Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IKT I SPRÅKUNDERVISNINGEN

En introduktion till hur digitala verktyg kan användas i språkundervisningen
by

Linda Söderlind

on 20 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IKT I SPRÅKUNDERVISNINGEN

Varför IKT?
IKT I SPRÅKUNDERVISNINGEN
Linda Söderlind
2014

Ämnesdidaktiska grundfrågor
Planering av undervisning
Varför? Syftet
Vad? Innehåll
Hur? Metod
Sjöberg, Svein (1998)
Syfte (varför):
Inspirera till att våga och vilja använda IKT i språkundervisningen
Innehåll (vad):
Forskning
IKT (ramar, min skola)
Konkreta exempel
Metod (hur):
Prezi - lätt att dela & att bädda in clip
Hand outs - lätt att hänga med
Sista didaktiska frågan...
För vem?
Vad vet ni om IKT?
Mentimeterröstning på G
Gå till:
www.govote.at
Sammanfattning Mentimeter
+ Feedback till dig som lärare - innan/under/efter arbetsmoment
+ Snabbt & tydligt resultat (jfr exit notes)
+ Alla är anonyma (jfr handuppräckning)
+ Enkelt att skapa frågor och enkelt att svara (skapa konto: mentimeter.com)
+ Flera användningsområden - rösta enskilt/diskutera/rösta igen (komma till nya insikter)

- Kräver att alla har mobil/platta/dator
Skapa förförståelse för en text...
Wordle (www.wordle.net)
Kopierar in textmassan (krävs att den är digital)
Ordmoln bildas
Eleverna kikar på ordmolnet
Svarar i answer garden - Vad tror eleverna att texterna kommer att handla om?
Fungerar i alla språk (kan anpassa)
Synliggör allas åsikt & förbereder läsningen
Liknande instrument:
- Answer Garden (answergarden.ch) - För korta svar, ett ordmoln skapas (se exempel snart)
- Socrative (www.socrative.com) - Kraftfullare, fler möjligheter, skapa prov & engagera eleverna mer

Tips: http://www.pedagogvarmland.se/blogg/180/20140205/klassens-mastare

Linda Söderlind
Gymnasielärare sedan 2001

Forshagaakademin
:
Friskola - Yrkesförberedande
Sportfiskeakademin
Ty/Eng/Gy-arbete
Programansvarig

KAU:

VFU-didaktiker i engelska på ÄL-progr
Lärare på korta Lärarutbildningen
Vem är det du lyssnar på?
Glad IKT-användare!
1. Varför IKT?
2. IKT på min skola
3. Konkreta exempel på hur IKT kan
integreras i språkundervisningen
4. Svårigheter vs Möjligheter med IKT
5. Hur kan du möta och använda IKT?
6. Appar och Tips
7. Referenser
8. Frågor & Avslutning
Disposition
Break - ja
Frågor - ställ dem
1. Varför IKT?

Det är skolans ansvar att eleven
"kan använda... modern teknik som
ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande."
Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan och Grundskolan, 2011
Utgångspunkt:

Vad är viktigast för mig när
det gäller min undervisning?
Mål:
ALLA ELEVER SKA
UTVECKLAS!
En helt vanlig klass!
KONSEKVENS:

Alltså behöver jag använda verktyg
och metoder som passar ALLA och
som passar till SYFTET!
IKT är ETT verktyg
bland många andra!
Selander & Kress - Design för lärande

Lärande i förändring, läraren har inte längre "alla svaren"

Elever deltar/kommunicerar/producerar info med text, bild och musik = global kommunikation

Skapar "nya
möjligheter
och påfrestningar för en verbalspråklig & skriftbaserad skoltradition" (2010:29)

Lärande kan ses som "en ökad förmåga att engagera sig i världen på ett
meningsfullt
vis" (2010:32)

