Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

IT Management (MTD3053): Building School for the Future

An overview on the 5 elements constituting Information System Architecture in schools & Future School suggestions. :-)
by

Li Shengshun

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of IT Management (MTD3053): Building School for the Future

Members Included:
(5 boys + 1 girl = SMART BOYS CORP.)
Perkakasan
Prosedur
IT Management
(MTD3053) ...:-)
Perisian
Definisi
Garis Panduan Pembelian Perkakasan Komputer Sekolah (Minimum)
Muhammad Asyraf
bin Abdullah
(D20101038720)
Mohammad Ihtifazuddin
bin Ridzuan
(D20101038712)
Mohammad Syawal
bin Mohammad
(D20101038707)
Ahmad Wijdan
bin Abdullah
(D20101039399)
Farid bin Morsidi
(D20101038734)
Nur Nasirah
binti Ibrahim
(D20101038661)
Manusia
Data
5 Elemen Utama dalam Sistem Maklumat (Information Systems)
segala komponen yang terkandung dalam lapisan fizikal sistem maklumat, merangkumi peralatan seperti pelayan, stesen kerja, rangkaian, alat telekomunikasi, kabel fiber-optik, telefon mudah alih, pengimbas, alat perakam digital, serta infrastruktur berasaskan teknologi lain.
Kekangan
a)Perkakasan yang digunakan kadang kala agak ketinggalan dari aspek usia dan bersifat konvensional, bertentangan dengan pembangunan pesat dalam sektor perisian

kadar hayat paling singkat bagi sesebuah perkakasan komputer seperti monitor, unit pemprosesan pusat, projektor, dan peranti storan adalah 1 tahun
pembaharuan yang berlaku saban hari, perkakasan yang memiliki jangka hayat lebih 3 tahun adalah dikira ketinggalan
pihak pengurusan sekolah kerap mengabaikan keperluan untuk memperbaharui peralatan ini berikutan masalah kekurangan dana di samping caj menyelenggara peralatan tersebut yang agak tinggi
tidak mampu untuk menampung keperluan dan spesifikasi perisian baru untuk berfungsi dengan baik.
Kebanyakan perkakasan di sekolah kini tidak mampu menampung kegunaan ini dan hanya berupaya untuk memenuhi keperluan asas
b)Tidak semua kawasan sekolah dilengkapi dengan perkakasan yang mencukupi

Majoriti sempadan sekolah hanya mengehadkan tempat tertentu bagi memiliki kemudahan komputer
Peralatan yang dibekalkan tidak mampu menampung dan mematuhi kehendak sebenar dalam penggunaan perkakasan di samping ketinggalan dari aspek fungsi dan ciri-cirinya
Bagi sekolah-sekolah yang terletak di kawasan lebih mudah capai seperti bandar, mereka akan mempunyai akses yang lebih mudah terhadap teknologi baru
c)Kurang minat dan usaha untuk mengimplementasi kegunaan perkakasan sedia ada kepada julat keluasan yang lebih lebar dan bersesuaian dengan keperluan komuniti sekolah

