményt százalékban fejezik ki

minden vizsgarészen
minimum 12%
teljesítendő

Ha a vizsgázó önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az írásbeli vagy gyakorlati vizsgarészt - a szóbeli vizsgarészt kétszer teljesíti.
Speciális esetek
A maximális pont arányában (pl.150 helyett 120) változik a végső eredmény is.
Ha a vizsgázó szóbeli vizsgán a húzott tétel anyagából
teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

Speciális esetek
A póttételre kapott pontot megfelezik és kerekítik.
Az
írásbeli
vizsgán: elveszi a felügyelő tanár, ráírják a szabálytalanságot – folytatja – jegyzőkönyv - igazgató - bizottság
Az írásbeli vizsga után: rávezeti a tanár – igazgató - bizottság

Szóbeli vizsga előtt:
a vizsgabizottság mérlegel és dönt:

a feladat/vizsgarész érvénytelen
az adott tárgyból javítóvizsgát tehet

Szóbeli
vizsgán: jegyzőkönyv – vizsgaelnök – bizottság
Záró értekezleten: a vizsgabizottság mérlegel és dönt

Szabálytalanság esetén
Írásbeli
megtekintése után
a megtekintést követő első munkanapon 16.00-ig
(eltérő javítás, számszaki hiba)

Szóbeli
eredményhirdetése után
a kihirdetést követő első munkanaptól három napig törvényességi kérelem
(rövid felkészülési idő, hosszú felelet)
Jogorvoslat
A felvételi eljárás
www.felvi.hu
Jelentkezés: 2019. február 15.


másik eljárás!
nem az iskola intézi!
március
közepe

hiánypótlásra felszólítás
válasz 8 napon belül


2015-től már csak elektronikus úton:
www.felvi.hu

regisztráció - biztos internet és saját e-mail cím szükséges

előnye, hogy nem engedi a hibás kitöltést

Hitelesítés:
ügyfélkapun vagy postán február 20-ig

Dokumentumok
:
elektronikus feltöltéssel július elejéig
lefotózott vagy beszkennelt dokumentum feltöltése

Felvételi jelentkezés
április
vége:
regisztrációs levél,
számla a befizetésről,
folyamatos tájékoztatás
június
1-ig:
12.-es bizonyítványok beküldése
július 10-ig
:
dokumentumpótlás
az érettségi bizonyítvány és a
nyelvvizsga bizonyítvány
másolata már nem kell
kérvények
egyszeri sorrendmódosítás
július

26.
ponthatárok

augusztus
20 előtt:
fellebbezés
pótfelvételi jelentkezés, csak egy helyre
Felvételi Tájékoztató
és a
felvételi jelentkezés már csak az interneten!

Érettségi és felvételi tájékoztató


2019

Eljárási díj: e nélkül nem történt jelenkezés!
a csak finanszírozásukban eltérő jelentkezések egy helynek számítanak (alapjelentkezésnél 3 hely, azaz 6 sor)

hátrányos helyzetűek igazolás ellenében 50%-ot utólag visszakapnak
módja: banki átutalás vagy internetes tranzakció

az alapdíj: ingyenes 3 helyre (hat sorra) (Á-Ö)

kiegészítő díj: háromszor 2000.- Ft (hat sor)

sok helyen külön eljárási díj:
alkalmassági vizsgák (7. táblázat) 2000-4000.- Ft
egyenesen az intézménynek kell fizetni!

várhatóan 6000.- 10.000.- Ft
Utómunkálatok

a (volt) osztályfőnök értesítése a továbbtanulásról

Öregdiák Egyesület - regisztráció a honlapon

öregdiák találkozók, sportnapok
hely-díj-aláírás
Szülői feladatok
Érettségi jelentkezés (január 23. után)

ellenőrzés/javítások elvégzése otthon
hivatalos iratok alapján! - személyi ig. vagy útlevél és lakcímkártya

a jelentkezési lap aláírása - 18 éves kor alatt a szülő/gondviselő is aláírja,

a jelentkezésig 50 óra közösségi szolgálat - igazolva az iskolai füzetben és a bizonyítványban

mentességi kérelem és az érettségire is érvényes szakvélemény csatolása

ha van előrehozott, a korábbi törzslapkivonatot is hozni kell

biztos háttér
testi és lelki
formaidőzítés
Ballagás: 2018. május 3. péntek 10.00

Írásbeli
vizsgák: 2018. május 6-24. (8.00 ill. 14.00)

Emelt szintű
szóbelik
: 2018. június 5-13. (behívó)

Középszintű
szóbelik
: 2018. június 17-28. (7.30)
Megjelenés és pontosság (1/2 ill. 1 órával korábban!)

Késni nem lehet!
Minden információ: www.oktatas.hu
Jogorvoslat
Írásbeli megtekintése után
a megtekintést követő első munkanapon 16.00-ig
(eltérő javítás, számszaki hiba)

Szóbeli eredményhirdetése után
a kihirdetést követő első munkanaptól három napig törvényességi kérelem
(rövid felkészülési idő, hosszú felelet)
Felvételi jelentkezés

csak elektronikus úton:
www.felvi.hu

Regisztráció
-
felvi.hu
-ra és onnan az
e-felvételire


Hitelesítés:
ügyfélkapun vagy postán február 20-ig

Dokumentumok feltöltése
:
elektronikusan 2019. július elejéig

Természettudományos tárgyak számítása:
https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/Alapkepzesben/termeszettudomanyos_targyak_a_pontszamitasban

Többletpontok táblázata
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2017A/2_pontszamitas
44,5
89
72,2
72
118
131
159
+100
+50
+50
89+72+118+100=
379
89+72+131+50=342
89+72+159+50=370
t+a=336
t+m=312
a+m=368
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2017A/FFT_2017A_tobbletpontok_attekintese.pdf
Full transcript