Lärandet har en "kreativ potential som inte bara
handlar om att nöta in utan om att förstå, ibland
att förstå på ett nytt sätt" (2010:45)Edward Jensinger
- Blogg - Edward & Skolutvecklingen
http://edwardochskolutvecklingen.blogspot.se/
IKT i skolan ger om det är rätt använt - Digital kompetens, Källkritisk kompetens, Informationskompetens & motivtionshöjande arbetssätt
John Hattie - Synligt lärande, effektstudie
Vad påverkar elevers kunskapsutveckling (0.40 och över = STOR effekt)
Återkoppling på prestationer 0,73
Filmning av undervisning (fortbildning) 0,88
Formativ bedömning 0,90
Varför IKT?
Att skapa ett
mervärde
och
möjligheter
med IKT

Ruben Puentedura - SAMR-modell
Substitution
Augmentation
Modification
Re-Defenition (Jfr Selander & Kress Re-design)

Utmaningen är att inte bara
ersätta
något analogt mot något digitalt....

Hur kan du
tänka
när du vill integrera IKT i din språkundervisning?

Vill du ha fler exempel? Kika gärna igenom Martin Fernströms och Josef Sahlins
Prezi
, där de visar hur skolabetet blir "Viktigt och på riktigt":
http://prezi.com/5dky-qm6mk1m/vpr2013/
Hur ska du komma upp till "
omdefiniering
"?

- Skapa uppgifter som
inte
skulle ha kunnat genomföras utan IKT

- Svårt att nå långt när det blir tvärtom, dvs. tekniken tvingas in i det som
redan existerar - ersättning (jfr misslyckade 1-1 satsningar)

- Om lärandet förändras så måste sättet att skapa förutsättningar för det nya
lärandet också förändras!

- Se exempel och diskutera
TYSKA 1 - Din uppgift:
Skriv EN dialog på papper TILLSAMMANS med en kompis.

Spela sedan upp dialogen för läraren för att få muntlig FEEDBACK på innehåll och uttal.

Därefter ska ni använda er ANTINGEN av appen PUPPET PALS och “animera” samt spela in er dialog eller spela in er som vanligt (MED bild!). När ni är klara spar ni er show/inspelning på youtubekontot Fisketretton. Ni ska också skriva frågor till era dialoger
som era klasskompisar ska svara på när de kikar på era clip senare.

Innehåll i dialogen - Du ska visa att du har lärt dig följande:

Kunna hälsa och säga adjö (till du-person eller hövligt)
Presentera dig själv (vad du heter, var du bor och varifrån du kommer)
Kunna ställa frågor om vad någon heter, bor och varifrån någon kommer
Kunna bestämma träff (ge telefonnummer, berätta adressen, ge träffen ett innehåll)
......................................................................

Hur tänkte jag vid planeringen? SYFTET? Varför inspelning? Varför Puppet Pals? Varför kika på varandras clip? Var det nödvändigt med IKT? Mervärde? Andra möjligheter? DISKUTERA MED GRANNEN!
Kika på er handout - Pedagogisk Planering Tyska 1, Etappe 2
Inspelning v.s "live" för läraren/klassen
Puppet Pals = slipper synas, går in i en roll (ej lika nervösa)

Inspelning - Kan göra om tills de blir nöjda = de ÖVAR mer = de LÄR sig mer

Slipper bli nervösa för att det är ett bedömningstillfälle eftersom jag ej är där

Eleverna kan göra uppgiften hemma eller i skolan (jfr alla lyssnar vid muntl. presentation)

Publicerar på gemensamt konto = kan se varandras = övar på att lyssna

Frågor till clip = ger eleverna i läxa att se andras clip och svara på deras frågor = övar hörförståelse

Elever ser andras clip och kan även diskutera kvalitet = vad är det egentligen i tyskan?
När jag ger feedback = har inspelningen som stöd = vi kan lyssna och diskutera

Var det nödvändigt med inspelning för det jag ville uppnå? MERVÄRDE? Resultat...


2. IKT på min skola
Hur kan man jobba med IKT?
Som enskild lärare
Lärare och elever
Lärare, kollegor, flera klasser
Samarbete mellan skolor
Helhetsgrepp på hela skolan...!