kekurangan pendedahan dengan kegunaan menyeluruh perkakaan, teknik memuliharanya dengan bersesuaian
guru kurang menggemari pengendalian peranti teknologi maklumat yang agak memakan masa jika tidak dikuasai dengan baik.
Kekhuatiran akan penyalahgunaan kemudahan
Digunakan oleh pihak tertentu sahaja bagi memenuhi tujuan peribadi, bukannya untuk urusan seperti yang telah ditetapkan.
Pihak pentadbir sekolah kurang terlatih untuk menyelenggara semua perkakasan terbabit
tenaga guru yang wujud tidak mengadaptasi kegunaan penuh perkakasan teknologi maklumat (IT)
Pengurusan sistem maklumat seperti sistem perpustakaan, rekod pencapaian kurikulum dan kokurikulum pelajar, sistem peperiksaan, sistem pangkalan data sekolah dan sebagainya masih berada di tahap yang lama
Rekod pelajar umpamanya masih lagi dimasukkan data pencapaian pelajar secara manual ataupun bertulis
Ketiadaan satu perisian khusus yang disediakan bagi memasukkan data pencapaian maklumat secara elektronik melalui satu sistem pangkalan data
Sistem pengurusan perpustakaan juga dilihat tidak begitu memudahkan staf perpustakaan, apatah lagi para pelajar
Pihak yang Terlibat
Definisi
Kebanyakan sekolah juga masih lagi menggunakan perisian-perisian yang sudah ketinggalan zaman di dalam makmal sekolah seperti penggunaan Operating System Microsoft Windows XP, Microsoft Office 2007, dan sebagainya.
Terdapat beberapa jenis perisian yang perlu pelajar kuasai semasa berada di bangku sekolah
Sistem operasi, seperti Windows 8 dan Ubuntu
Pemprosesan perkataan
Helaian Elektronik
Grafik (lukisan)
Publishing Software
Pangkalan data
Perisian atas talian seperti
Perisian komunikasi
Pengaturcaraan
Kekangan
Sebarang arahan yang lengkap dalam bentuk aturcara dan prosedur yang mengawal, mengurus dan menyokong sistem komputer serta aktiviti-aktiviti pemprosesan maklumat.
Perisian Sistem
Mengendalikan perkakasan komputer, untuk menyediakan fungsi asas, dan untuk menyediakan satu platform untuk menjalankan perisian aplikasi. Ia termasuklah pemandu peranti, sistem operasi, pelayan, utiliti, dan sistem tetingkap seperti Microsoft Windows 8.

Perisian Pengaturcaraan
program ataupun aplikasi yang digunakan untuk mencipta, debug atau menyokong program atau aplikasi lain. Istilah yang sinonim yang sering digunakan dalam perisian pengaturcaraan adalah seperti penterjemah (interpreter), editor teks dan sebagainya yang digabungkan bersama untuk menghasilkan sesuatu program. Contoh perisian jenis ini ialah jGRASP.
Perisian Aplikasi
Untuk melakukan tugas-tugas yang memberikan manfaat kepada dalam bidang perkomputeran
Satu set program yang membenarkan komputer untuk melaksanakan sesuatu tugas berkaitan pemprosesan data kepada pengguna. Contoh perisian jenis ini ialah Microsoft Word dan sebagainya.
3 jenis perisian utama:
Perisian Sumber Terbuka
Persekitaran Bilik Darjah yang Kondusif & Interaktif

Menaiktaraf Perkakasan
Portal Web Serbaguna
Interaksi Guru-Murid Secara Maya
Untuk memastikan bahawa perisian ini boleh digunakan oleh semua kakitangan dan pelajar perkara-perkara beriku diberi penekanan:

Satu pakej perisian standard akan diletakkan pada semua komputer dalam peringkat, jabatan, atau kumpulan kerja. Pakej perisian standard semasa akan dipaparkan di laman web daerah.
Satu proses untuk ulasan dan pembelian tambahan kepada pakej perisian standard akan disediakan. Kriteria untuk memilih penambahan baru akan termasuk penjajaran dengan kurikulum, kualiti, permohonan di seluruh gred dan mata pelajaran, keberkesanan kos, dan keupayaan untuk disokong.
Pasukan Perkhidmatan Teknologi atau ahli kakitangan lain yang diberi kuasa akan melaksanakan pemasangan perisian.
Ahli kakitangan yang meminta untuk mempunyai perisian lain daripada pakej perisian standard yang dipasang mesti menyediakan pentadbiran dengan dokumentasi bahawa pemasangan yang diminta adalah undang-undang. Dokumentasi tersebut mungkin cakera asal atau CD-ROM, arahan dicetak, resit, pesanan belian, dan / atau pembungkusan asal.
Perisian mesti selaras dengan kurikulum dan silibus.
Perisian mestilah rangkaian serasi dan / atau sebaliknya beroperasi dengan komputer yang sedia ada, perisian, dan teknologi yang berkaitan.
Perisian mestilah unik kerana ia menawarkan ciri-ciri, pengalaman, atau fungsi tersedia dalam pakej perisian standard.
Perkhidmatan Teknologi atau ahli kakitangan lain yang diberi kuasa mesti memasang perisian dengan hak untuk pengguna pengguna atau sesuai.
Untuk memastikan bahawa perisianini boleh digunakan oleh semua kakitangan dan pelajar perkara-perkara berikut tertekan:

