Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psykologi - en översikt

En introducerande översikt till ämnet psykologi med historisk utveckling, socialpsykologi, biologisk psykologi och kognitiv psykologi.
by

Rolf Fält

on 18 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psykologi - en översikt

Psykologi Kognitionspsykologi - läran om människans själ Psykologins utveckling 2000 Neuropsyokologi Biologisk psykologi Socialpsykologi 1890 Psykoanalys Utvecklingspsykologi Socialpsykologi Beteendepsykologi Biologiska perspektivet Psykologins pionjärer 1920 1960 Modern psykologi Philip Zimbardo Sigmund Freud
1856-1939 Ivan Pavlov
1849-1936 Jean Piaget
1896-1980 Stanley Milgram
1933-1984 Främsta företrädare: Sigmund Freud
Människosyn: vi styrs av våra drifter
Individens styrs av: våra tidigaste erfarenheter

Behandlingsmetod: psykoterapi Främsta företrädare: Ivan Pavlov
Människosyn: vi kan betingas och programmers
Individens styrs av: drifter som kan manipuleras

Behandlingsmetod: betingat agerande Främsta företrädare: Jean Piaget
Människosyn: vi "mognar" med tiden
Individens styrs av: möjligheten att kontrollera våra sinnen

Behandlingsmetod: utveckla individens sinnen Främsta företrädare: Stanley Milgram
Människosyn: vi är sociala varelser
Individens styrs av: människorna i vår omgivning

Behandlingsmetod: individuellt samhällsmedvetande 1980 Främsta företrädare: Läkarvetenskapen
Människosyn: vi är avancerade biologiska varelser
Individens styrs av: biologiska processer

Behandlingsmetod: medicin Vetenskapens framsteg har gett oss en
otroligt komplex bild av människans hjärna Kognitiv psykologi Främsta företrädare: Ulric Neisser
Människosyn: vi är tänkande varelser
Individens styrs av: vår perception

Behandlingsmetod: skapa nya tankebanor Ulric Neisser
1928-2012 Bygger till skillnad från psykoanalysen på vetenskaplig grund.

Skiljer sig från beteendepsykologi genom att istället
för att fokusera på fysisk förändring försöka analysera mentala processer. Psykoanalys Beteendepsykologi Utvecklingspsykologi Avbytarbänken Vad är psykologi? Allt eftersom krav på tillämpningsbarhet och vetenskaplig grund höjts inom psykologins vetenskapsområde så har vissa grenar förpassats till historien. Problem:
Bygger inte på vetenskaplig empiri
Består av godtyckliga antaganden Problem:
Säger inte mycket om hur människans psyke fungerar
(förutom att vi kan tvingas till det mesta) Problem:
Bygger ursprungligen på svag empiri
Kan inte alltid särskilja genetiska och miljömässiga faktorer psyko kommer ur latinets "själ" - Hur påverkas vi mentalt av vårt arv och vår miljö?
- Hur fungerar vi människor?
- Hur fria är vi egentligen? Exempelvis:
Hur stor påverkan har media på oss?
Vilken roll spelar språket när vi försöker förstå världen?
Vilken påverkan har våra tidigare erfarenheter på vårt sätt att tänka?
Hur uppfattar vi vår verklighet? Hur tänker vi? Exempel:
Hur fria är vi som individer?
Vilken roll spelar vår sociala tillvaro? Bygger på vetenskaplig grund.

Skiljer sig från andra grenar av psykologi genom att alltid arbeta med en social kontext. ur latinska "socios", kamrat Skiljer sig från andra psykologiska perspektiv genom att bara rikta in sig på våra fysiska processer.

Ser vår "själ" som en maskin med kugghjul och skruvar. Exempel:
-Hur påverkar olika kemiska ämnen vår hjärna?
- Hur fungerar vår hjärna? Hur fungerar vår egen mjukvara egentligen? Hur ond är en nazist? Situational variables can exert powerful influences over human behavior, more so that we recognize or acknowledge.

The line between good and evil is permeable and almost anyone can be induced to cross it when pressured by situational forces.
Full transcript