Lyckade IKT-satsningar kommer ur ett helhets-
perspektiv (från rektor och alla blir med på tåget)

Men! Du kan börja någonstans!

På ForshagaAkademin gör vi så här...
Förutsättningar på FA
Mål:
Alla elever ska ha iPad + IKT-strategin ska följas

IKT-gruppen:
Driver IKT-utv på skolan (samarb. med pedagogiska
gruppen)

Utbildning kontinuerligt:
IKT + pedagogik
IKT på min skola

Publicera:
Klasskonto på youtube
Wordpress - Blogg
Twitter
Facebook


IKT på min skola
Hantera:
Google Apps (dela dok, inlämningar, samarbeta)
Drive, E-mail, Kalender
Bilder: Klasskonto på Flickr
Sites: Alla lärare har en Site (lektionsplanering, länkar...)
IKT på min skola
3. Konkreta exempel
på hur IKT kan integreras
i språkundervisningen
Oändliga möjligheter... Dessa kommer med idag:
Inspelning
Blogg
Skärminspelning för feedback
Flipped Classroom (inkl. Edpuzzle)
Titanpad
Några Appar
Inspelning
Oftast med mobiltelefon
Laddas oftast upp till YouTube alternativt Bambuser (live)

INSTRUKTIONSFILMER (HOW TO...)
:
Clip 1: Christan gör en
instruktionsfilm
på engelska, visas sedan för andra elever i andra klasser

Clip 2: Joel instruerar hur man binder en fluga
Inspelning
DIALOGER
Clip 3:
Ty1 - Sebastian och Christoffer använder Puppet Pals
(elev inte i bild). Annat liknande program - Sock Puppets

Clip 4:
Ty 1 - Dialog mellan Gustav och (elever i bild) Uppdrag:
På en sportfiskecamp
Inspelning
BESKRIVNINGAR
Clip 5:
Ty1 - Arvid berättar om en av karaktärerna i serien "Türkisch für Anfänger"

Clip 6:
Ty 1 - Rebecka beskriver en känd person
Inspelning
SAMTAL - PODCASTS
Clip 7:
En5 - Elin, Liam och Olle samtalar ett område inom Project USA

TAL - TALA SOM TED (TED TALKS)
Clip 8:
Logan LaPlante pratar om sin framtid.

Se även Tala som TED på vår skola (på svenska):
http://svenska.fiske13.se/category/talasomtedomfiske/page/2/

... och på Årstaskolan: http://talasomted.se/


Sammanfattning inspelning
+ Synliggör lärandet (elev/elever/lärare)
+ Synliggör processen (för elev, lärare)
+ Enklare bedömning genom exempel
+ Lätt att ge feedback
+ Eleven har chans att göra om (jfr muntl.
presentation)
+ Alla deltar - får synas/höras

- Kan vara svårt med tekniken
- Vissa vill ej vara med i bild - går att lösa
med ljud
Bloggar
Webbstjärnan.se
Wordpress - Bloggverktyg (vid intresse av utbildning v.44 kontakta: johan.andersson@forshagaakademin.se)
Gratis för skolelever
Snabb support & du kan tävla med din blogg

Blogg 1 : Hooked on English, åk 1, kurs en5.
Sammanfattning blogg
+ Synliggör lärandet & processen ytterligare
+ Ser varandras texter/filmer och kan kommentera
+ Andra kan se vad som görs i skolan
+ Möjlighet att nå till "omdefiniering" enligt
Puentedura
+ Skapar motivation - skolarbetet blir viktigt och på
riktigt
+ Bra stöd via Webbstjärnan support

- Kan vara svårt med tekniken
- Hitta lämpliga mottagare
- Tar tid att skapa bloggen
- Vissa vill ej publicera - dock inget tvång
Skärminspelning som verktyg för feedback
Skärminspelning

Det du pekar på och markerar med muspekaren och det du säger spelas in och syns som en film för den som får länken till filmen (exempel strax)