Satu pakej perisian standard akan diletakkan pada semua komputer dalam peringkat, jabatan, atau kumpulan kerja. Pakej perisian standard semasa akan dipaparkan di laman web daerah.
Satu proses untuk ulasan dan pembelian tambahan kepada pakej perisian standard akan disediakan. Kriteria untuk memilih penambahan baru akan termasuk penjajaran dengan kurikulum, kualiti, permohonan di seluruh gred dan mata pelajaran, keberkesanan kos, dan keupayaan untuk disokong.
Pasukan Perkhidmatan Teknologi atau ahli kakitangan lain yang diberi kuasa akan melaksanakan pemasangan perisian.
Ahli kakitangan yang meminta untuk mempunyai perisian lain daripada pakej perisian standard yang dipasang mesti menyediakan pentadbiran dengan dokumentasi bahawa pemasangan yang diminta adalah undang-undang. Dokumentasi tersebut mungkin cakera asal atau CD-ROM, arahan dicetak, resit, pesanan belian, dan / atau pembungkusan asal.
Perisian mesti selaras dengan kurikulum dan silibus.
Perisian mestilah rangkaian serasi dan / atau sebaliknya beroperasi dengan komputer yang sedia ada, perisian, dan teknologi yang berkaitan.
Perisian mestilah unik kerana ia menawarkan ciri-ciri, pengalaman, atau fungsi tersedia dalam pakej perisian standard.
Perkhidmatan Teknologi atau ahli kakitangan lain yang diberi kuasa mesti memasang perisian dengan hak untuk pengguna pengguna atau sesuai.
Untuk memastikan bahawa perisian ini boleh digunakan oleh semua kakitangan dan pelajar perkara-perkara berikut ditekankan:

