Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

wetenschappen

Cursus AAV module wetenschappen
by

Tine Simoens

on 7 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of wetenschappen

Interactie tussen
diverse disciplines

Biologie
Aardrijkskunde
Natuurkunde
Energie
wetenschappen
Wetenschappelijke methode
Praktische afspraken
lesdata: 17/9 tot en met 3/03/16
opdrachten: nu al 2
toetsen: 15/10, 3/12 en 25/02
puntenverdeling: 50/50
smartschool
Kennismaking
Feiten en meningen
Deductie en inductie
Tekortkomingen en
beperkingen
Placebo-effect
Doping
Meetinstrumenten
atlasvaardigheden
het wereldgradennet
digitale bronnen
kosmografie
breedtecirkels of parallellen, met evenaar als symmetrie-as
lengtecirkels of meridianen, met de nulmeridiaan als symmetrie-as
klimaat en vegetatie
waarneming
probleemstelling
hypothese
experiment
resultaten
conclusie
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/weer/MV_recentste_weerbericht_video
HET WEER
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060209_neerslag01
WEER
gemeten waarden
op een bepaalde plaats
op een bepaald ogenblik
op korte tijd veranderlijk
KLIMAAT
berekende waarden (gemiddelden)
in een groot gebied
over een lange periode (30 j)
op korte tijd
on
veranderlijk
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_bergenzee01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060208_zeestromen01
Ijswoestijn
Toendra
= vooral mossen
Naaldwoud of Taiga
Zomergroen loofwoud
Hardbladige (Mediterrane) vegetatie
Steppe
Woestijn
Savanne
Tropisch regenwoud
ruimtelijke ordening
De ideale stad
Orden je ideale stad
Voeg transport in rood toe: wegen, spoorwegen, kanalen, rivieren, bushaltes, ...
Bespreek in groep welke beslissingen je neemt en

waarom
je ze neemt
Vertel in 2 à 3 minuten over je keuzes in je stad aan de klas
Welke principes keren terug in elke stad? Wat pakten jullie op een andere manier aan?
De ruimte ordenen
Belangen
Individueel
Ruimtegebruikers
Fysische factoren
Functies
bepalen mee inrichting
Algemeen
Gemeenschappelijk
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2045694
Oefening p. 30
Het menselijk lichaam
Erfelijkheid
Ecologie en ecologisch evenwicht
Duurzaamheid
http://zygotebody.com/
Weefsel
Cel
Celkern met chromosomen
DNA
Vetweefsel
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030108_ademhaling04
Het skelet en spieren
Dwars-
gestreept
Glad
http://biologiepagina.nl/Brugklasnieuw/Bewegen/Ezelsbrug.htm
atlas
Vlaanderen
West-Vlaanderen
http://www.westhoek.be/nieuws/47169/raad-van-state-schorst-grup-n8-wegverbinding-ieper-veurne
Google Earth
Herhaling
Met welk doel haalt een mens adem?
Met welke proef heb je aangetoond hoe je lichaam
afvalstoffen verwijdert?
Bloedsomloop
Blauw = kleine bloedsomloop = zuurstofarm bloed
Rood = grote bloedsomloop = zuurstofrijk bloed
Witte bloedcellen
Rode bloedcellen
Bloedplaatje
Bloedgroepen
eiwit A
eiwit B
eiwitten A en B
O (geen eiwitten)
anti-lichamen B
anti-lichamen A
anti-lichamen A en B
geen antilichamen
AB
geen antilichamen
A
anti-lichamen B
?
B
anti-lichamen A
?
O
anti-lichamen A en B
Welke bloedgroep heb je?
A+
B+

O-

AB-
of nog iets anders...
spijsvertering
http://schooltv.ntr.nl/video/maagsap-goed-kauwen-is-het-halve-werk/#q=spijsvertering
zenuwstelsel
Coördinatie
Informatie
http://schooltv.ntr.nl/video/media/2079/
Het DNA van de tomaat
--> gen is recessief
We hebben bijna alle DNA info dubbel
Oefeningen
recessief
dominant
fenotype
genotype
kenmerk aanwezig in de genen
kenmerk is zichtbaar of uit zich
kenmerk is enkel zichtbaar indien homozygoot
van zodra het kenmerk aanwezig is, is het zichtbaar
voortplanting
samenwerking tussen lichaamsstelsels
2 oefeningen op papier
en korte toets
links = genetische kenmerken overgeërfd van vader

rechts = genetische kenmerken overgeërfd van moeder
homo-zygoot
hetero-zygoot
2x hetzelfde kenmerk
kenmerken verschillen
Het genetisch kenmerk voor de resusfactor bevindt
zich op het 9e chromosoom.

Wie het eiwit D heeft in zijn rode bloedcellen, is
resuspositief. Wie dit niet heeft, is resusnegatief.
Er zijn dus 2 mogelijke fenotypes.