Program
:
Screen-Cast-O-Matic
Jing
Länk till min presentation om hur du laddar ner och använder dessa program hittar du här: http://bit.ly/1aGsmFH
Sammanfattning skärminspelning
+ Underlättar bedömning
+ Eleverna kan lyssna, se igen
+ Ger bättre omarbetningar av uppgifter
+ Går snabbare än skriftligt omdöme
+ Kan även användas till att spela in presentationer
som du vill dela med eleverna

- Jing kräver flash för uppspelning (funkar alltså
dåligt med iPad)Flipped Classroom
Inspelning av lektionsmoment innan de sker - flippar lärandet
Enkel inspelning, oftast med mobil
Daniel Barker - Har testat länge, har en hel bank filmer, ses av många. Har också ett pedagogiskt tänk med upplägget!

Clip 1: Barker sammanfattar hur han jobbar (3min)Sammanfattning
Flipped Classroom
+ Möjlighet för elever att komma med
frågor TILL lektionen
+ Diskussion & lärande sker i klassrummet,
inte hemma
+ Osäkra kan kika flera gånger
+ Mer effektiv undervisning
+ Massor av filmer på nätet tillgängliga
+ Bra anpassning av materialet via EdPuzzle

- Kräver att alla har tillgång till nät
- Kräver att läraren spelar in = tar tid
Flipped Classroom
Hur kan du flippa undervisningen i språk?

Clip 2 - Eleverna ser på grammatikförklaringar hemma, Sven Järgenstedt visar (Han använder här appen:
Explain everything
)

Clip 3 - Eleverna kan "flippa" genom att göra egna grammatikförklaringar genom tex. appen
Explain Everything

Clip 4 - Läraren kan använda sig av
EdPuzzle
vid skapandet av Flippade filmer. Du använder material som finns eller gör uppgifter till dina egna filmer.
Eleven ser filmen hemma, får frågor och kommer förberedd till lektionen.
www.edpuzzle.com


Titanpad (arbeta samtidigt i samma dok)
Eleverna skriver tillsammans i samma dokument
Titanpad - går in, skapar konto, delar ut "pads" till eleverna i grupper
Läraren skapar det som ska diskuteras - utgångspunkt
Titanpad.com
Liknande upplägg: Google Drive
Även: Lärarprofil på Facebook, elever får uppgifterna där och indelade i slutna grupper ska de diskutera uppgiften på FB
Sammanfattning Titanpad
+ ALLA syns
+ Chans att samarbeta skrivbaserat
+ Lätt att se processen (inspelat)
+ Synliggör lärandet
+ Ger tid till att tänka innan åsikt delas (jrf.
diskuterar muntligt)

- Kräver att alla har tillgång till nät
- Läraren måste skapa "rummen" och dela ut
länkar
- Var noggran med instruktionerna kring det
som ska diskuteras
4. Svårigheter vs
möjligheter med IKT
Svårigheter???
- Krångel med med tekniken
- Alla har inte tekniken
- Tar längre tid, orkar inte
- Överskattat - de lär sig inte mer
- Eleverna använder det på fel sätt (förstör, spelar
eller slösurfar)
- Alla kanske inte vill (integritet)
- Skolan i verkligheten (Apple, Google, Youtube...)
Vad tycker eleverna om
IKT i undervisningen?
Pedagog Värmland på besök - vt14

Artikel "Tänk om de bara skulle lämna in till mig, vad lönlöst"

http://bit.ly/1n2hAN9
5. Hur kan du möta och
använda IKT?

Du måste...
...våga!
...integrera IKT redan i PLANERINGEN av
undervisningen
...fundera över SYFTET! Varför vill du göra så?
Vad vill du att eleverna ska uppnå?
...hitta en balans i arbetsbelastningen, om du lägger till något
nytt så får du ta bort något gammalt!
Våga släppa kontrollen!

Se det hela som en resa, vet ej vart vi hamnar, men vägen dit är spännande och lärorik!
Hur kan du möta och använda IKT?

Hur kan du möta och
använda IKT?Klicka dig igenom den här presentationen igen hemma i lugn och ro

Fundera över befintliga projekt/lektioner - eller snappa upp ett nytt som dök upp idag!