Satu pakej perisian standard akan diletakkan pada semua komputer dalam peringkat, jabatan, atau kumpulan kerja. Pakej perisian standard semasa akan dipaparkan di laman web daerah.
Satu proses untuk ulasan dan pembelian tambahan kepada pakej perisian standard akan disediakan. Kriteria untuk memilih penambahan baru akan termasuk penjajaran dengan kurikulum, kualiti, permohonan di seluruh gred dan mata pelajaran, keberkesanan kos, dan keupayaan untuk disokong.
Pasukan Perkhidmatan Teknologi atau ahli kakitangan lain yang diberi kuasa akan melaksanakan pemasangan perisian.
Ahli kakitangan yang meminta untuk mempunyai perisian lain daripada pakej perisian standard yang dipasang mesti menyediakan pentadbiran dengan dokumentasi bahawa pemasangan yang diminta adalah undang-undang. Dokumentasi tersebut mungkin cakera asal atau CD-ROM, arahan dicetak, resit, pesanan belian, dan / atau pembungkusan asal.
Perisian mesti selaras dengan kurikulum dan silibus.
Perisian mestilah rangkaian serasi dan / atau sebaliknya beroperasi dengan komputer yang sedia ada, perisian, dan teknologi yang berkaitan.
Perisian mestilah unik kerana ia menawarkan ciri-ciri, pengalaman, atau fungsi tersedia dalam pakej perisian standard.
Perkhidmatan Teknologi atau ahli kakitangan lain yang diberi kuasa mesti memasang perisian dengan hak untuk pengguna pengguna atau sesuai
Secara umumnya, bajet perisian daerah dikhaskan untuk penambahan kepada Pakej Perisian Standard.
Dalam erti kata lain, peruntukkan dana daripada kerajaan kepada sesebuah Pejabat Pelajaran Daerah digunakan untuk memperbaiki keseluruhan pakej perisian yang dipasang di semua sekolah, atau di semua sekolah di peringkat sekolah rendah, menengah, maktab rendah sains dan lain-lain.
Permintaan untuk penambahan kepada Pakej Perisian Standard seharusnya menunjukkan sokongan yang luas daripada pelbagai sekolah untuk penambahan perisian tersebut. Ini mungkin termasuk mesej sokongan daripada guru-guru yang mewakili sekolah-sekolah yang terlibat.
Kaji selidik, penyelidikan formal, atau penyelidikan yang berkaitan.
Perisian yang memberi manfaat kepada hanya seorang guru, kelas, atau sekolah harus dibeli dari bajet sekolah. Dalam kes ini, prosedur Perisian Permintaan digunakan untuk mendapatkan kebenaran, tetapi ia tidak dibiayai sepenuhnya oleh Pejabat Pelajaran Daerah.
Kelebihan
kewujudan pertalian rangkaian dan nodes secara global menjadi pemudah cara interaksi murid dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran
teknologi sidang video. Pengajaran dan pembelajaran di sekolah akan menjadi lebih interaktif kerana pelajar tidak perlu lagi menghadirkan diri untuk berjumpa dengan guru tetapi hanya dengan hujung jari mereka dapat berinteraksi dengan guru-guru mereka secara maya.
hanya perlu mengakses “kelas” pada komputer di rumah dan seterusnya dapat mendengar dan melihat guru mereka sekaligus memberi peluang kepada pelajar untuk mencari masa yang sesuai dan selesa untuk belajar.
membenarkan proses pembelajaran berlaku secara langsung tanpa melibatkan pelajar yang ramai berada di satu tempat
bersifat interaktif, di samping mampu mewujudkan proses pembelajaran bersemuka dan setiap sesi video dapat dirakam.
meningkatkan hubungan sosial pelajar bersama guru kerana pelajar berpeluang berinteraksi dan bersemuka secara maya dengan guru dan juga rakan sebaya.
Sidang video berlaku secara sinkroni yang bermaksud pertemuan dan perbincangan di antara ahli komuniti berlaku pada masa yang sama
Skop: Dalam Persekitaran Bilik Darjah

Untuk pentadbiran sekolah, satu sistem portal seperti School Integrated Management System (SIMS) perlu diwujudkan
Mengendalikan kesemua maklumat yang melibatkan pentadbiran sekolah seperti Sistem Peperiksaan, Sistem Maklumat Pelajar dan sebagainya.
Staf-staf sekolah, guru-guru serta pelajar akan menggunakan sistem ini untuk tujuan masing-masing.
Kaedah pengambilan kedatangan pelajar:
Kedatangan pelajar diambil dengan menggunakan kad matrik dan mengimbasnya pada tempat yang telah ditetapkan di luar kelas
Guru juga boleh melihat rekod kedatangan pelajarnya juga melalui sistem ini
Ciri-Ciri Menonjol
Setiap pelajar, guru dan ibu bapa boleh merujuk keputusan peperiksaan melalui sistem ini
Kuiz ataupun sebarang kerja rumah juga boleh dihantar secara atas talian oleh pelajar di mana-mana sahaja mereka berada
Guru pula akan memberikan markah secara atas talian dan markah akan dipaparkan terus ke akaun pelajar
Sistem Peperiksaan
Pelajar juga boleh membincangkan sesuatu topik yang telah diajarkan di dalam kelas di dalam bahagian forum yang telah diimplimentasikan di dalam sistem portal ini.
Guru memberikan sebarang komen ataupun kritikan untuk setiap idea yang diberikan oleh pelajar.
Pelajar juga boleh menghantar mesej secara persendirian sesama mereka ataupun menghantar mesej secara peribadi kepada guru-guru mereka.
Pelajar mendapatkan nota-nota berkaitan subjek-subjek yang telah dan akan diajarkan di dalam kelas melalui portal ini.
Guru juga boleh menyatakan sesuatu pengumuman secara terus ke dalam sistem portal ini dan pelajar boleh mengaksesnya secara cepat.
Soalan-soalan latihan yang akan dibincangkan, latihan yang perlu dihantar, berkongsi sumber pelajaran lain sesama mereka
Forum
Secara umumnya, bajet perisian daerah dikhaskan untuk penambahan kepada Pakej Perisian Standard.
Dalam erti kata lain, peruntukan dana daripada kerajaan kepada sesebuah Pejabat Pelajaran Daerah digunakan untuk memperbaiki keseluruhan pakej perisian yang dipasang di semua sekolah, atau di semua sekolah di peringkat sekolah rendah, menengah, maktab rendah sains dan lain-lain.
Permintaan untuk penambahan kepada Pakej Perisian Standard seharusnya menunjukkan sokongan yang luas daripada pelbagai sekolah untuk penambahan perisian tersebut.
Hal ini mungkin termasuk mesej sokongan daripada guru-guru yang mewakili sekolah-sekolah yang terlibat. Cara lain untuk menunjukkan sokongan seluruh daerah atau peringkat seluruh bagi cadangan perisian mungkin termasuk kaji selidik, pemilihan formal, atau penyelidikan yang berkaitan.
Perisian yang memberi manfaat kepada hanya seorang guru kelas, atau sekolah harus dibeli dari bajet sekolah. Dalam kes ini, prosedur Perisian Permintaan digunakan untuk mendapatkan kebenaran, tetapi ia tidak dibayar sepenuhnya oleh Pejabat Pelajaran Daerah.
Selok Belok Pentadbiran yang Terbabit
APA ITU DATA ?
Modi (2007)
Data adalah fakta asas mengenai manusia, tempat, peristiwa atau konsep. Ia tidak memberikan sebarang makna apabila digunakan bersendirian.
PELAJAR
Mengetahui dengan meluas tentang penggunaan perkakasan/komputer
Mengetahui dengan meluas penggunaan perisian


