Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CHOROBY

No description
by

Monika Baryła

on 18 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CHOROBY

CHOROBA to stan żywego organizmu, w którym nie może on funkcjonować prawidłowo/normalnie
w kontekście fizjologicznym lub/i psychologicznym - BIOLOGICZNE
- FIZYKOCHEMICZNE
- SPOŁECZNE
- GENETYCZNE Czynniki
chorobotwórcze Biologiczne pasożyty
bakterie
wirusy
priony Fizykochemiczne promieniowanie
gleba
powietrze
zanieczyszczenia
trucizny
pogoda społeczne stres
brak akceptacji
nacisk społeczny genetyczne mutacje:

-punktowe
- struktury chromosomu
- liczby chromosomów Nosówka BSE
choroba szalonych krów Czynnik wywołujący: Wirus nosówki psów CDV Objawy: determinowane wiekiem zainfekowanego zwierzęcia, wtórnymi infekcjami oraz szczepem zarazka. Falująca gorączka w pierwszych dniach po wtargnięciu wirusa. Distemper Diagnostyka Na podstawie objawów klinicznych Badania laboratoryjne immunofluorescencja bezpośrednia badania serologiczne test RT-PCR Profilaktyka szczepienia ochronne atenuowanym wirusem
izolowanie zainfekowanych zwierząt od zdrowych GĄBCZASTA ENCEFALOPATIA BYDŁA
BSE Czynnik wywołujący: PRION białkowa cząsteczka zakaźna Objawy: pozakomórkowe złogi amyloidu
wakuolizacja neuronów (tzw. stan gąbczasty)
ubytek komórek nerwowych
przerost astrocytów, znaczna proliferacja gleju gwiaździstego Badanie histopatologiczne tkanki możliwe dopiero po śmierci lękliwość, agresywność, nadpobudliwość, nadmierna reakcja na bodźce, drżenie mięśni uszu
nienaturalna postawa i zaburzenia ruchowe: brak koordynacji ruchowej, napieranie na przeszkody
spadek wydajności mlecznej, masy ciała, Nie wprowadzono żadnych przyżyciowych metod diagnostycznych m. in. dlatego, że priony nie mają właściwości immunogennych – zakażenie nie wywołuje odpowiedzi immunologicznej gospodarza.
- brak jest produkcji interferonów
- brak reakcji ze strony limfocytów T i B
Brak testów przyżyciowych wiąże się także z lokalizacją prionów w tkance nerwowej.
Rozpoznanie może w tej chwili nastąpić dopiero po śmierci na podstawie:
 Badanie kliniczne (opis objawów przedśmiertnych)
 Badanie histopatologiczne mózgu
Wykrywanie patologicznej formy białka PrPSC metodami immunoenzymatycznymi, immunohistochemicznymi, western blotting Diagnostyka Profilaktyka: - wycofywanie/zmiana technologii produkcji mączek kostnych - zwalczanie oparte na systemie aktywnym Stereotypia polega na wykonywaniu przez zwierzę prostych, zrytualizowanych, często rytmicznych powtarzalnych czynności pozbawionych celu i nie prowadzących do zaspokojenia faktycznych, fizjologicznych potrzeb organizmu. jest to rodzaj czynnej odpowiedzi na czynnik zagrażający, zupełnie nieadekfatnej jednak, nie prowadzącej do efektu zniesienia bodźca wywołującego stres, stąd też patologicznej. Stereotypie u konia ORALNE MOTORYCZNE ogryzanie żołbu, poidła żucie drewna łykawość = połykanie powietrza chód wokół boksu tkanie = przestępownie z nogi na nogę kołysanie na boki głową, wyginanie szyi PRZYCZYNY Podłoże stereotypii jest złożone. Zaistnieć może poprzez kombinację takich elementów jak:
- doświadczenia z przeszłości
- czynniki genetyczne
- zbyt rzadko organizowane odpasy
- zbyt skondensowaną paszę/ nieodpowiedni jej skład
bądź pojedyncze z nich. Profilaktyka Dbanie o ogólny dobrostan zwierząt leczenie: wykluczenie chorób o podłożu neurotycznym
metody psychologiczne i żywieniowe
metody chirurgiczne
metody farmakologiczne HEMOFILIA typu A, B, C Choroba wywołana mutacją na chromosomie X, o charakterze recesywnym Choroba polega na zakłóceniu procesu krzepnięcia krwi na skutek braku czynnika VIII, IX, badź XI, w zależności od typu. Do objawów należą:
- krwawienia wewnętrzne: podskórne; do stawów; do mięśni
- krwiomocz
- krwawienia z błony śluzowej jamy ustnej i nosowej
- krwawienia pozaotrzewnowe, do CUN Diagnostyka test APTT - wydłużony czas kaolinowo-kefalinowy badanie czasu krwawienia (BT) - w normie wywiad z pacjentem badanie czasu protrombinowego (PT) - w normie badanie stężenia czynnika VIII; IX; XI w osoczu ilościowa ocena inhibitora czynnika VIII - nabyta!! PROFILAKTYKA Suplementacja preparatami czynników VIII lub IX Ostrożność w podejmowaniu zadań ryzyka D Z i Ę K U J Ę
Full transcript