Fundera över syftet - vad vill du uppnå? Vilket verktyg ger mervärde i språkundervisningen?

TESTA!
Ta sedan med dig dina
erfarenheter
och
frågor
till nästa tillfälle. Vi delar med oss och kommer vidare.

Ta
GÄRNA
med en lektion/projekt (kortfattat
på papper) som fungerat bra/dåligt
med IKT!

6. Appar och fler tips

http://bit.ly/1aGsmFH
Min presentation om hur du kan jobba med
skärminspelning

http://bit.ly/1egb5DK
Presentation av appar som kan användas som
stöd
för tex. läsning

http://www.forshagaakademin.se/
Kolla in våra
bloggar
för att se vad vi gör!

Länktips


digitalaskollyftet.se
pedagogvarmland.se
pedagogstockholm.se
patriciadiaz.se
barkersthlm.blogspot.se
webstjarnan.se

Twitter, följ...
@johananderss, @itmamman,
@Anna_Kaya, @stehagen, @Klycken, @kalexandersson, @SvenJargen,
@digiskol, @Skollyftet, @itiskolan
@grishund, @saramrtsell,
@dunkels


Referenser

Hattie, John. Synligt Lärande. (2011) http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/synligt-larande.html

Puentedura, Ruben. R. The SAMR model. http://www.hippasus.com/rrpweblog/

Rosén, Emma. Anpassning av SAMR-modellen: https://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/datorer-och-webben/

Selander, Staffan. Kress, Gunther. (2010). Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Nordstedts.

Skolverket. (2012). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Prezi made by Linda 2014

Dax för Mentimeter igen...

www.govote.at


Nästa träff...

Datum: Torsdag v.45, 6/11

Tid: 18:00

Om du har frågor under tiden:
linda.soderlind@forshagaakademin.se

Men ta MED frågor tills vi ses igen!
Integritet och att hantera IKT i skolan
Kristina Alexandersson - Chef för skolan.se
Integritet på Internet (53 min)
Johan Andersson - Internet
i skolan (5 min)

Arbetsmaterial:
http://www.webbstjarnan.se/?s=integritet

Ställ dig följande frågor:
Är det vettigt att använda just det IKT-verktyg som du
har valt? Varför då?
Skapas ett MERVÄRDE eller ERSÄTTER det ngt annat?
Skulle det gå att genomföras utan verktyget?
HUR ska du genomföra det?
Vilka resurser har du?
Hur förbereder du eleverna?


Om du vill använda mina bilder och min presentation så gör det under creative commons-licensen: BY, NC, SA
Hur tänkte jag?
Tips för App-användning
Leta inte planlöst efter appar i en lista

Utgå från ditt behov & syfte - två exempel från mig: Be Seated och Pick me! Jag behövde digital hjälp och letade efter appar som kunde göra det jag ville

Samma som med andra IKT-verktyg, de ska skapa ett mervärde för att användas istället för det du gör nu

Kika gärna på användarrecensioner innan du laddar ner apparna, se tex. www.skolappar.nu
4. Svårigheter vs
möjligheter med IKT
MÖJLIGHETER!
+ Alla får synas - går att anpassa (integritet på nätet)
+ Möjlighet att se progression - kunna göra om igen
+ Upptäcka språket - få syn på kvalitet
+ Ge/få feedback i lugn och ro (jfr muntl.pres)
+ Lära sig program (iMovie, You Tube...)
+ Samarbete - dela teknik och innehåll
+ Eleverna anstränger sig - det SYNS vad de gör, vill delta
+ Skapar medvetenhet om bedömning
+ Quote Patricia Diaz: "De lär sig FLER"
+ Hantera bilder och film - rättighetsmässigt
+ Vett & Etikett på nätet - Vad vill du synas med
och hur?
Socrative
www.socrative.com
Teacher log in - skapa konto
Skapa quiz, exit tickets, tävling - namnge ditt "rum"
Olika sorters frågor, öppna/flerval/sant-falskt/exit ticket
Student log in - behöver inget konto, loggar in via lärarens "rum"
Rättas direkt
Bra översikt över resultat - bra feedback till läraren och eleven

Varför IKT?
IKT I SPRÅKUNDERVISNINGEN, Del 2

1. Follow up - Hur har det gått?
Erfarenhetsutbyte och frågor

2. Att skapa ett youtube-konto för en klass

3. Appar i språkundervisningen

4. Omvärldsanalys - IKT

5. Att gå vidare med IKT i dina ämnen/på skolan
1. Follow up - Hur har det gått?
Erfarenhetsutbyte och frågor

Vad har testats?