Het genetisch kenmerk dat codeert voor D is dominant. Wie resuspositief is kan dus genotype DD of Dd hebben. We stellen mensen zonder dit eiwit voor als genotype dd. Er zijn dus 3 mogelijke
genotypes.
grootheid
mogelijkheid om arbeid te verrichten
toestandsfunctie
Energievormen
Wet van behoud van energie
in een gesloten systeem
blijft de hoeveelheid energie
altijd gelijk.

waarom koelt ons huis dan af?
waarom valt de auto dan stil als ik geen gas geef?
Energieomzettingen
Voorbeeld: kernenergie
http://schooltv.ntr.nl/video/media/1209/
E = mc
2
Labo
Darwin
vinken
Welke stelling is correct?
De mens en de aap hebben
een gemeenschappelijke voorouder.
Theorie van Lamarck
Theorie van Darwin
Waarneming
De mens stamt af van de aap.
Vraagstelling
2 Hypotheses of theorieën
Nauwe verwantschap
tussen vogelsoorten.
Enkel een duidelijk
verschil in bek, verbonden met hun voedsel.
Welk mechanisme zit achter deze waarneming?
Hoe kunnen we dit verklaren?
Nu zien we vele vogelsoorten, behoorden ze ooit allemaal tot dezelfde soort?
Experimenten
Resultaten & conclusie
De theorie van Darwin verklaart alle waarnemingen (tot nu toe)
Nieuwe waarnemingen zijn consistent met de theorie van Darwin.
Nieuwe technologieën zoals genetisch onderzoek bevestigen de theorie van Darwin.
Getuigen van de evolutie
Creationisme en evolutietheorie
reducenten
producenten
consumenten
niet levende systemen: dynamisch!
Levende systeem
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1112282
Verstoring van het evenwicht
Huistaak
http://www.ecolife.be/bereken-je-ecologische-voetafdruk
Duurzaam leven = in onze behoeften van vandaag voorzien zonder daarbij de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.
Duurzaam toerisme
Doe de test
"winst" op de 3 pijlers, zowel voor de toerist als de plaatselijke bevolking
Oefening reis
voorbeelden duurzame economie (=huistaak)
https://www.ikhebeenvraag.be
concept cartoons
http://www.explania.com/nl/kanalen/gezondheid/detail/wegwijs-in-bloedgroepen
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2105178
Kunstmatige selectie
embryologie
Uitsmijter
Belangrijk!
Adaptatie krijgt in de evolutietheorie enkel betekenis op populatieniveau, NIET op het niveau van een enkel organisme.
The fittest = niet altijd de sterkste
Mutaties gebeuren toevallig in een organisme.
Natuurlijke selectie is een gevolg van wisselende omstandigheden, is niet doelgericht.
Deze uitspraken helpen jou om een aantal misvattingen weg te werken.
Brulkikker - artikel in cursus
Bladluizen en lieveheersbeestjes - Invullen in cursus
Overbevolking
Koolstofkringloop
Klimaatswijziging: een gevolg van de verstoring in de koolstofkringloop
Studie van de dynamiek in wisselwerking en relaties tussen levende en niet-levende organismen.
Ecosysteem : in evenwicht

Dynamisch
: leven & dood
aantallen in populatie, ...

Stabiel
: de systemen reguleren elkaar.
De wetenschapper in mezelf
De wetenschapper in jezelf?
praktische afspraken en data
http://aardrijkskunde.dbz.be/graad3/kosmografie/legende_aardrotatie.html
http://aardrijkskunde.dbz.be/vijfdetweeuurs/kosmografie/zonetijdkaart.html
Conventionele tijd
Zonetijd
tijdzones
coriolis effect
seizoenen
zenitale regens
http://video.mit.edu/watch/the-coriolis-effect-4407/
http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/01_EarthSun_E2.html
http://www.schooltv.nl/video/de-zon-geeft-ons-warmte-de-zon-geeft-ons-warmte/playlist/104/
Kaart van klimaten in de wereld
wat zijn zenitale regens?
filmpje totale regenval op aarde
http://home.kpn.nl/kalsb004/geobronnenbb/animaties/ITCZ-animatie.html
http://www.solarsystemscope.com/daylightmap/
Equinoxen en solstitia
legende - algemene inhoud
register - bladwijzer
Lokaliseren in het wereldgradennet
gegevens over weer & klimaat
Westhoek
http://www.focus-wtv.be/nieuws/bedrijventerrein-reigersburg-ieper-goedgekeurd
individuele <=> gemeenschappelijke belangen
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (1998)
Buitengebied
Stedelijke centra
Assen van economische activiteit
Lijninfrastructuur
Nieuwe gebieden voor bepaalde functies bij voorkeur in gebieden waar al een concentratie van die functies bestaat.
Bv. woongebied koppelen aan bestaand woongebied.
Bv. verstedelijking van het platteland tegengaan

Voordeel: resterende open ruimte blijft maximaal behouden en bundeling zodat bestaande infrastructuur meer gebruikt kan worden.
Ieper/Poperinge geopunt
https://zygotebody.com/#
http://www.schooltv.nl/video/van-cel-tot-stelsel-een-kijkje-diep-onder-onze-huid-naar-cellen-en-organen/
http://www.schooltv.nl/video/ademhalingsproef-een-proef/#q=middenrif
dwarsgestreept
spierweefsel
glad
spierweefsel
uitzondering: hart

Biologische evolutie
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?utm_source=tedcomshare&utm_medium=referral&utm_campaign=tedspread
Full transcript