Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Монгол орны бэлчээрийн газар ашиглалт

No description
by

Gansukh Batzorig

on 7 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Монгол орны бэлчээрийн газар ашиглалт

Монгол орны бэлчээрийн газар ашиглалт
Монгол орны бэлчээр газар ашиглалтанд эергээр нөлөөлөх хүчин зүйлс
Монгол улсын газрын сангийн 83,5 хувийг буюу 130,541.3 мянган га-г хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, түүний 97.4 хувь буюу 127,307 мянган га нутгийг бэлчээрийн эдэлбэр газар эзэлдэг бөгөөд мал сүргийн тэжээлийн 98 хувийг хангадаг юм байна.
• Өндөр уулын бүсэд 7376.1 мянган га
• Уулын ойт хээрт 9367.8 мянган га
• Тал хээрт 94898,6 мянган га
• Цөлийн бүсэд 2,8340.5 мянган га
• Үлдсэн 7185.5 мянган га нь уст хэлбэр ба ойн нуга

Эрчимжсэн мал аж ахуй нь бэлчээрийн мал аж ахуйн хувьд бага хэмжээний зай ашиглаж, богино хугацаанд хямд өртөгтэй чанартай эрүүл хүнс гаргаж авдаг.
• Эрчимжсэн мал аж ахуй
Зөв хувиарлаж, зөв ашиглаж ,тордож, амрааж ,сэлгэж, улирал цаг үе бэлчээрийн ургамлын ургалтын байдалд тохируулж мөн тэнд бэлчээх малын төрөл тоог зөв зохицуулж ашиглах бас малын сэлгээ хийх ,ургамлын ургалт цэцэглэлт үрлэлт үр цацалт хагдралтын үе зэргийг аль хэр тохируулж байх.
Бэлчээр бүхий газрыг сэргээнэ гэдэг тун хүндрэлтэй байдаг. Тиймээс тухайн газар нутгийг байгалийн бордоо болон хөрсөнд нь таарах ургамлыг тарьж сэргээх юм.

• Бэлчээр бүхий газрыг сэргээх
• Бэлчээр бүхий газар нутгийг зөв зохистой ашиглах
Газрын нэгдмэл сангийн тайлангаар 111.0 сая га бэлчээр ашиглагдаж байгаа.
Бэлчээр ашиглалтанд тулгамдаж буй асуудлууд
 Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнийн бууралт
 Усны хангамж
 Бэлчээрийн ургац бага
 Малчид олноор нэмэгдсэн
 Хуулийн зохицуулалт бага
 Сүргийн бүтэц өөрчлөгдсөн
 Гадны сумдаас ирэх отор нүүдэл
 Технилогийн дутагдал
 Бороо хур тааруу
 Орон нутаг дахь дэмжлэг тааруу
 Ган зуд
 Өвс тэжээлийн дутагдал
 Малын тооны хэт өсөлт
Бэлчээрийг төлөвлөгөөтэй ашиглах
 Малчид орон нутгийн хамтын ажиллагааг сайжруулах
 Малчдын чадавхийг дээшлүүлэх
 Ахмад малчдын туршлага чадварыг залуу үед өвлүүлэх
 Малчдын бүлгийн ахлагч нарыг сургах
 Зэргэлдээх сумдын малчид болон засаг захиргаатай хамтарч ажиллах
 Орон нутгийн захиргааны чадавхи, тэдний малчдад үзүүлэх дэмжлэгийг сайжруулах
Бусад арга хэмжээ
 Тухайн орон нутагт өвөс тэжээлийн сан бий болгох
 Сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, тайлагнах тогтолцоог боловсронгуй болгох
 Худаг, уст цэг шинээр байгуулах , ашиглалт хамгаалалтыг сайжруулах
 Малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнийг өсгөх
 Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн боловсруулах нэгж байгуулах
 Бусад үйлдвэрлэлийн салбарыг ажиллах хүчээр хангах

Бэлчээрийн газар ашиглалтын сөрөг зүйлс
Уул уурхайн компаниуд ихээр бий болж бэлчээр бүхий газар нутаг доройтолд орж байна.
• Уул уурхай
Цөлжилт гэдэг нь ургамлаар бүрхэгдсэн газар үржил шимгүй болон хувирах үзэгдэлийг хэлнэ.
Нийт газар нутгийн 90% цөлжилтөнд өртөх магадлал ихтэй, хуурай, хагас хуурай бүсэд оршдог.
Нутгийн 41%нь цөлжилтөнд өртөмтгий
Улс орны 45%нь цөлөрхөг газар байдаг бөгөөд 65,1%нь эрсдэл ихтэйд тооцогддог.
Газрын 78%нь доройтолт орсон байдаг нь хөрсний үржил шим алдагдахад хүргэсэн.

Цөлжилт
Ямар ямар төрлийн хэчнээн малыг ямар улиралд, ямар хугацаагаар бэлчээрлүүлэхэд хүрэлцэх, эс хүрэлцэх байдлын үнэлгээ тооцоог бэлчээрийн даац гэнэ.
Бэлчээрийн даац
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
Full transcript