Syfte/Hur?

Resultat? Problem/möjligheter?

Respons från elever/kollegor/föräldrar?

Utvecklingsmöjligheter?


2. Att skapa ett youtube konto för en klass

Steg 1: Mailadress behövs (anv. ej som mail)
Gärna ett g-mail-konto (kompatibelt)
www.gmail.com
Skapa konto2. Att skapa ett youtube konto för en klass

Skapa konto forts.
NAMN
:
Välj ett
smart
förnamn och efternamn (ej siffror)
Tänk strategiskt och enkelt, håll samma linje
Gärna klassen/ämnet/startår: T.ex. Fiske Tretton

ANVÄNDARNAMN
:
Välj förslagsvis förnamnet och efternamnet
fisketretton
@gmail.com

SKAPA ETT LÖSENORD
:
Håll det enkelt - t.ex. forshaga2013

Skapa konto forts.

FÖDELSEDAG
:
Ta längre tillbaka, t.ex. 1980, tar du 2014 får du inte skapa ett konto eftersom du är för ung :)

MOBILTELEFON
:
Du kan lämna fältet tomt

BEVISA ATT DU INTE ÄR EN ROBOT
:
Fyll i det du ser på bilden

SVERIGE, GODKÄNN, NÄSTA STEG
Skapa konto forts.

SÅ HÄR VISAS DU:
Du kan lägga in en profilbild (inget måste)

VÄLKOMMEN
:
Din nya e-postadress är
fisketretton@gmail.com

FORTSÄTT TILL G-MAIL:
Du behöver inte göra något mer nu


2. Att skapa ett youtube konto för en klass

Logga in på Youtube med ditt G-mailkonto
www.youtube.com
Klicka på LOGGA IN
Fyll i G-mailadressen du nyss skapat + lösen
(alt. lägg till konto)
KLART!

2. Att skapa ett youtube konto för en klass

Att tänka på...
Diskutera med eleverna vad som ska finnas på kontot (vad som INTE ska finnas..)
Vett och etikett med andras verk (regler)
Hur eleverna ska lista sina verk - dvs. vem som kan se dem
Offentligt (förinställt, alla kan se och söka)
Olistat/dolt (bara de med länk kan se)
Privat (bara för de som har log in till kontot)

2. Att skapa ett youtube konto för en klass

Att tänka på...
Bekanta dig med kontot - min kanal
Smart att skapa spellistor som du kan samla olika projekt i

DEL 2
3. Appar i språkundervisningen

Recap - Leta inte appar för apparnas skull, leta efter dem när du känner ett behov av något.
Lättare att hitta rätt med syftet i förgrunden
Många appar merför inget mervärde (dvs. upg. kan genomföras utan appen)
Mina elever har iPad - min utgångspunkt

En helt vanlig klass...
3. Appar i språkundervisningen - producera
Popplet - Mind Map Program
Mac (padda, mobil, dator)
Flera anv.områden - innan, under efter projekt, planering inför presentationer
Lägga in text, bild (fota, infoga)
3. Appar i språkundervisningen - producera
Explain Everything - Skärminspelning
Mac och övriga (dator, padda, mobil)

Användningsområden språk:
Läraren lägger in text, eleven läser in (spelar in) prata om uttal t.ex.
Eleverna presenterar ett område - visar sin kunskap (grammatik, kultur...)
Eleverna skapar... sagor, berättelser, beskrivningnat
Kamratbedömning/Formativ bedömning
Läraren/eleverna göra flippade filmer
Explain everything