GURU
Menyediakan diri dengan pengetahun teknologi dan mahir dalam penggunaan komputer


PENGETUA/PENTADBIRAN SEKOLAH
Menyediakan peralatan yang secukupnya
Memastikan guru mengikut seperti yang dirancang
PROGRAMMER
Mencipta perisian yang mudah untuk digunakan(user-friendly)

KEMENTERIAN
Merealisasikan sekolah pada masa hadapan

IPG(INSTITUT PERGURUAN)
Menyediakan guru untuk projek sekolah masa hadapan.
INPUT
Papan kekunci
Tetikus
Skrin sesentuh
Mikrofon

OUTPUT
Monitor
Printer
Pembesar suara
Projektor
Hologram

UNIT PEMPROSESAN
Menyediakan unit pemprosesan yang tiingi
Menyediakan pelayan yang dapat memproses dengan lebih tinggi

INTERNET
menyediakan internet yang berkelajuan tinggi


PERALATAN YANG LAIN PERLU ADA ADALAH SEPERTI:-
tablet (bagi setiap pelajar)
smartboard
perpustakaan maya
MASALAH PENGGUNAAN DATA
Capaian data terhad & lambat
Penyimpanan yang berisiko
Data tidak dikemaskini (up-to-date)
ALASAN
PIHAK SEKOLAH
VIRUS
46%
Digodam
32 %
Lain-lain
22%
FAKTA
15% sahaja kes yang berlaku didunia yang melibatkan bahagian pendidikan

1% sahaja disebabkan oleh virus.
sumber:
DataLossDB
Building Schools for the Future...Baby Steps at a Time
Idea Mereka Bentuk
Sekolah Masa Depan Pertama

Kesimpulan
Perbaiki apa yang ada demi manfaat masa depan. Kemudahan yang ada sememangnya mencukupi dan boleh dinaif taraf, tetapi tanpa perancangan yang betul maka kepincangan akan berlaku dalam peralihan teknologi seiring dengan keperluan semasa
TEMA SEKOLAH MASA HADAPAN :
MEWUJUDKAN KELAS YANG KONDUSIF DAN INTERAKTIF
Kondusif
INTERAKTIF
Perisian Sumber
Terbuka
Interaksi
maya murid dengan guru
Menaiktaraf
perkakasan
PORTAL
WEB
SERBAGUNA
Full transcript