Exempel och tips:
http://www.skolappar.nu/explain-everything/

Ett annat program för skärminspelning - Screen-Cast-O-Matic, inte lika varationsrikt men fungerar bra: se exempel

Jag använder det alltid till elevfeedback på texter
3. Appar i språkundervisningen - producera
Pow - Strip Design
Mac (iPad, mobil)

Användningsområden språk:
Skapa förklaringar, sagor, beskrivningar... (skriva)
To be on top of things...
3. Appar i språkundervisningen - för stödbehov
Se presentation av apparna här:
bit.ly/1egb5DK

3. Appar i språkundervisningen - pedagogik
Pick me
- Drar
vem som ska svara
Forskning: T.ex Dylan Wiliam,
handuppräckning är inte effektivt

Använder den också till att
skapa grupper/lag

- Jag gör i princip enbart slumpade grupper

Inget motstånd från eleverna - de vet att de måste
hänga med och de vet att grupperna skiljer sig åt


3. Appar i språkundervisningen - pedagogik
Be Seated -
slumpad placering i
klassrummet

Eleverna vet att de blir flyttade varje lektion (i början)
Lugnare klimat
Fokus på samarbete
Du väljer antal bänkar och rader men kan även dra omkring bänkarna som du villOmvärldsanalys IKT
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2014/10/08/den-digitala-utvecklingen-av-skolan-i-europa/
Horizon Report Europe - okt 2014 (globala rapporter och prognos för digital utveckling i skola, högre utb. och muséer)
6 Nyckeltrender
6 Utmaningar
6 Teknikområden som är på väg
att ändra förutsättningarna för
lärande och undervisning
1. Integrera it i lärarutbildning och kompetensutveckling (okomplicerad).
Undersökningen Survey of schools: ICT in Education, som kom i april förra året, lyfte fram problemet med lärarnas bristande förmåga att använda de digitala möjligheterna i sin undervisning.

2.
Elevernas låga digitala kompetens (okomplicerad).
Digitaliseringen av samhället ställer nya krav på kunskaper och färdigheter, både för att kunna fungera som aktiv medborgare och för att finna en plats i arbetslivet. Att kunna lösa problem tillsammans med andra, kreativitet, självständigt lärande och ett globalt medvetande är några exempel.

3. Blanda formellt och informellt lärande (komplicerad).
Det finns ett stort intresse för att eleverna i högre grad ska kunna ägna sig åt ett mer självstyrt och nyfikenhetsbaserat lärande utanför skolan, t. ex på på bibliotek, museer och science center. Behovet och nyttan är är lätt att se, men det är svårare att verkligen göra det.


4. Skapa möjligheter till autentiskt lärande (komplicerad).
Att lösa verklighetsbaserade problem är både ett bra sätt att utveckla elevernas lärande och en väg att väcka deras intresse och engagemang. Värdet är enkelt att uppfatta, att göra det i praktiken är inte lika enkelt.

5. Komplext tänkande och komplex kommunikation (mycket komplicerad).
Barn och unga måste lära sig att förstå och att leva i den uppkopplade och digitala värld de växer upp i, som blir alltmer präglad av komplexa nätverk, den semantiska webben, big data, robotar, artifiiciell intelligens, och så vidare.

6. Elever som medskapare i undervisning och lärande (mycket komplicerad).
När läraren i allt högre grad blir en mentor och vägledare, är det viktigt att eleverna blir delaktiga i att forma sin undervisning och att utveckla de lärmiljöer som behövs för ett mer undersökande lärande. Men hur går det till i praktiken?

5. Att landa...
och gå ut på månpromenad
Vad händer nu?
Hur går du vidare?
Vilka kollegor kan du dra med på turen?
Hur får du med rektorerna?
Vilken plan ska skolan ha?

Föreläsningar - inspirationspass - work shop
Hör av er och specificera önskemål för innehåll!

linda.soderlind@forshagaakademin.se
johan.andersson@forshagaakdemin.se
Full transcript